Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

Wallström tilldelas pris av FN:s Kvinnokommitté

Utrikesminister Margot Wallström får pris av FN, Agent of Change Award, för arbetet med den feministiska utrikespolitiken.

Gröna kvinnor uppmanar till tyst minut på Internationella fredsdagen

Idag på Internationella fredsdagen uppmanar vår medlemsorganisation Gröna kvinnor till en tyst minut.

Bygglov för jämställdhet i regeringens höstbudget

I regeringens budget för 2018 Samhällsbygget – investera för framtidenfinns flera satsningar som kan öka jämställdheten, men om medel inte riktas och följs upp är risken stor att politiken fortsätter gynna män på kvinnors bekostnad. Det gäller så väl satsningar på trygghet och poliser som etablering av nyanlända och pensioner. Med ett rekordstort reformutrymme har regeringen alla möjligheter att bygga ut jämställdheten.

Bättre skydd mot diskriminering

Sveriges Kvinnolobby har lämnat remissvar till betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87). Läs mer här.

Läs fler nyheter här