Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

Följ pengarna! – Metodmaterial för budgetgranskning

Sveriges Kvinnolobby har tagit fram materialet “Följ pengarna!” som innehåller metoder för att jämställdhetsgranska budgetar och verksamheter. Med materialet vill vi engagera fler att granska hur resurser fördelas och driva samhället framåt i jämställd riktning!

Ny handlingsplan mot prostitution och människohandel

Regeringen har tagit fram en ny handlingsplan mot prostitution och människohandel.

Konferens: Porren – elefanten i rummet 2018

Den 9:e mars arrangerar Unizon en nationell heldagskonferens om porrens påverkan på barn och unga, folkhälsan och sexualiteten i Stockholm.

Frukostsamtal: Ropen skalla – återhämtning åt alla!

Den 6:e mars bjuder TCO in till frukostsamtal om dagens och morgondagens arbetsliv i välfärdssektorn – med fokus på arbetsmiljö, bristyrken och jämställdhet.

Läs fler nyheter här