Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

SVERIGES KVINNOLOBBY ANALYSERAR SLUTSATSERNA FRÅN ÅRETS KVINNOKOMMISSION CSW63

Varje år deltar Sveriges Kvinnolobby på FN:s Kvinnokommission, CSW, som är FN:s årliga möte om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Årets Kvinnokommission genomfördes den 11–22 mars i New York. Under mötets sista dag enades världens länder om gemensamma slutsatser utifrån temat sociala skyddssystem, tillgång till offentlig service och hållbar infrastruktur för jämställdhet. Sveriges Kvinnolobby har analyserat slutsatserna.

Svar på LSU:s öppna brev till Sveriges Kvinnolobby

Under förra veckan skrev LSU ett öppet brev som kritiserade Sveriges Kvinnolobby angående händelserna vid vårt årsmöte kopplat till valet av nya styrelse. Sveriges Kvinnolobby välkomnar en dialog med LSU om hur jämställdhetsarbetet kan förstärkas samtidigt som transpersoner inkluderas samt om demokratisk utveckling av föreningslivet. Här är vårt svar på LSU:s kritik.

Otillräckliga satsningar på jämställdhet i vårbudgeten

I vårbudgeten konstaterar regeringen att reformerna i den beslutade budgeten för 2019 bedöms öka den ekonomiska ojämställdheten mellan kvinnor och män. De åtgärder som regeringen och samarbetspartierna presenterar i vårbudgeten räcker inte till för att vända utvecklingen. Här är Sveriges Kvinnolobbys kommentar om den vårändringsbudget som presenterades av finansminister Magdalena Andersson idag.

Ny metodhandbok för jämställda kollektivavtal

Vittnesmål från #Metoo och skillnaden mellan kvinnor och mäns löner och karriärmöjligheter visar att arbetslivet är långt ifrån jämställt. Kollektivavtalen skulle kunna användas betydligt mer för att bekämpa ojämställdheten. Sveriges Kvinnolobby har därför med stöd av VINNOVA tagit fram ett metodmaterial med handfasta råd om hur avtalen kan bli en positiv kraft för ett mer jämställt arbetsliv.

Läs fler nyheter här