Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

BEIJING+20: Ny teknologi och media

Sveriges Kvinnolobbys Beijing+20-kampanj har i maj temat Ny teknologi och media. Ett ökande av kvinnors inflytande är ett måste i ett alltmer mångfacetterat och växande medielandskap.

EU:s civilsamhällsplattform mot människohandel

Förra veckan samlades civilsamhällsorganisationer från hela EU i Bryssel för att diskutera åtgärder mot människohandel. Sveriges Kvinnolobby var på plats och lyfte den svenska sexköpslagen.

Riksdagsseminarium: Kvinnor och flickor kidnappade av ISIS

Varken Hora eller Kuvad (VHEK) arrangerar riksdagsseminarium om minoritetskvinnor och flickor som har blivit kidnappade av Deash/ISIS. Seminariet är en uppföljning av tidigare debatter och möten gällande situationen för dessa kvinnor och flickor.

Avskaffande av systemet med etableringslotsar

Idag lämnar vi vårt yttrande över departementspromemorian Avskaffande av systemet med etableringslotsar. Sveriges Kvinnolobby stödjer ett avskaffande av systemet men anser att det krävs ett förtydligande av hur de arbetssökandes behov av social service ska bemötas framöver, i synnerhet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Läs fler nyheter här