Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

Ny rapport visar: Jämställdhetsinsatser bryter segregation

Hur kan jämställdhetsinsatser bryta segregation? Idag lanserar Sveriges Kvinnolobby rapporten Jämställdhet mot segregation – Utrikes födda kvinnors livsvillkor, makt och inflytande. Rapporten kartlägger utrikes födda kvinnors makt och inflytande och visar tydliga kopplingar mellan segregation och ojämställdhet. – Sverige är ett av världens mest jämställda länder och den nivån av

Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad

Sveriges Kvinnolobby har tagit del av och lämnat sitt remissyttrande till Skolverkets konsekvensutredning avseende förslag till ändring i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad samt de presenterade ändringsförslagen i samtliga läroplaner. Sveriges Kvinnolobby finner tyvärr att Skolverkets förslag i stora delar direkt strider mot de direktiv som givits. Trots

Järvaveckan: Vi medverkar i seminariet Bostadsbristen – en fråga om jämställdhet

Den bristande bostadspolitiken slår hårt mot kvinnor. Vi medverkar i ett panelsamtal på Järvaveckan anordnat av Hyresgästföreningen om bostadsbristen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Debatt: Mer krävs för att stoppa sextrakasserierna!

Replik på Folkhälsomyndighetens debattartikel om den nya undersökningen om svenskarnas SRHR. Vi kräver en statlig utredning som syftar till att minska porrens skadeverkningar, en sex- och samlevnadsundervisning med ett tydligt kön, makt- och porrkritiskt perspektiv och att svenskars sexköp utomlands kriminaliseras.

Läs fler nyheter här