Anmälan öppen till feministisk sommarskola!

Är du feminist och mellan 18-30 år? Sök till European Women’s Lobbys sommarskola!

AW: Branschkollen med Seher YilmazFredrika Bremer Förbundet bjuder in till AW och samtal med Rättviseförmedlingens ordförande Seher Yilmaz i Stockholm den 27 april.

Uppstartsmöte med Mälardalens Kvinnolobby

Bor du i Västeråstrakten och vill engagera dig för kvinnors rättigheter? Då får du inte missa uppstartsmöte med vår medlemsorganisation Mälardalens Kvinnolobby fredag 21 april kl. 19.

Vårbudgeten: Ladorna fylls på – men kvinnor får fortfarande inte kosta

Genomgående i regeringens vårbudget är att ekonomin går starkt och arbetslösheten sjunker. Men det ekonomiska utrymmet används inte för att förbättra jämställdheten. De nya satsningarna på trygghet och säkerhet saknar ett jämställdhetsperspektiv och det finns inga insatser för att stärka nyanlända och utrikes födda kvinnors etablering. Sveriges Kvinnolobbys slutsats är att kvinnor får kosta lika lite i högkonjunktur som i lågkonjunktur.