Uppmaning till politikerna gällande pornografi – skriv på du med!

Vi har tillsammans med flera organisationer skrivit ett brev till politikerna om behovet av en statlig utredning om porrens skadeverkningar. Skriv gärna på uppmaningen och dela vidare!

SVERIGES KVINNOLOBBY PÅ BOKMÄSSAN!Ekonomisk ojämställdhet drabbar kvinnor hela livet. Trots att unga kvinnor i genomsnitt har högre utbildning och högre betyg än unga män halkar de efter i löneutvecklingen. Vad kan samhället göra för att utjämna dessa klyftor?

Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet

Sveriges Kvinnolobby har lämnat sitt remissyttrande på delar av förslagen i Ds 2019:7, Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet. Promemorian innehåller förslag för att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar för kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet. Därtill lämnas förslag som syftar till att det offentligas

Sommarstängt till 12 augusti

Nu tar vi ledigt till 12 augusti. Skön sommar önskar Sveriges Kvinnolobby!

Föreläsningar från konferensen Makt, sex och skolan

Hur tar du ett porrkritiskt samtal? Hur kan skolan jobba med hedersrelaterad våld och förtryck? Hur går vi från en porrkultur till en samtyckeskultur?
Se föreläsningarna från konferensen Makt, sex och skolan här!