Finlands regering instiftar jämställdhetspris

Den 8 mars lanserade Finlands regering ett internationellt jämställdhetspris. Priset ska tilldelas personer eller aktörer som bidragit till jämställdhet mellan kvinnor och män. Men prispengarna kommer inte att gå till vinnaren, utan till en verksamhet som stärker kvinnors rättigheter.

RösträttssymposiumDen 26 april hålls symposiet Fighting for Democracy − Experiences from the Dutch, Polish and German Suffrage Movements på Stockholms Universitet.

Praktikplats för Forum JämställdhetForum Jämställdhet söker en praktikant till Sveriges Kvinnolobbys kansli i Stockholm för höstterminen 2017. Som praktikant medverkar du i arbetet inför Sveriges största jämställdhetskonferens. Sök senast 20 april.

Praktikplats på Sveriges Kvinnolobbys kansliSveriges Kvinnolobby söker en praktikant till hösten, med placering på kansliet i Stockholm. Som praktikant hos oss medverkar du i den löpande verksamheten och är delaktig i organisationens projekt.

Rapport från FN:s Kvinnokommission

Under veckan har Sveriges Kvinnolobby deltagit vid Kvinnokommissionen, FN:s årliga toppmöte om kvinnors rättigheter i New York. Vi har bland annat lyft förslag till åtgärder för att säkerställa kvinnors ekonomiska självständighet och för att stärka och sprida den svenska sexköpslagen. Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund har ingått i den svenska delegationen som letts av jämställdhetsminister Åsa Regnér.