Brinner du för kvinnors rättigheter? Gör praktik hos oss VT2019!

Sveriges Kvinnolobby söker en praktikant till kansliet i Stockholm under vårterminen 2019. Som praktikant hos oss medverkar du i den löpande verksamheten och är delaktig i organisationens projekt. Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober!

LYSSNA PÅ VÄLJARNA OCH PRIORITERA JÄMSTÄLLDHETEN

Valet 2018 var ett ödesval för kvinnors rättigheter. Ett fåtal partier gick till val på att försämra jämställdhetsarbetet, medan andra presenterade nya progressiva förslag. De stora samhällsutmaningar som Sverige står inför kan inte lösas utan ett jämställdhetsperspektiv. En lyckad integration kräver särskilda satsningar på kvinnors etablering. En trygg sjukvård måste betyda

Långsiktigt stöd till civilsamhället

Uppdraget att skapa mer långsiktiga och förutsägbara bidrag för kvinnorörelsen och resten av civilsamhället är viktigt, inte bara för organisationerna själva utan också för utvecklingen mot ett mer demokratiskt och jämställt samhälle.

STATENS STÖD TILL TROSSAMFUND I ETT MÅNGRELIGIÖST SVERIGE

Sveriges Kvinnolobby välkomnar att regeringen ser över stödet till trossamfund. De demokratikriterier som utredningen föreslår är dock inte är tillräckliga när det gäller kränkningar av kvinnors och flickors rättigheter. Vi anser att kvinnors rättigheter och jämställdhet bör utgöra ett särskilt kriterium för stöd.