Glad sommar!

Årets Almedalsvecka är till ända och vi stänger kansliet fram till den 14 augusti. Trevlig sommar!

Paradoxalt stort lönegap i yrken med könsbalans

Idag lanseras en ny rapport om löneskillnader som visar att kvinnor har lägre löner än män både inom och mellan yrken. Mönstret kan inte förklaras med mindre än att man anser att kvinnor är mindre meriterade och motiverade eller presterar sämre än män.

5 åtgärder för att motverka rasism och kvinnohat

Sveriges Kvinnolobby delar den oro som många organisationer uttryckt inför rasistiska och antifeministiska organisationers närvaro under politikerveckan i Almedalen. I ett uttalande kräver vi att lagarna om hets mot folkgrupp, hatbrott och diskriminering används och att mötesarrangörer tar ett större ansvar för sina evenemang.

Sveriges Kvinnolobby kräver: Inför en förlossningsgaranti!

Sveriges Kvinnolobby, Barnmorskeförbundet, Födelsehuset, Födelsevrålet och Kvinnliga Läkares Förening kräver bättre arbetsvillkor för barnmorskor och akuta åtgärder för att säkra kvinnors trygghet och hälsa i samband med förlossning. Skriv under uppropet du också!