SOS! Synliggör maktperspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen

Skolverkets konsekvensutredning och förslag till ändring i läroplaner för sex- och samlevnadsundervisningen osynliggör stora problem i dagens skola. Hedersförtryck, porrkultur och samtycke ur ett maktkritiskt perspektiv saknas helt. Därför uppmanar vi nu alla att ställa krav på Skolverket att ta med dessa skrivningar i läroplanen. Vill du vara med?

Håll koll på jämställdheten i Almedalen med våra medlemsorganisationer!

Flera av våra medlemsorganisationer är på plats på årets Almedalsvecka i Visby. Här är några tips!

ÄNTLIGEN EN #METOO-KONVENTION!

– Att ilskan och det starkt brinnande systerskapet i #Metoo-upproret nu omvandlas till en ILO-konvention är historiskt. Det är ett viktigt erkännande för alla de kvinnor och flickor som blottat sina smärtsamma erfarenheter i hopp om förändring, säger Jenny Andersson sakkunnig för arbetsmarknadsfrågor på Sveriges Kvinnolobby.

En feministisk regering kan inte acceptera att kvinnors arbete nedvärderas

Kvinnodominerade yrken har lägre lön trots lika höga krav i arbetet. Staten som borde vara ett föredöme är inget undantag. Löneskillnaden mellan kvinnodominerade och likvärdiga yrken i statlig sektor är över fyrtiotusen kronor om året. Den feministiska regeringen och samarbetspartierna måste infria sina löften från valrörelsen och uppvärdera kvinnors arbete.

Ny rapport visar: Jämställdhetsinsatser bryter segregation

Hur kan jämställdhetsinsatser bryta segregation? Idag lanserar Sveriges Kvinnolobby rapporten Jämställdhet mot segregation – Utrikes födda kvinnors livsvillkor, makt och inflytande. Rapporten kartlägger utrikes födda kvinnors makt och inflytande och visar tydliga kopplingar mellan segregation och ojämställdhet. – Sverige är ett av världens mest jämställda länder och den nivån av