Praktikplats för Forum JämställdhetForum Jämställdhet söker en praktikant till Sveriges Kvinnolobbys kansli i Stockholm för höstterminen 2017. Som praktikant medverkar du i arbetet inför Sveriges största jämställdhetskonferens. Sök senast 20 april.

Praktikplats på Sveriges Kvinnolobbys kansliSveriges Kvinnolobby söker en praktikant till hösten, med placering på kansliet i Stockholm. Som praktikant hos oss medverkar du i den löpande verksamheten och är delaktig i organisationens projekt.

Rapport från FN:s Kvinnokommission

Under veckan har Sveriges Kvinnolobby deltagit vid Kvinnokommissionen, FN:s årliga toppmöte om kvinnors rättigheter i New York. Vi har bland annat lyft förslag till åtgärder för att säkerställa kvinnors ekonomiska självständighet och för att stärka och sprida den svenska sexköpslagen. Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund har ingått i den svenska delegationen som letts av jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Kvinnolobbyns generalsekreterare håller tal i FN

Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby, höll den 16 mars 2017 tal i FN:s generalförsamling under det pågående toppmötet för kvinnors rättigheter – CSW 61. Talet hölls i CSW:s generaldebatt inför ministrar och delegationer från hela världen.

TRIS på plats när abortfrågan diskuterades i EU

Den 8 februari deltog vår medlemsorganisation TRIS på konferensen Youth mobilizing for sexual and reproductive health and rights som anordnades av ALL of US i Europaparlamentet. Konferensen handlade om kvinnors sexuella rättigheter i Europa, med särskilt fokus på abortfrågan. Beslutsfattare, organisationer och andra som arbetar med SRHR var inbjudna. Läs rapporten från mötet som Marie Kim Lindström, projektsamordnare för vår medlemsorganisation TRIS, skrivit.