Anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

Riksdagen föreslås godkänna att Sverige ska ansluta sig till ILO:s konvention 189 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare. Det är ett viktigt förslag som Sveriges Kvinnolobby drivit länge. En majoritet av hushållsarbetare är kvinnor, ofta migranter, och det finns stor risk att de utnyttjas, arbetar under dåliga villkor eller utsätts för våld.

Debatt: Bara halva sanningen om kvinnors och mäns löner

De stora löneskillnaderna mellan könen beror på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Det visar nya beräkningar som Sveriges Kvinnolobby och Lönelotsarna presenterar i en debattartikel i SvD Näringsliv idag.

Medlingsinstitutet visar bara halva sanningen om kvinnors och mäns löner

Enligt Medlingsinstitutets årliga rapport är löneskillnaden mellan kvinnor och män 4,3 procent. Myndigheten förklarar skillnaden med att kvinnor och män finns i olika yrken. Men det är bara halva sanningen. En viktig förklaring är också att kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Nya beräkningar från expertgruppen Lönelotsarna visar att lönerna i kvinnodominerade yrken i genomsnitt är hela 14 procent lägre än i andra jämförbara yrken.