Enklare att föra över premiepensionsrätt

Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med våra medlemsorganisationer Kvinnliga Akademikers Förening och Fredrika Bremer Förbundet lämnat ett remissyttrande över promemorian Enklare att föra över premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om hustrutillägg.

EWL:s Generalförsamling – European Women’s ForumDen 7-11 juni bjuder den europeiska kvinnolobbyn (EWL) in till European Women’s Forum i Bryssel. Under veckan äger EWL:s generalförsamling rum. Dessutom pågår en rad andra aktiviteter och möten för medlemsorganisationerna.

Kvinnojouren Anna är nya medlemmar i Sveriges Kvinnolobby

Vi har glädjen att välkomna Kvinnojouren Anna som nya medlemmar i Sveriges Kvinnolobby!

Konferens: Porren – elefanten i rummetDet är avgörande att prata om pornografi i samtal om ungas sexuella och reproduktiva hälsa, våldtäkt och mäns våld mot kvinnor. Den 7 juni arrangerar Unizon en nationell heldagskonferens om porrens påverkan på folkhälsan och sexualiteten.