Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

Bli medlem i Sveriges Kvinnolobby!

Sveriges Kvinnolobby har 49 medlemsorganisationer. Vi vill representera hela Sveriges kvinnorörelse och välkomnar därför fler ideella kvinnoorganisationer att ansöka om medlemskap. Övriga organisationer eller enskilda individer som stödjer Sveriges Kvinnolobbys ändamål är välkomna som stödjande medlemmar. Fyll i din ansökan härFör mer information om vår verksamhet, se våra stadgar.

Fullt medlemskap

Fullt medlemskap i Sveriges Kvinnolobby ges till ideella kvinnoorganisationer som bygger på demokratisk grund och är partipolitiskt obundna. Medlemsorganisationen ska acceptera och verka för Sveriges Kvinnolobbys ändamål. Med kvinnoorganisation avses en organisation där minst 80 procent av medlemmarna är kvinnor.

Ansök om medlemskap genom att fylla i frågorna i detta formulär. Skicka därefter årsmötesprotokoll, namnlista på styrelsen efter konstituering, stadgar och senaste verksamhetsberättelse till info@sverigeskvinnolobby.se eller Sveriges Kvinnolobby, Norrtullsgatan 45, 113 45 Stockholm.

Medlemsavgiften sätts in på Bankgiro 142-5198 efter att styrelsen gett besked om godkännande.

Medlemsavgift för organisationer med färre än 3000 medlemmar – 600 kr/år.
Medlemsavgift för organisationer med 3000 medlemmar eller fler – 3 000 kr/år.

Stödjande medlemskap

Vill du, din organisation eller ditt företag stödja våra ändamål? Då är du varmt välkommen som stödjande medlem i Sveriges Kvinnolobby. Ansökan görs genom att fylla i detta formulär. Vi hör av oss när vi behandlat din ansökan. Stödjande medlemmar behöver endast fylla i fält markerade med *.

Vi skickar löpande inbjudningar till arrangemang och aktiviteter, och aktuell information om vad som händer inom jämställdhetsområdet nationellt och internationellt. Tack för att du stöttar vårt arbete för kvinnors rättigheter och ett jämställt samhälle!

Medlemsavgiften för stödjande medlemskap är 150 kr/år och sätts in på Bankgiro 142-5198. Märk din insättning med “stödjande” och ditt namn. Det går också bra att bidra med ett större belopp. Ditt bidrag betyder mycket för oss!

headerheader