Idag publicerade Reklamera nio förslag till Reklamombudsmannen för att motverka sexistisk och könsstereotyp reklam fram tills dess att en lagstiftning är på plats.

Reklamera verkar för en lagstiftning mot könsstereotyp och sexistisk reklam. På uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen har Högskolan i Halmstad tagit fram en kartläggning av förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam, som ni hittar här. Utifrån kartläggningens rekommendationer har vi tagit fram följande förslag till Reklamombudsmannen:

1. Gör det enklare att anmäla! I dagsläget kan många känna att det är svårt och krångligt. Förenkla processen och underlätta för anmälare hur en anmälan ska skrivas.

2. Var med i kampen- anmäl reklam själva! RO har mandat att själva anmäla könsdiskriminerande reklam men har aldrig gjort det.

3. Fria inte reklam där kvinnor framställs som sexobjekt! RO friar ofta sexistisk reklam med motiveringen att den har en tydlig koppling till produkten. Sexistisk reklam är alltid skadlig.

4. Fria inte reklam som är schabloniserande och cementerar könsroller! För att uppnå ett jämställt samhälle måste vi motverka stereotypa framställningar av kvinnor och män.

5. Bli inte lurad av humor, ironi och retroinspiration! Bara för att en reklam verkar innehålla humorinslag gör den inte mindre sexistisk och de negativa konsekvenserna är fortfarande desamma.

6. Utveckla och aktivera det vetenskapliga rådet! I dagsläget saknas kompetens och forskning från genusvetenskapligt och beteendevetenskapligt håll. För att testa könsdiskriminerande reklam och tackla nya tekniska utmaningar på området krävs ett tvärvetenskapligt perspektiv.

7. Utbilda era medlemmar! RO har också som uppdrag att säkerställa att branschen har tillräckliga kunskaper om könsdiskriminerande reklam och är uppdaterade inom den senaste genusforskningen.

8. Sociala medier är en del av det offentliga rummet! Reklam på sociala medier kan inte heller undvikas liksom den reklam vi möts av vid busskurer, pelare på stan eller i tunnelbanan.

9. Forska och ta fram riktlinjer angående hur influencers används i sexistisk marknadsföring! Influencers är i dagsläget en gråzon mellan privat persona och kommersiell persona. Ge det vetenskapliga rådet i uppdrag att se över hur sexistisk reklam via influensers ska hanteras.

Läs mer om Reklameras arbete här.

Läs hela kartläggningen här.

Här hittar ni Reklameras kampanjsida på Facebook och på  Instagram