ALLA TJEJERS MAKT OCH INFLYTANDE. ETT SAMTAL OM (O)JÄMSTÄLLDHET OCH SEGREGATION

Kvinnors rösträtt firar 100 år, men mycket återstår innan alla kvinnor och tjejer har lika stora möjligheter att påverka samhället och forma sina egna liv. Risken för ekonomisk utsatthet, trångboddhet, dålig hälsa och hot och våld är hög för många utrikesfödda kvinnor och tjejer i Sverige. De dåliga levnadsvillkoren vittnar om en ojämställd och ojämlik fördelning av samhällets resurser. Fördomar från omgivningen, otrygga rum och hedersrelaterat våld och förtryck förstärks av segregationen och begränsar många tjejers liv.

Välkommen till ett samtal om segregation och jämställdhet med fokus på utrikesfödda tjejers makt och inflytande idag. Vilka insatser behövs för att öka utrikesfödda tjejers makt? Vilka jämställdhetssatsningar vill vi se för att motverka segregation? Tillsammans med organisationer som arbetar för jämställdhet, antirasism och ungas rättigheter ställer vi krav och frågor till ordföranden i ungdomsförbunden SSU och LUF. Samtalet inleds med att Sveriges Kvinnolobby presenterar sin rapport om segregation ur ett jämställdhetsperspektiv.

TID: 7 mars kl. 17:30-18:30
PLATS: Stockholms Kvinnohistoriskas popuplokal, Hökens gata 11, Stockholm (närmaste T-bana: Slussen)

Medverkande:

Emma Ley, projektledare, Sveriges Kvinnolobby

Sara Lehman, titel, TRIS, Tjejers Rätt I Samhället

Joar Forssell, förbundsordförande, LUF

Philip Botström, förbundsordförande, SSU

Vlora Makolli, verksamhetsutvecklare, Tjejer i Förening

Samtalsledare: Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby