Sveriges Kvinnolobbys fyra krav inför EU-parlamentsvalet

Kvinnors och flickors fri- och rättigheter ifrågasätts runt om i Europa. För Sverige som föregångsland för jämställdhet är det viktigare än någonsin att de representanter Sverige skickar till Bryssel och Strasbourg står upp för alla kvinnors och flickors rättigheter och för ett mer jämställt EU. När hela EU drar mot mer jämställdhet får det dessutom positiva effekter på jämställdhetsutvecklingen på hemmaplan.

Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys årsmöte: 10 förslag som förebygger, motverkar och ingriper mot hedersrelaterat våld- och förtryck

Sveriges Kvinnolobby är en paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen. Idag samlas våra 47 medlemsorganisationer för årsmöte i Stockholm. Vi välkomnar att heder ska införas som en egen brottsrubricering och att brott med hedersmotiv ska kunna dömas till strängare straff. Därutöver krävs en mängd insatser för att förebygga, motverka och ingripa

Varför pratar vi om mäns våld mot kvinnor?

Att arbetet mot mäns våld mot kvinnor alltid ska bekönas är något som kvinnorörelsen i Sverige har arbetet för under lång tid och fortsätter att bevaka. Därför varnar vi till exempel för att ersätta begreppet mäns våld mot kvinnor med könsblinda formuleringar så som ”våld i nära relationer”. Och ”våld i hemmet” Låt oss förklara varför det är så viktigt!

Öppet brev till Civiliminister Ardalan Shekarabi

Nyligen tillsattes nya ledamöter i Sveriges delegation i arbetet med Agenda 2030. Det finns dock fortfarande ingen representant från rörelsen för flickors och kvinnors rättigheter. Sveriges Kvinnolobby och andra företrädare inom kvinnorörelsen har skrivit ett öppet brev till Civiliminister Shekarabi om att det är hög tid att bjuda in kvinnorörelsen och säkerställa jämställdhetskompetensen i arbetet för hållbar utveckling.

Upprop: Hög tid att utöka stödet för kvinnors organisering

Tillsammans med en lång rad medlemsorganisationer har Sveriges Kvinnolobby skickat ett upprop till jämställdhetsminister Åsa Regnér med uppmaning om att utöka stödet till kvinnors organisering.

Öppet brev till Stefan Löfven: Säkerställ kvinnors rättigheter i Agenda 2030

Idag skickar kvinnorörelsens CSW-nätverk ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven om säkerställandet av kvinnors och flickors rättigheter i genomförandet av Agenda 2030. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling och den feministiska regeringen måste gå från ord till handling.

Vi kommenterar Sveriges nationella reformprogram 2016

Sveriges Kvinnolobby har skickat underlag till regeringen inför Sveriges nationella reformprogram 2016, en årlig rapportering om genomförandet av Europa 2020-strategin.

Medskick till regeringens skrivelse om jämställdhetspolitiken

Den 30 mars 2016 skickade Sveriges Kvinnolobby ett medskick till regeringens och jämställdhetsminister Åsa Regnérs skrivelse för jämställdhetspolitiken. Vi ser skrivelsen som ett tillfälle för den feministiska regeringen att göra ett avtryck i utvecklingen mot jämställdhet mellan kvinnor och män.

Global uppmaning till Merkel att motverka sexköp

Förra veckan avslutades FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter i New York. Efter mötet har en mängd internationella kvinnorättsorganisationer, forskare, överlevare av prostitution, aktivister med flera gått samman i en gemensam skrivelse. I brevet uppmanas Tysklands förbundskansler Angela Merkel att se till att landet ratificerar FN:s konvention mot prostitution och människohandel.

Brev till Vĕra Jourová med anledning av EU:s nya jämställdhetsstrategi

Sveriges Kvinnolobby har idag skickat ett brev till EU:s Kommissionär för jämställdhet Vĕra Jourová med krav på att inte inkludera flera diskrimineringsgrunder i EU:s nya strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män. Brevet har också skickat till kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och vice ordförande Frans Timmermans.