Öppet brev till Stefan Löfven: Säkerställ kvinnors rättigheter i Agenda 2030

Idag skickar kvinnorörelsens CSW-nätverk ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven om säkerställandet av kvinnors och flickors rättigheter i genomförandet av Agenda 2030. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling och den feministiska regeringen måste gå från ord till handling.

Vi kommenterar Sveriges nationella reformprogram 2016

Sveriges Kvinnolobby har skickat underlag till regeringen inför Sveriges nationella reformprogram 2016, en årlig rapportering om genomförandet av Europa 2020-strategin.

Medskick till regeringens skrivelse om jämställdhetspolitiken

Den 30 mars 2016 skickade Sveriges Kvinnolobby ett medskick till regeringens och jämställdhetsminister Åsa Regnérs skrivelse för jämställdhetspolitiken. Vi ser skrivelsen som ett tillfälle för den feministiska regeringen att göra ett avtryck i utvecklingen mot jämställdhet mellan kvinnor och män.

Global uppmaning till Merkel att motverka sexköp

Förra veckan avslutades FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter i New York. Efter mötet har en mängd internationella kvinnorättsorganisationer, forskare, överlevare av prostitution, aktivister med flera gått samman i en gemensam skrivelse. I brevet uppmanas Tysklands förbundskansler Angela Merkel att se till att landet ratificerar FN:s konvention mot prostitution och människohandel.

Brev till Vĕra Jourová med anledning av EU:s nya jämställdhetsstrategi

Sveriges Kvinnolobby har idag skickat ett brev till EU:s Kommissionär för jämställdhet Vĕra Jourová med krav på att inte inkludera flera diskrimineringsgrunder i EU:s nya strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män. Brevet har också skickat till kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och vice ordförande Frans Timmermans.

Stoppa avrättningen av Rayhaneh Jabbari

Sveriges Kvinnolobby har idag skickat ett öppet brev till Ban Ki-moon, Catherine Ashton och Ahmad Shaheed med en vädjan om att stoppa avrättningen av Rayhaneh Jabbari. Skriv under uppropet för att pressa de iranska myndigheterna att dra tillbaka dödsstraffet.

Säkerställ jämställdhet i EU-kommissionen

Valet av parlamentariker till EU är avklarat och det är glädjande att Sverige skickar en jämställd uppställning av kvinnor och män. Men tyvärr är kvinnor fortfarande underrepresenterade i EU:s institutioner, bland annat i Kommissionen där processen att välja nya kommissionärer har inletts. Idag skickar vi ett brev till EU-minister Birgitta Ohlsson där vi uppmanar den svenska regeringen att verka för jämställdhet i EU-kommissionen.

Brev till Justitiedepartementet: Skärp lagstiftningen om barnäktenskap!

Nästan två år har gått sedan ”Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap” (SOU 2012:35) presenterades för regeringen. Till sommaren planerar regeringen att införa brottet äktenskapstvång i svensk lag. Det är bra, men för att minimera möjligheterna att kringgå lagstiftningen måste lagen skärpas ytterligare. I ett brev till Justitieminister Beatrice Ask idag presenterar företrädare för Sveriges Kvinnolobby, VHEK, GAPF, Rädda Barnen och RIFFI fem krav för att ytterligare stärka lagstiftningen.

Brev till Spaniens regering angående förslag om ny abortlag

I Spanien diskuteras ett förslag till ny abortlag. Om förslaget går igenom får Spanien en av Europas strängaste abortlagstiftningar. Med anledning av lagförslaget har Sveriges Kvinnolobby och flera andra kvinnoorganisationer runt om i Europa skrivit till Spaniens regering.

Respect CEDAW – supress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women

På senare tid har termen ”sexarbete” använts i flera FN-skrivningar. Bland annat använder UNAIDS termen i en konsultation om förebyggande av HIV i post 2015-agendan. Sveriges Kvinnolobby ser allvarligt på denna förskjutning. Därför har vi skickat ett brev till UNAIDS där vi uppmanar dem att i fortsättningen ha mänskliga rättigheter som grund för sina policies.