Varför pratar vi om mäns våld mot kvinnor?

Att arbetet mot mäns våld mot kvinnor alltid ska bekönas är något som kvinnorörelsen i Sverige har arbetet för under lång tid och fortsätter att bevaka. Därför varnar vi till exempel för att ersätta begreppet mäns våld mot kvinnor med könsblinda formuleringar så som ”våld i nära relationer”. Och ”våld i hemmet” Låt oss förklara varför det är så viktigt!

Öppet brev till Civiliminister Ardalan Shekarabi

Nyligen tillsattes nya ledamöter i Sveriges delegation i arbetet med Agenda 2030. Det finns dock fortfarande ingen representant från rörelsen för flickors och kvinnors rättigheter. Sveriges Kvinnolobby och andra företrädare inom kvinnorörelsen har skrivit ett öppet brev till Civiliminister Shekarabi om att det är hög tid att bjuda in kvinnorörelsen och säkerställa jämställdhetskompetensen i arbetet för hållbar utveckling.

Upprop: Hög tid att utöka stödet för kvinnors organisering

Tillsammans med en lång rad medlemsorganisationer har Sveriges Kvinnolobby skickat ett upprop till jämställdhetsminister Åsa Regnér med uppmaning om att utöka stödet till kvinnors organisering.

Öppet brev till Stefan Löfven: Säkerställ kvinnors rättigheter i Agenda 2030

Idag skickar kvinnorörelsens CSW-nätverk ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven om säkerställandet av kvinnors och flickors rättigheter i genomförandet av Agenda 2030. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling och den feministiska regeringen måste gå från ord till handling.

Vi kommenterar Sveriges nationella reformprogram 2016

Sveriges Kvinnolobby har skickat underlag till regeringen inför Sveriges nationella reformprogram 2016, en årlig rapportering om genomförandet av Europa 2020-strategin.

Medskick till regeringens skrivelse om jämställdhetspolitiken

Den 30 mars 2016 skickade Sveriges Kvinnolobby ett medskick till regeringens och jämställdhetsminister Åsa Regnérs skrivelse för jämställdhetspolitiken. Vi ser skrivelsen som ett tillfälle för den feministiska regeringen att göra ett avtryck i utvecklingen mot jämställdhet mellan kvinnor och män.

Global uppmaning till Merkel att motverka sexköp

Förra veckan avslutades FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter i New York. Efter mötet har en mängd internationella kvinnorättsorganisationer, forskare, överlevare av prostitution, aktivister med flera gått samman i en gemensam skrivelse. I brevet uppmanas Tysklands förbundskansler Angela Merkel att se till att landet ratificerar FN:s konvention mot prostitution och människohandel.

Brev till Vĕra Jourová med anledning av EU:s nya jämställdhetsstrategi

Sveriges Kvinnolobby har idag skickat ett brev till EU:s Kommissionär för jämställdhet Vĕra Jourová med krav på att inte inkludera flera diskrimineringsgrunder i EU:s nya strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män. Brevet har också skickat till kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och vice ordförande Frans Timmermans.

Stoppa avrättningen av Rayhaneh Jabbari

Sveriges Kvinnolobby har idag skickat ett öppet brev till Ban Ki-moon, Catherine Ashton och Ahmad Shaheed med en vädjan om att stoppa avrättningen av Rayhaneh Jabbari. Skriv under uppropet för att pressa de iranska myndigheterna att dra tillbaka dödsstraffet.

Säkerställ jämställdhet i EU-kommissionen

Valet av parlamentariker till EU är avklarat och det är glädjande att Sverige skickar en jämställd uppställning av kvinnor och män. Men tyvärr är kvinnor fortfarande underrepresenterade i EU:s institutioner, bland annat i Kommissionen där processen att välja nya kommissionärer har inletts. Idag skickar vi ett brev till EU-minister Birgitta Ohlsson där vi uppmanar den svenska regeringen att verka för jämställdhet i EU-kommissionen.