Stoppa avrättningen av Rayhaneh Jabbari

Sveriges Kvinnolobby har idag skickat ett öppet brev till Ban Ki-moon, Catherine Ashton och Ahmad Shaheed med en vädjan om att stoppa avrättningen av Rayhaneh Jabbari. Skriv under uppropet för att pressa de iranska myndigheterna att dra tillbaka dödsstraffet.

Säkerställ jämställdhet i EU-kommissionen

Valet av parlamentariker till EU är avklarat och det är glädjande att Sverige skickar en jämställd uppställning av kvinnor och män. Men tyvärr är kvinnor fortfarande underrepresenterade i EU:s institutioner, bland annat i Kommissionen där processen att välja nya kommissionärer har inletts. Idag skickar vi ett brev till EU-minister Birgitta Ohlsson där vi uppmanar den svenska regeringen att verka för jämställdhet i EU-kommissionen.

Brev till Justitiedepartementet: Skärp lagstiftningen om barnäktenskap!

Nästan två år har gått sedan ”Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap” (SOU 2012:35) presenterades för regeringen. Till sommaren planerar regeringen att införa brottet äktenskapstvång i svensk lag. Det är bra, men för att minimera möjligheterna att kringgå lagstiftningen måste lagen skärpas ytterligare. I ett brev till Justitieminister Beatrice Ask idag presenterar företrädare för Sveriges Kvinnolobby, VHEK, GAPF, Rädda Barnen och RIFFI fem krav för att ytterligare stärka lagstiftningen.

Brev till Spaniens regering angående förslag om ny abortlag

I Spanien diskuteras ett förslag till ny abortlag. Om förslaget går igenom får Spanien en av Europas strängaste abortlagstiftningar. Med anledning av lagförslaget har Sveriges Kvinnolobby och flera andra kvinnoorganisationer runt om i Europa skrivit till Spaniens regering.

Respect CEDAW – supress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women

På senare tid har termen ”sexarbete” använts i flera FN-skrivningar. Bland annat använder UNAIDS termen i en konsultation om förebyggande av HIV i post 2015-agendan. Sveriges Kvinnolobby ser allvarligt på denna förskjutning. Därför har vi skickat ett brev till UNAIDS där vi uppmanar dem att i fortsättningen ha mänskliga rättigheter som grund för sina policies.

Agera mot abortrestriktioner i USA:s bistånd!

Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med RFSU och IKFF skickat ett brev till den europeiska kvinnolobbyn för att uppmärksamma dem på de abortrestriktioner som finns i USA:s bistånd. Vi önskar att EWL ber sina nationella koordinationer i EU:s medlemsländer att agera mot sina regeringar.

Brev till UN Women om prostitution

I ett brev till UN Womens chef Phumzile Mlambo-Ngcuka kräver Sveriges Kvinnolobby att deras “note” om prostitution dras tillbaka.

Säkerställ kvinnors rättigheter i utvecklingsagendan post-2015!

Inför kommande CSW har Sveriges Kvinnolobby gjort ett skriftligt uttalande om vikten av att den nya utvecklingsagendan har jämställdhet som eget mål, samt att alla övriga mål och indikatorer är jämställdhetsintegrerade. Läs mer!

Kriminalisera sexköp i Frankrike!

Frankrikes parlament arbetar just nu med ett lagförslag om att kriminalisera sexköp. I brevet uppmanar vi parlamentet att införa en sexköpslag för att motverka våld mot kvinnor och för att främja jämställdhet.

Säkerställ kvinnors rättigheter i de nya utvecklingsmålen!

I ett brev till FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon kräver Sveriges Kvinnolobby och European Women’s Lobby att jämställdhet blir ett eget mål och ett genomgående perspektiv i den nya utvecklingsagendan post-2015.