Agera mot abortrestriktioner i USA:s bistånd!

Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med RFSU och IKFF skickat ett brev till den europeiska kvinnolobbyn för att uppmärksamma dem på de abortrestriktioner som finns i USA:s bistånd. Vi önskar att EWL ber sina nationella koordinationer i EU:s medlemsländer att agera mot sina regeringar.

Brev till UN Women om prostitution

I ett brev till UN Womens chef Phumzile Mlambo-Ngcuka kräver Sveriges Kvinnolobby att deras “note” om prostitution dras tillbaka.

Säkerställ kvinnors rättigheter i utvecklingsagendan post-2015!

Inför kommande CSW har Sveriges Kvinnolobby gjort ett skriftligt uttalande om vikten av att den nya utvecklingsagendan har jämställdhet som eget mål, samt att alla övriga mål och indikatorer är jämställdhetsintegrerade. Läs mer!

Kriminalisera sexköp i Frankrike!

Frankrikes parlament arbetar just nu med ett lagförslag om att kriminalisera sexköp. I brevet uppmanar vi parlamentet att införa en sexköpslag för att motverka våld mot kvinnor och för att främja jämställdhet.

Säkerställ kvinnors rättigheter i de nya utvecklingsmålen!

I ett brev till FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon kräver Sveriges Kvinnolobby och European Women’s Lobby att jämställdhet blir ett eget mål och ett genomgående perspektiv i den nya utvecklingsagendan post-2015.

Europeiska kvinnorörelsen säger nej till surrogatmödraskap!

Brev till EU-minister Birgitta Ohlsson, Jämställdhetsminister Maria Arnholm och Justitieminister Beatrice Ask 2013-06-14.

Risk för nedläggning av gendersektionen inom EU:s forskningstjänst

Brev till EU-minister Birgitta Ohlsson 2013-05-20.

Jämställdhetsintegrera Sveriges nationella reformprogram 2013

Brev till jämställdhetsminister Maria Arnholm 2013-03-25

Öka det statliga engagemanget för våld mot kvinnor

Brev till jämställdhetsminister Maria Arnholm och den svenska delegationen till CSW 2013-02-08.

Ta ställning mot våld mot kvinnor!

Öppet brev till de svenska EU-parlamentarikerna 2013-01-10.