Trots 100 år av kvinnlig rösträtt måste kampen fortsätta

Den 17 december 1918 beslutade Sveriges riksdag att kvinnor skulle få rösta i kommunvalet. Beslutet var en stor seger för alla kvinnor som förenats i kampen för sina politiska rättigheter. Låt oss fira hundraårsdagen av kvinnors rösträtt genom att hylla det breda systerskapet och stå emot de andra krafter som än idag försöker hindra kvinnors organisering.

Inför åldersgräns för internetporr!

Rapporten Svenskarna och internet 2018 visar att barns användande av internet har ökat. 89 procent av alla 10 till 11-åringar använder internet dagligen. Det de möter är ett internet där porren finns två klick bort, utan åldersgräns och där den lagstiftning vi har för att barn inte ska utsättas för porr hittills inte applicerats.

DEBATT: VÅG AV ANTIFEMINISM OCH SEXISM HAR NÅTT SVERIGE

Nästan hundra år efter att kvinnlig rösträtt infördes i Sverige står ännu ett ödesval för kvinnors och flickors rättigheter för dörren. Flera av valets stora frågor handlar indirekt om jämställdhet och för första gången på länge finns partier som går till val på begränsa kvinnors makt och frihet. Tänk på

Debatt: Bara halva sanningen om kvinnors och mäns löner

De stora löneskillnaderna mellan könen beror på att kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Det visar nya beräkningar som Sveriges Kvinnolobby och Lönelotsarna presenterar i en debattartikel i SvD Näringsliv idag.

Det krävs mer än förhoppningar för en jämställd budget

“Det räcker inte att luta sig tillbaka och hoppas att de reformer man ändå planerat ska ha jämställdhet som en positiv bieffekt.” Det skriver vår generalsekreterare i Dagens Arena med anledning av regeringens vårbudget.

Stoppa handeln med kvinnor och barn

I helgen arrangerade surrogatförmedlingen Tammuz återigen ett möte i Stockholm där de marknadsförde sina “tjänster”. Sveriges Kvinnolobby deltog i en manifestation utanför lokalen, och skrev tillsammans med flera andra organisationer en debattartikel i Dagens samhälle om att den feministiska regeringen inte passivt kan se på medan handeln med kvinnor och barn fortsätter växa.

Mer krävs för trygg och säker förlossningsvård i Värmland

I en debattartikel i Nya Wermlands Tidningen kräver Sveriges Kvinnolobby och Värmlands barnmorskeförening att medel öronmärks för barnmorskor i nationella budgetsatsningar och att Landstinget i Värmland säkerställer en hållbar bemanning. I eftermiddag deltar vi också i panelsamtal om förlossningsvården på Forum Jämställdhet i Karlstad.

En våldtäkt är en våldtäkt

Sveriges Kvinnolobby, tillsammans med andra, uppmanar regeringen att inte byta namn på brottet våldtäkt. I ett utredningsförslag föreslås en förändring av rubriceringen våldtäkt till sexuella övergrepp och att sexuellt tvång ska rubriceras som sexuell kränkning. Vi befarar att dessa ändringar kommer att få förödande konsekvenser för våldtagna barn och vuxna.

Barn till varje pris? Vi debatterar surrogatmödraskap!

Den 21 november var vår generalsekreterare Clara Berglund med i Malou efter tio och debatterade surrogatmödraskap. ”Surrogatmödraskap handlar inte om att bestämma över sin egen kropp, det handlar om att bestämma över någon annans kropp.”.

Åsa Regnér: Könsuppdelad statistik en grundförutsättning

Jämställdhetsminister Åsa Regnér har skrivit en replik till vår debattartikel om trenden att kön osynliggörs i styrande dokument. Regnér skriver att regeringen instämmer med Sveriges Kvinnolobby om att jämställdhetspolitiken behöver utgå från grupperna kvinnor respektive män och att kön måste synliggöras för ett effektivt förändrings- och jämställdhetsarbete.