Debatt: Öronmärk jobbsatsningar för kvinnor

Nästa vecka presenterar regeringen sin vårbudget. Läs våra förslag för mer jämställd etablering av nyanlända på Dagens Arena.

Debatt: Nyanlända kvinnor missgynnas av regeringens etableringssatsningar

Nyanlända kvinnor får mindre, sämre och senare stöd än män. Samtidigt går de stora och dyra satsningarna till mansdominerade branscher och yrken. Det visar en granskning av etableringssatsningar i statsbudgeten för 2017 som vi lanserar i dag. Läs vår debattartikel på GP Debatt med anledning av rapportsläppet.

Debatt: Det behövs krafttag för jämställda löner

Sedan vi började vårt arbete för fem år sedan har klockslaget då kvinnor börjar arbeta gratis flyttats framåt. Det är bra och visar att det lönar sig att driva på. Men det måste gå snabbare. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt. Idag på Internationella kvinnodagen skriver 16:00-rörelsen i Dagens Samhälle. Delta i den digitala manifestationen idag kl. 16:00.

Låt våldtäkt heta våldtäkt

Sexualbrottskommittén fokuserar på fel saker. Antalet våldtäkter kommer inte att minska av att brottet byter namn till sexuellt övergrepp. I stället borde kommittén och regeringen arbeta för att skapa förutsättningar för fler fällande domar och satsa på förebyggande åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Det skriver Sveriges Kvinnolobby tillsammans med flera organisationer och experter i Aftonbladet Debatt idag.

Så kan löneklyftan mellan män och kvinnor minskas

Om arbetsmarknadens parter samarbetar är det fullt möjligt att rätta till den löneskillnad mellan könen som beror på att män och kvinnor jobbar i olika – men likvärdiga yrken. Läs vår debattartikel i Dagens Arena idag.

”Priset för löneskillnaden kvinnor–män: 76 miljarder”

En ny rapport visar att summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken är 76 miljarder kronor per år. Studien, som är den första i sitt slag och som jämför löner i yrken som kan betraktas som likvärdiga, tydliggör snedfördelningen. Det skriver vi tillsammans med flera andra organisationer i en debattartikel i SvD Näringsliv.

Forskning visar porrens skadeverkningar

Vi står nu vid ett vägskäl där vi har möjlighet att granska och förebygga porrens skadeverkningar och göra ett aktivt val om vilket samhälle våra barn ska växa upp i. Det skriver vi i en slutreplik i DN Debatt om hur spridningen av pornografi kan begränsas tillsammans med företrädare för flera andra organisationer, forskare, politiker, psykologer med flera.

Låt haverikommission utreda porrens skadliga verkningar

Låt inte porrindustrin stå i vägen för ett jämställt samhälle fritt från våld. Tillsätt en haverikommission om hur porrens skadliga verkningar kan begränsas. Idag skriver vi på DN Debatt tillsammans med företrädare för flera andra organisationer, forskare, politiker, psykologer med flera.

Branschen själva kommer att ta mer ansvar om en lagstiftning införs

Det är bara att se till förekomsten av sexistisk reklam för att kunna konstatera att dagens självreglerande system i form av Reklamombudsmannen (RO) inte är verkningsfullt, skriver Sveriges Kvinnolobby i en replik till Anders Ericson, vd för Sveriges Annonsörer.

Män kan – men ni behöver vår hjälp

Idag lanseras #SheForHe, en ny kampanj för att befria mannen från patriarkatet. Gudrun Schyman och Ida Östensson är två av ambassadörerna.