Så kan löneklyftan mellan män och kvinnor minskas

Om arbetsmarknadens parter samarbetar är det fullt möjligt att rätta till den löneskillnad mellan könen som beror på att män och kvinnor jobbar i olika – men likvärdiga yrken. Läs vår debattartikel i Dagens Arena idag.

”Priset för löneskillnaden kvinnor–män: 76 miljarder”

En ny rapport visar att summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken är 76 miljarder kronor per år. Studien, som är den första i sitt slag och som jämför löner i yrken som kan betraktas som likvärdiga, tydliggör snedfördelningen. Det skriver vi tillsammans med flera andra organisationer i en debattartikel i SvD Näringsliv.

Forskning visar porrens skadeverkningar

Vi står nu vid ett vägskäl där vi har möjlighet att granska och förebygga porrens skadeverkningar och göra ett aktivt val om vilket samhälle våra barn ska växa upp i. Det skriver vi i en slutreplik i DN Debatt om hur spridningen av pornografi kan begränsas tillsammans med företrädare för flera andra organisationer, forskare, politiker, psykologer med flera.

Låt haverikommission utreda porrens skadliga verkningar

Låt inte porrindustrin stå i vägen för ett jämställt samhälle fritt från våld. Tillsätt en haverikommission om hur porrens skadliga verkningar kan begränsas. Idag skriver vi på DN Debatt tillsammans med företrädare för flera andra organisationer, forskare, politiker, psykologer med flera.

Branschen själva kommer att ta mer ansvar om en lagstiftning införs

Det är bara att se till förekomsten av sexistisk reklam för att kunna konstatera att dagens självreglerande system i form av Reklamombudsmannen (RO) inte är verkningsfullt, skriver Sveriges Kvinnolobby i en replik till Anders Ericson, vd för Sveriges Annonsörer.

7 krav för att motverka hedersförtryck och säkra kvinnors rättigheter!

Sveriges Kvinnolobby skriver på Aftonbladet Debatt tillsammans med Varken Hora eller Kuvad och flera andra kvinnoorganisationer och politiska kvinnoförbund. Den 4 juli håller vi ett gemensamt seminarium om feministisk förortspolitik i Almedalen med bland andra jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Kvinnors pensioner måste lyftas

Nu krävs det att regeringen går från analys till handling när det gäller kvinnors låga pensioner. Sveriges Kvinnolobby, Pensionärernas Riksorganisation och Fredrika Bremer Förbundet vill bland annat se förändringar i pensionssystemet och att grundskyddet förstärks så att alla kvinnor kan leva på sina pensioner.

Vår kritik handlar om synen på sexköpslagen

Sveriges Kvinnolobby ifrågasätter inte kunskapen som Hiv-Sverige, RFSL och RFSU har om hiv-arbete. Vad vi vill synliggöra är att dessa tre organisationer aktivt motarbetar och verkar för att riva upp den svenska sexköpslagen. Läs vår replik i Dagens Samhälle.

Hävda sexköpslagen under toppmötet om HIV/AIDS i FN

Regeringen bör hävda sexköpslagen i förhandlingarna under det pågående mötet om HIV/AIDS i FN skriver Sveriges Kvinnolobby i Göteborgs-Posten idag.

Taxibranschen ska motverka sexköp – inte agera hallickar

Sveriges kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund skriver på Metro Debatt om taxibranschens ansvar att följa svensk lag och motverka sexköp.