Mer krävs för trygg och säker förlossningsvård i Värmland

I en debattartikel i Nya Wermlands Tidningen kräver Sveriges Kvinnolobby och Värmlands barnmorskeförening att medel öronmärks för barnmorskor i nationella budgetsatsningar och att Landstinget i Värmland säkerställer en hållbar bemanning. I eftermiddag deltar vi också i panelsamtal om förlossningsvården på Forum Jämställdhet i Karlstad.

En våldtäkt är en våldtäkt

Sveriges Kvinnolobby, tillsammans med andra, uppmanar regeringen att inte byta namn på brottet våldtäkt. I ett utredningsförslag föreslås en förändring av rubriceringen våldtäkt till sexuella övergrepp och att sexuellt tvång ska rubriceras som sexuell kränkning. Vi befarar att dessa ändringar kommer att få förödande konsekvenser för våldtagna barn och vuxna.

Barn till varje pris? Vi debatterar surrogatmödraskap!

Den 21 november var vår generalsekreterare Clara Berglund med i Malou efter tio och debatterade surrogatmödraskap. ”Surrogatmödraskap handlar inte om att bestämma över sin egen kropp, det handlar om att bestämma över någon annans kropp.”.

Åsa Regnér: Könsuppdelad statistik en grundförutsättning

Jämställdhetsminister Åsa Regnér har skrivit en replik till vår debattartikel om trenden att kön osynliggörs i styrande dokument. Regnér skriver att regeringen instämmer med Sveriges Kvinnolobby om att jämställdhetspolitiken behöver utgå från grupperna kvinnor respektive män och att kön måste synliggöras för ett effektivt förändrings- och jämställdhetsarbete.

Jämställdhetsarbetet kräver att kön synliggörs

Den 12 november skrev Sveriges Kvinnolobby, tillsammans med sju andra jämställdhetsexperter, i Dagens Nyheter om den oroande utvecklingen där kön osynliggörs i mål, strategier, budgetar och andra styrande dokument i offentlig verksamhet. Vår generalsekreterare, Clara Berglund, medverkade också i bland annat Ekot och TV4 Nyheterna.

Fem vägar till ett mer jämställt EU

Med anledning av det pågående ministermötet i Göteborg presenterar Elvy Svennerstål och Clara Berglund från Sveriges Kvinnolobby fem krav för ett mer jämställt EU i Göteborgs-Posten.

Surrogatmödraskap är en form av människohandel

Idag svarar Sveriges Kvinnolobby tillsammans med Kvinnliga läkares förening surrogatföretaget Tammuz i ETC-tidningarna. Ingen Golden standard kan garantera att kvinnan inte kommer att må dåligt och få fysiska eller psykiska men av att ha burit och fött ett barn åt någon av Tammuz kunder.

H&M – Feministiska budskap och minimilöner

I en debattartikel i Aftonbladet kräver Fair Action och Sveriges Kvinnolobby att klädjätten H&M står upp för kvinnors rättigheter på riktigt, globalt.

Protest mot konferens för surrogatmödraskap

I helgen arrangerade Sveriges Kvinnolobby och en rad andra organisationer en protestaktion mot surrogatmödraskap. Aktionen hölls med anledning av att den första nordiska konferensen om förmedling av surrogatmödrar ägde rum i Stockholm. I en debattartikel i Aftonbladet kräver vi att regeringen förbjuder att svenskar utnyttjar kvinnor och barn i surrogatmödraskap.

Debatt: Haltande etablering

Nyanlända kvinnor får mindre, sämre och senare stöd för etablering än nyanlända män. Ett stort ansvar vilar på kommuner och arbetsförmedling att arbeta aktivt för en mer effektiv och jämställd etablering. Det skriver Clara Berglund generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby och Mariet Ghadimi verksamhetschef för TRIS i en debattartikel i UNT idag.