Jämställdhetsarbetet kräver att kön synliggörs

Den 12 november skrev Sveriges Kvinnolobby, tillsammans med sju andra jämställdhetsexperter, i Dagens Nyheter om den oroande utvecklingen där kön osynliggörs i mål, strategier, budgetar och andra styrande dokument i offentlig verksamhet. Vår generalsekreterare, Clara Berglund, medverkade också i bland annat Ekot och TV4 Nyheterna.

Fem vägar till ett mer jämställt EU

Med anledning av det pågående ministermötet i Göteborg presenterar Elvy Svennerstål och Clara Berglund från Sveriges Kvinnolobby fem krav för ett mer jämställt EU i Göteborgs-Posten.

Surrogatmödraskap är en form av människohandel

Idag svarar Sveriges Kvinnolobby tillsammans med Kvinnliga läkares förening surrogatföretaget Tammuz i ETC-tidningarna. Ingen Golden standard kan garantera att kvinnan inte kommer att må dåligt och få fysiska eller psykiska men av att ha burit och fött ett barn åt någon av Tammuz kunder.

H&M – Feministiska budskap och minimilöner

I en debattartikel i Aftonbladet kräver Fair Action och Sveriges Kvinnolobby att klädjätten H&M står upp för kvinnors rättigheter på riktigt, globalt.

Protest mot konferens för surrogatmödraskap

I helgen arrangerade Sveriges Kvinnolobby och en rad andra organisationer en protestaktion mot surrogatmödraskap. Aktionen hölls med anledning av att den första nordiska konferensen om förmedling av surrogatmödrar ägde rum i Stockholm. I en debattartikel i Aftonbladet kräver vi att regeringen förbjuder att svenskar utnyttjar kvinnor och barn i surrogatmödraskap.

Debatt: Haltande etablering

Nyanlända kvinnor får mindre, sämre och senare stöd för etablering än nyanlända män. Ett stort ansvar vilar på kommuner och arbetsförmedling att arbeta aktivt för en mer effektiv och jämställd etablering. Det skriver Clara Berglund generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby och Mariet Ghadimi verksamhetschef för TRIS i en debattartikel i UNT idag.

Debatt: Öronmärk jobbsatsningar för kvinnor

Nästa vecka presenterar regeringen sin vårbudget. Läs våra förslag för mer jämställd etablering av nyanlända på Dagens Arena.

Debatt: Nyanlända kvinnor missgynnas av regeringens etableringssatsningar

Nyanlända kvinnor får mindre, sämre och senare stöd än män. Samtidigt går de stora och dyra satsningarna till mansdominerade branscher och yrken. Det visar en granskning av etableringssatsningar i statsbudgeten för 2017 som vi lanserar i dag. Läs vår debattartikel på GP Debatt med anledning av rapportsläppet.

Debatt: Det behövs krafttag för jämställda löner

Sedan vi började vårt arbete för fem år sedan har klockslaget då kvinnor börjar arbeta gratis flyttats framåt. Det är bra och visar att det lönar sig att driva på. Men det måste gå snabbare. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt. Idag på Internationella kvinnodagen skriver 16:00-rörelsen i Dagens Samhälle. Delta i den digitala manifestationen idag kl. 16:00.

Låt våldtäkt heta våldtäkt

Sexualbrottskommittén fokuserar på fel saker. Antalet våldtäkter kommer inte att minska av att brottet byter namn till sexuellt övergrepp. I stället borde kommittén och regeringen arbeta för att skapa förutsättningar för fler fällande domar och satsa på förebyggande åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Det skriver Sveriges Kvinnolobby tillsammans med flera organisationer och experter i Aftonbladet Debatt idag.