H&M – Feministiska budskap och minimilöner

I en debattartikel i Aftonbladet kräver Fair Action och Sveriges Kvinnolobby att klädjätten H&M står upp för kvinnors rättigheter på riktigt, globalt.

Protest mot konferens för surrogatmödraskap

I helgen arrangerade Sveriges Kvinnolobby och en rad andra organisationer en protestaktion mot surrogatmödraskap. Aktionen hölls med anledning av att den första nordiska konferensen om förmedling av surrogatmödrar ägde rum i Stockholm. I en debattartikel i Aftonbladet kräver vi att regeringen förbjuder att svenskar utnyttjar kvinnor och barn i surrogatmödraskap.

Debatt: Haltande etablering

Nyanlända kvinnor får mindre, sämre och senare stöd för etablering än nyanlända män. Ett stort ansvar vilar på kommuner och arbetsförmedling att arbeta aktivt för en mer effektiv och jämställd etablering. Det skriver Clara Berglund generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby och Mariet Ghadimi verksamhetschef för TRIS i en debattartikel i UNT idag.

Debatt: Öronmärk jobbsatsningar för kvinnor

Nästa vecka presenterar regeringen sin vårbudget. Läs våra förslag för mer jämställd etablering av nyanlända på Dagens Arena.

Debatt: Nyanlända kvinnor missgynnas av regeringens etableringssatsningar

Nyanlända kvinnor får mindre, sämre och senare stöd än män. Samtidigt går de stora och dyra satsningarna till mansdominerade branscher och yrken. Det visar en granskning av etableringssatsningar i statsbudgeten för 2017 som vi lanserar i dag. Läs vår debattartikel på GP Debatt med anledning av rapportsläppet.

Debatt: Det behövs krafttag för jämställda löner

Sedan vi började vårt arbete för fem år sedan har klockslaget då kvinnor börjar arbeta gratis flyttats framåt. Det är bra och visar att det lönar sig att driva på. Men det måste gå snabbare. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt. Idag på Internationella kvinnodagen skriver 16:00-rörelsen i Dagens Samhälle. Delta i den digitala manifestationen idag kl. 16:00.

Låt våldtäkt heta våldtäkt

Sexualbrottskommittén fokuserar på fel saker. Antalet våldtäkter kommer inte att minska av att brottet byter namn till sexuellt övergrepp. I stället borde kommittén och regeringen arbeta för att skapa förutsättningar för fler fällande domar och satsa på förebyggande åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Det skriver Sveriges Kvinnolobby tillsammans med flera organisationer och experter i Aftonbladet Debatt idag.

Så kan löneklyftan mellan män och kvinnor minskas

Om arbetsmarknadens parter samarbetar är det fullt möjligt att rätta till den löneskillnad mellan könen som beror på att män och kvinnor jobbar i olika – men likvärdiga yrken. Läs vår debattartikel i Dagens Arena idag.

”Priset för löneskillnaden kvinnor–män: 76 miljarder”

En ny rapport visar att summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken är 76 miljarder kronor per år. Studien, som är den första i sitt slag och som jämför löner i yrken som kan betraktas som likvärdiga, tydliggör snedfördelningen. Det skriver vi tillsammans med flera andra organisationer i en debattartikel i SvD Näringsliv.

Forskning visar porrens skadeverkningar

Vi står nu vid ett vägskäl där vi har möjlighet att granska och förebygga porrens skadeverkningar och göra ett aktivt val om vilket samhälle våra barn ska växa upp i. Det skriver vi i en slutreplik i DN Debatt om hur spridningen av pornografi kan begränsas tillsammans med företrädare för flera andra organisationer, forskare, politiker, psykologer med flera.