Fokus Jämställdhet – konferens i EskilstunaDen 6 september arrangerar vi tillsammans med Eskilstuna kommun endagskonferensen Fokus Jämställdhet. Konferensen ger fördjupande kunskap om jämställdhet med fokus på integration och arbete. Boka ditt deltagande innan 15 maj till ett lägre pris.

På Fokus jämställdhet går vi igenom förutsättningarna för etablering för både kvinnor och män. Vi ger praktiska exempel på viktiga integrationssatsningar och systematiserade arbetssätt för ett mer jämställt bemötande. Programmet fördjupar sig i viktiga delar av etableringen, exempelvis subventionerade anställningar och olika utbildningsinsatser. Nedan presenteras tre färdiga talare och utdrag ur programmet.

Anmäl dig här senast 15 maj till lägre pris!

Avslutningstalare – Anki Elken
Anki Elken är hållbarhetschef på bemanningsföretaget Ramstad och tidigare ledamot i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Hon avslutningstalar på Fokus jämställdhet om att det är dags att vi utmanar våra system och organisationer för att möjliggöra nyanlända kvinnors och mäns arbete.

Metodverkstad: Budgetgranskning
Hur tar vi reda på om etableringssatsningar kommer kvinnor och män till dels på lika villkor? Sveriges Kvinnolobby har granskat satsningar på integration och arbete i regeringens budget för 2017. Under Fokus jämställdhet delar de med sig av sina slutsatser och metoder för hur budgetar kan granskas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Goda exempel: Projekt Mirjam
Projekt Mirjam jobbar för att underlätta för nyanlända kvinnor som står långt från arbetsmarknaden att komma till studier eller arbete. På Fokus jämställdhet berättar de mer om sina metoder och lärdomar.

Läs mer om Fokus Jämställdhet här.

Konferens i Malmö: “Jag är Barn”Vår medlemsorganisation Kvinnorättsförbundet bjuder in till en heldag om hur vi bäst hjälper barn som utsatts för våld. Konferensen hålls på Moriska Paviljongen i Malmö den 8 september.

Kvinnorättsförbundet i Malmö har under tre år drivit ett utvecklingsprojekt för barn som utsatts för våld eller som upplevt våld i nära relationer. Projektet har bland annat resulterat i en handbok bestående av aktiviteter som syftar till att förbättra dessa barns självkänsla och välmående.

Under konferensen presenterar de projektets genomförande, släpper boken och håller ett panelsamtal med bland andra barnminister Åsa Regnér (S) om barnens situation när det rör våld i nära relationer och hur vi bäst hjälper dessa barn.

Se inbjudan och programmet här.

Anmäl dig senast den 5 september till: konferens2017@outlook.com.

Mer om Kvinnorättsförbundet och deras arbete.

 

Konferens om unga som lever i hederskontextFreeZones treåriga projekt Skånes fria zoner har nått sitt slut. Den 10 oktober bjuder de in till en heldagskonferens i Helsingborg om de unga som lever i en hederskontext och de som ensamma flytt till Sverige.

Konferensen belyser framgångsfaktorer i det hedersförebyggande arbetet, men även vad som fortfarande brister och vad som behöver förändras. Ta del av föreläsningar och projektets resultat!

Läs mer om FreeZone här.

Anmäl dig här.

Konferens i Örebro: Maskulinitet och politikMaskulinitet i förändring är en konferensserie som belyser aktuell forskning och praktiskt arbete. Konferensen riktar sig till dig som är politiker, arbetar inom statlig eller kommunal förvaltning, är verksam inom ideell sektor, är genusforskare eller bara intresserad av området. Nästa konferens äger rum i Örebro den 11 oktober.

Arrangörer är Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län. Deltagande är gratis men anmälan krävs senast 2 oktober. Läs mer här.

Föreläser gör bland andra:

  • Jeff Hearn, professor i genusvetenskap, Örebro universitet
  • Magnus Jacobsson & Klas Hyllander, Sveriges kommuner och landsting (SKL)
  • Niclas Järvklo, doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet samt handläggare vid socialdepartementets jämställdhetsenhet
  • Ulf Mellström, professor i genusvetenskap, Karlstads universitet
  • Diana Mulinari, professor i genusvetenskap, Lunds universitet
  • Sofia Strid, docent i genusvetenskap, Örebro universitet
  • Jonas Eriksson, Riksdagsledamot och gruppledare i riksdagen för Miljöpartiet, Kent Persson tidigare bl a Kommunalråd och landstingsråd, samt politisk sekreterare inom Moderaterna nationellt samt Lars Bäck Borgmästare i Farsta och tidigare Politisk sakkunnig hos Margareta Winberg , kommer att samtala om maskulinitet och politik utifrån deras erfarenheter och dagens föreläsningar.

En vecka fri från våldDen 4-8 december arrangeras “En vecka fri från våld” med nätverksträffar, erfarenhetsutbyten, filmvisningar och lanseringar på olika platser i landet. Veckan avslutas med en stor nationell konferens i Stockholm.

Sverige har fått en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet. Under vecka 49 går myndigheter, län, landsting, kommuner och civilsamhälle samman för att inspirera, konkretisera och driva utvecklingen framåt. Syftet är att ge dig som är verksam i kommuner, landsting och civilsamhälle stöd, inspiration, kunskap och verktyg för att ta nästa steg i ditt praktiska och strategiska arbete.

Konferensen äger rum i Stockholm. Lokala och regionala arrangemang sker i flera kommuner och län. Mer information kommer – men sätt av datumen i kalendern redan nu.

Arrangörer: Organisationen MÄN, Unizon, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Vill du läsa mer om våldsförebyggande arbete?

MUCF: Våldsförebyggande arbete
Unizons våldspreventionsguide
MÄN: Stoppa mäns våld
SKL: Kvinnofrid
SKL: Våldsförebyggande arbete
SKL: Män och Jämställdhet
Länsstyrelsen Stockholm: Preventionspaketet