Fadimedagen: Malmö,Uppsala och StockholmUnder Fadimedagen 2019 anordnar flera av våra medlemsorganisationer olika evenemang för att hedra minnet av Fadime Şahindal och för att uppmärksamma arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Malmö 19 januari

Varken hora eller kuvad anordnar en paneldiskussion där olika personer som är aktiva i kampen mot hedersförtryck kommer att ha en paneldebatt. Om du vill läsa mer och anmäla dig till evenemanget kan du göra det här.

Stockholm 20 januari

Den årliga Fadimegalan anordnas av GAPF från 15.00-17.00. Här kan du läsa mer och anmäla dig.

Stockholm 21 januari

Roks och Terrafem anordnar en konferens i Fadimes ära där föreläsarna utgörs av en grupp tongivande feminister som tillsammans besitter en bred kunskap om mäns våld mot kvinnor. Om du vill läsa mer om konferensen och anmäla dig kan du göra det här.

Uppsala 21 januari

Kransläggning 12.00-13.00 på Fadimes grav med GAPF och andra organisationer. Läs här för mer information.

Stockholm 23 januari

Varken hora eller kuvad anordnar en debatt i Riksdagen som Riksdagens tvärpolitiska nätverk anordnar i samband med årsdagen hedersmordet på Fadime Sahindal. Är du intresserad av att gå på debatten? Då kan du anmäla dig här.

Stockholm: Magmaboost 

Välkomna till Magmaboost, med fokus på morgondagens ledarskap, på FOI.

På boosten på FOI medverkar bland annat Elin Sobczak, Elin driver ett bolag och hon har podcasten ”Jobba Jobba Jobba”. Tidigare arbetade hon som enhetschef på FMV och under den tiden tjänstgjorde hon även på Försvarsdepartementet.

Nätverket Magmas fokus är att stärka och utveckla kvinnliga ledare inom svensk krisberedskap och säkerhetsbranschen samt inom brand- och riskkonsultbranschen. Genom att etablera kontakter och utveckla partnerskap vill Magma stötta kvinnor som redan är ledare så att de får kraft att fortsätta och inspirera kvinnor att ta steg framåt i karriären.

Gå in här för att anmäla.

Uppsala: Internationella dagen mot könsstympningVår medlemsorganisation TRIS bjuder in till en föreläsning om kvinnlig könsstympning med Khadra Seerar.

Khadra kommer berätta om hur det var för henne att växa upp i Sverige som flicka och fånge i sitt eget hem. Hon kommer att berätta om vilka hinder och motstånd hon mötte och hur hennes frigörelseprocess gick till. Khadra vill med detta inspirera och motivera alla som någon gång känt sig begränsade på grund av kön eller andra normer. Föreläsningen är främst riktad till gymnasie– och sprintelever.

Anmälan görs på info@tris.se senast 25:e Januari 2019
OBS!: Skriv “Khadra” i ämnesraden när du skickar ditt mejl.

Om du vill följa evenemanget på facebook hittar du det här.

Uppsala: Föreläsning om kvinnlig könsstympning 

Vår medlemsorganisation Tris anordnar nu en föreläsning med Bayan Nasih om kvinnlig könsstympning. Anmälan sker senast 25:e januari 2019 och görs via mejl: info@tris.se. Du kan även hitta evenemanget på facebook.

 

Uppsala: Konferens om hedersrelaterat våld och förtryck bland personer med intellektuell funktionsnedsättningVår medlemsorganisation TRIS bjuder in till konferens om hedersrelaterat våld och förtryck bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Under konferensen kommer projektet Gömd och Glömd presenteras som har kartlagt yrkesverksammas erfarenheter av  hedersrelaterat våld och förtryck bland personer med  intellektuell funktionsnedsättning som de möter i sitt arbete. Projektet har även kartlagt målgruppens egna erfarenheter kring våldsutsatthet i en hederskontext.

Vid frågor om konferensen, kontakta TRIS på info@tris.se