Jämställdhet ger tillväxtDen 30 november arrangerar LRF – Lantbrukarnas Riksförbund konferensen “Jämställdhet ger tillväxt”.

På konferensen släpps Jämställdhetsakademins nya rapport ”Jämställdhet ger tillväxt – exempel från det gröna näringslivet”, som presenteras av Carin Holmquist, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Rapporten visar hur några av de kooperativa företagen inom jord- och skogsbruk arbetar med jämställdhet i olika aspekter.

Medverkar på konferensen gör också Tove Dahlgren från stiftelsen AllBright, med en föreläsning om hur jämställdhet är en affärsstrategisk fråga för alla företag. Vidare hålls ett panelsamtal om jämställdhet i näringslivet mellan Carina Lundberg Markow, chef för ägarstyrning på Folksam, Olov Söderström, VD på Norrskog, Maud Olofsson, tidigare näringsminister samt Malin Lindberg från Luleå tekniska universitet. Moderator och samtalsledare är Per Grankvist.

Anmälan sker senast den 20 november till petra.pilawa@lrf.se. Konferensen är kostnadsfri. Antalet platser är begränsade.

Läs mer om konferensen här.

Läs mer om LRF här.

RISE-dagen 2017RISE – Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen bjuder in till en heldag på Kulturhuset i Stockholm 30 november. Dagen handlar om incest och sexuella övergrepp på barn och konsekvenserna det får som vuxen.

Torsdagen den 30 november samlas politiker, terapeuter, läkare, utsatta samt företrädare inom rättsväsendet för att sprida kunskap om varför det är så viktigt att förebygga och förhindra sexuella övergrepp på barn och hur du kan stödja den som redan har utsatts.

Konferensen är en dag för alla som möter, eller kommer att möta, någon som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Som professionell, som anhörig eller som medmänniska.

PROGRAM

8.30-9.00: Registrering

9.00-9.30: Inledning

Hermine Holm, verksamhetschef på Rise

Gabriella Grünwald, kommunikationsansvarig på Rise och moderator för dagen

09.30-10.30: PTSD, dissociation och värdet av specialistbehandling

Gita Rajan, läkare och medicinskt ansvarig Wonsa

10.30-10.45: Paus

10.45-11.00: Utsatt berättar

11.00-11.15: Dans ”Beauty and the beast”

Charlotta Öfverholm, konstnärlig ledare Age on Stage tillsammans med dansare Jan Erik Wikström

11.15-12.30: Vikten av ett utvecklat bemötande inom vården

Panel med gynekolog och förlossningsläkare Lotta Iacobaeus, övertandläkare Eva Wolf och Kristin Eidhagen, idrotts- och hälsopedagog

12.30-13.15: Lunch

13.15-13.30: Utsatt berättar

13.30-14.30: Utsikt Norge – Strukturer och finansiering för stöd

Marianne Lind, Stöttesenter i Oslo

14.30-15.00: Fika

15.00-15.30: Civilkurage – vi har ett samhällsproblem att lösa

Maria Ahlin, författare och ordförande Freethem

15.30-15.45: Trovärdighet och politik inför framtiden

Sara Fransson, juridikstudent från Östra Reals gymnasium

15.45-16.45: Framtidens vård och preskriptionstider

Panel och frågestund med riksdagsledamot Yasmine Larsson (S), riksdagsledamot Christina Örnebjär (L) samt advokat Rebecca Lagh.

16.45-17.00: Avslut

17.00-19.00: Mingel

Pris/kuvert: 395 kr. I priset ingår kaffe och smörgås vid registrering, lunch samt eftermiddagskaffe med kaka.

Sista anmälningsdag 17 november. Anmälan är bindande, och vi har ett begränsat antal platser. Läs mer om eventet här, och anmäl dig här.

En vecka fri från våldDen 4-8 december arrangeras “En vecka fri från våld” med nätverksträffar, erfarenhetsutbyten, filmvisningar och lanseringar på olika platser i landet. Veckan avslutas med en stor nationell konferens i Stockholm.

Sverige har fått en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet. Under vecka 49 går myndigheter, län, landsting, kommuner och civilsamhälle samman för att inspirera, konkretisera och driva utvecklingen framåt. Syftet är att ge dig som är verksam i kommuner, landsting och civilsamhälle stöd, inspiration, kunskap och verktyg för att ta nästa steg i ditt praktiska och strategiska arbete.

Konferensen äger rum i Stockholm. Lokala och regionala arrangemang sker i flera kommuner och län. Mer information kommer – men sätt av datumen i kalendern redan nu.

Arrangörer: Organisationen MÄN, Unizon, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Vill du läsa mer om våldsförebyggande arbete?

MUCF: Våldsförebyggande arbete
Unizons våldspreventionsguide
MÄN: Stoppa mäns våld
SKL: Kvinnofrid
SKL: Våldsförebyggande arbete
SKL: Män och Jämställdhet
Länsstyrelsen Stockholm: Preventionspaketet

Konferens om våldsförebyggande arbeteDen 7 och 8 december avslutar Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Länsstyrelserna och organisationerna MÄN och Unizon temaveckan En vecka fri från våld med att hålla en konferens med fokus på hur våldspreventiva insatser med ett genusperspektiv blir en självklar del av ditt arbete.

Syftet med konferensen är att vi alla tillsammans ska kunna bidra till målsättningen om att alla unga ska nås av våldsförebyggande insatser med genusperspektiv. Konferensen hålls på Norra latin i Stockholm och sista anmälningsdag är den 13 november, läs mer och anmäl dig här.

En vecka fri från våld är ett samarbete mellan aktörerna ovan och infaller vecka 49. Under veckan uppmärksammas vikten av våldsförebyggande arbete med ett genusperspektiv på olika sätt. Aktörerna bjuder därför in dem som känner sig manade till att själva sätta ljuset på genusförändrande våldsförebyggande arbete till att göra det under denna vecka och gärna märka aktiviteten med En vecka fri från våld. Använd gärna hashtags #våldsprev2017 #killarsvåld för dessa aktiviteter.

Forum Jämställdhet KarlstadSveriges Kvinnolobby arrangerar varje år Sveriges största jämställdhetskonferens – Forum Jämställdhet. Här får du inspiration, kompetensutveckling och möjlighet att nätverka med kollegor från hela landet.

Nästa års Forum Jämställdhet äger rum i Karlstad 6 till 7 februari. Värdskapet delas mellan Region Värmland och Karlstad kommun.

Programmet innehåller föreläsningar med intressanta talare, fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder. Under konferensen offentliggörs också vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset. Läs mer om konferensen, program och anmälan här.