Apelrydsseminariet Hälsa & Jämställdhet 2017Fredrika Bremer Förbundets årliga Apelrydsseminarium har i år tema hälsa och jämställdhet. Under två dagar anordnas seminarium, panelsamtal och föreläsningar med fokus på bland annat ojämställd medicinsk forskning, maskulinitetsnormer, kvinnors ökande sjuktal samt kroppsideal och kroppsaktivism.

Vid årets seminarium deltar bland andra Jan Eliasson, f.d. vice generalsekreterare för FN, Amelia Adamo, mångårig tidningsmakare och opinionsbildare, Barbro Westerholm (L) läkare och riksdagsledamot, Alexandra Charles von Hofsten ordf. 1,6 och 2,6 miljonerklubben, Suad Ali, utsedd till årets supertalang 2016 av Veckans Affärer, Birgitta Ohlsson (L), författare och riksdagsledamot, Inti Chavez Perez, författare och sexualupplysare, Kristina Sandberg, författare, och Sara Haraldsson, grundare av Maktsalongen.

Förutom intressanta panelsamtal och inspirerande föredrag bjuds deltagarna på middag, underhållning och morgonyoga med Blossom Tainton.

Mer info, anmälan och fullständigt program hittar du här.

Fokus Jämställdhet – konferens i EskilstunaDen 6 september arrangerar vi tillsammans med Eskilstuna kommun endagskonferensen Fokus Jämställdhet. Konferensen ger fördjupande kunskap om jämställdhet med fokus på integration och arbete. Boka ditt deltagande innan 15 maj till ett lägre pris.

På Fokus jämställdhet går vi igenom förutsättningarna för etablering för både kvinnor och män. Vi ger praktiska exempel på viktiga integrationssatsningar och systematiserade arbetssätt för ett mer jämställt bemötande. Programmet fördjupar sig i viktiga delar av etableringen, exempelvis subventionerade anställningar och olika utbildningsinsatser. Nedan presenteras tre färdiga talare och utdrag ur programmet.

Anmäl dig här senast 15 maj till lägre pris!

Avslutningstalare – Anki Elken
Anki Elken är hållbarhetschef på bemanningsföretaget Ramstad och tidigare ledamot i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Hon avslutningstalar på Fokus jämställdhet om att det är dags att vi utmanar våra system och organisationer för att möjliggöra nyanlända kvinnors och mäns arbete.

Metodverkstad: Budgetgranskning
Hur tar vi reda på om etableringssatsningar kommer kvinnor och män till dels på lika villkor? Sveriges Kvinnolobby har granskat satsningar på integration och arbete i regeringens budget för 2017. Under Fokus jämställdhet delar de med sig av sina slutsatser och metoder för hur budgetar kan granskas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Goda exempel: Projekt Mirjam
Projekt Mirjam jobbar för att underlätta för nyanlända kvinnor som står långt från arbetsmarknaden att komma till studier eller arbete. På Fokus jämställdhet berättar de mer om sina metoder och lärdomar.

Läs mer om Fokus Jämställdhet här.