Fokus Jämställdhet – konferens i EskilstunaDen 6 september arrangerar vi tillsammans med Eskilstuna kommun endagskonferensen Fokus Jämställdhet. Konferensen ger fördjupande kunskap om jämställdhet med fokus på integration och arbete. Boka ditt deltagande innan 15 maj till ett lägre pris.

På Fokus jämställdhet går vi igenom förutsättningarna för etablering för både kvinnor och män. Vi ger praktiska exempel på viktiga integrationssatsningar och systematiserade arbetssätt för ett mer jämställt bemötande. Programmet fördjupar sig i viktiga delar av etableringen, exempelvis subventionerade anställningar och olika utbildningsinsatser. Nedan presenteras tre färdiga talare och utdrag ur programmet.

Anmäl dig här senast 15 maj till lägre pris!

Avslutningstalare – Anki Elken
Anki Elken är hållbarhetschef på bemanningsföretaget Ramstad och tidigare ledamot i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Hon avslutningstalar på Fokus jämställdhet om att det är dags att vi utmanar våra system och organisationer för att möjliggöra nyanlända kvinnors och mäns arbete.

Metodverkstad: Budgetgranskning
Hur tar vi reda på om etableringssatsningar kommer kvinnor och män till dels på lika villkor? Sveriges Kvinnolobby har granskat satsningar på integration och arbete i regeringens budget för 2017. Under Fokus jämställdhet delar de med sig av sina slutsatser och metoder för hur budgetar kan granskas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Goda exempel: Projekt Mirjam
Projekt Mirjam jobbar för att underlätta för nyanlända kvinnor som står långt från arbetsmarknaden att komma till studier eller arbete. På Fokus jämställdhet berättar de mer om sina metoder och lärdomar.

Läs mer om Fokus Jämställdhet här.

En vecka fri från våldDen 4-8 december arrangeras “En vecka fri från våld” med nätverksträffar, erfarenhetsutbyten, filmvisningar och lanseringar på olika platser i landet. Veckan avslutas med en stor nationell konferens i Stockholm.

Sverige har fått en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet. Under vecka 49 går myndigheter, län, landsting, kommuner och civilsamhälle samman för att inspirera, konkretisera och driva utvecklingen framåt. Syftet är att ge dig som är verksam i kommuner, landsting och civilsamhälle stöd, inspiration, kunskap och verktyg för att ta nästa steg i ditt praktiska och strategiska arbete.

Konferensen äger rum i Stockholm. Lokala och regionala arrangemang sker i flera kommuner och län. Mer information kommer – men sätt av datumen i kalendern redan nu.

Arrangörer: Organisationen MÄN, Unizon, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Vill du läsa mer om våldsförebyggande arbete?

MUCF: Våldsförebyggande arbete
Unizons våldspreventionsguide
MÄN: Stoppa mäns våld
SKL: Kvinnofrid
SKL: Våldsförebyggande arbete
SKL: Män och Jämställdhet
Länsstyrelsen Stockholm: Preventionspaketet

Forum Jämställdhet KarlstadSveriges Kvinnolobby arrangerar varje år Sveriges största jämställdhetskonferens – Forum Jämställdhet. Här får du inspiration, kompetensutveckling och möjlighet att nätverka med kollegor från hela landet.

Nästa års Forum Jämställdhet äger rum i Karlstad 6 till 7 februari. Värdskapet delas mellan Region Värmland och Karlstad kommun.

Programmet innehåller föreläsningar med intressanta talare, fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder. Under konferensen offentliggörs också vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset. Läs mer om konferensen, program och anmälan här.