Vi intervjuas om projektet Rösträtt

Sveriges Kvinnolobby har nyligen startat projektet Rösträtt som syftar till att öka valdeltagandet hos utrikes födda kvinnor och ta tillvara deras samhällsengagemang. Med projektet vill vi ge förutsättningar för kvinnor att kanalisera sitt redan befintliga engagemang i politisk delaktighet. Förra veckan intervjuade Sveriges Radio P4 Malpuri Groth som är projektledare för Rösträtt om varför det låga valdeltagandet är ett demokratiproblem.

Guldkvasten 2017 går till Stockholms saxofonkvartett

Den 17 mars delade vår medlemsorganisation Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare, KVAST, ut priset Guldkvasten på Kungliga Operan. 2017 års pris gick till Stockholms Saxofonkvartett. Med priset vill KVAST uppmärksamma aktörer som gör särskilt betydelsefulla insatser för kvinnliga tonsättare.

Kvinnors röster tystas på grund av USA:s inreseförbud

Just nu pågår FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter (CSW) i New York. Sveriges Kvinnolobby är på plats liksom många andra civilsamhällsorganisationer. På grund av USA:s inreseförbud är det många kvinnor runt om i världen som inte kan delta i Kvinnokommissionen, vilket har kritiserats av KFUM Göteborg och flera andra organisationer på plats.

Manifestation med Bred Feministisk Plattform

Söndagen den 25:e mars arrangerar Bred Feministisk Plattform en manifestation för kvinnors rättigheter på Skärholmstorget i Stockholm.

Flera spännande jämställdhetsjobb att söka

Vill du jobba med jämställdhetsfrågor? Just nu söker vår medlemsorganisation Unizon en verksamhetsutvecklare inom barnfridsområdet med placering på kansliet i Stockholm. Dessutom söker den europeiska kvinnolobbyn (EWL) flera olika medarbetare.

Allt färre barnmorskor i förlossningsvården

I en artikel rapporterar ETC om att bristen på barnmorskor blir allt mer akut. Både barnmorskor och föräldrar har länge pekat på bristerna och konsekvenserna för barnmorskors arbetsmiljö och födande kvinnors hälsa och trygghet, och nu ställer allt fler krav på förändring!

Alltför stora risker för barn och mödrar vid surrogatmödraskap

Surrogatarrangemang blir allt vanligare och industrin växer. I en ny rapport varnar FN:s särskilda rapportör om riskerna för att surrogatmödrar utnyttjas och barn blir handelsvaror, och efterfrågar hårdare regleringar. Sveriges Kvinnolobby arbetar för att alla former av surrogatmödraskap ska förbjudas.

Sveriges Kvinnolobby på plats på FN:s Kvinnokommission

Idag inleds Kvinnokommissionen, FN:s årliga toppmöte om kvinnors rättigheter i New York, då världens länder träffas för att komma fram till gemensamma slutsatser. Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund ingår i den svenska delegationen som leds av statssekreterare Pernilla Baralt. Vi arrangerar också ett panelsamtal om hur handel med kvinnor kan inkluderas i SRHR-arbetet.

Vi söker demokratiambassadörer i Stockholm, Malmö och Göteborg!Vill du vara Sveriges Kvinnolobbys demokratiambassadör och bidra till att fler utrikes födda kvinnor gör sina röster hörda i valet 2018? Just nu letar vi demokratiambassadörer i Stockholm, Malmö och Göteborg till projektet RÖSTRÄTT! 

Vi söker kvinnor och tjejer i Stockholm, Malmö och Göteborg, du får gärna prata flera språk! Som demokratiambassadör är du med och sprider information, tillvaratar och bidrar med engagemang! Målet är att fler utrikes födda kvinnor ska göra sina röster hörda i valet den 9 september!

Dina uppgifter som demokratiambassadör:

  • Delta i utbildning om demokrati, jämställdhet och valet
  • Hålla informationsaktivitet (minst en innan valet)
  • Sprida vårt informationsmaterial

Informationsaktiviteterna får gärna hållas i ett sammanhang där du redan brukar vara t.ex. föreningar, träffar och liknande. (Resor och utlägg kommer att ersättas och du får ett symboliskt arvode.)

Är du intresserad? Beskriv kort vem du är och i vilken organisation/vilket sammanhang du vill hålla en informationsaktivitet och skicka till: malpuri.groth@sverigeskvinnolobby.se.

I 99 år har kvinnor haft rösträtt – Det är dags för alla kvinnor, oavsett postnummer, att nyttja den!

Läs mer om projektet RÖSTRÄTT här.

Kampanj om bristen på kvinnor i offentliga rummet

I Sverige finns bara runt 20 kända kvinnliga statyer med namn och kläder, men närmare 200 manliga statyer. På internationella kvinnodagen 8 mars smyckade Interflora kvinnliga statyer runt om i Sverige med blommor i syfte att belysa underrepresentationen av kvinnor i det offentliga rummet.