Jämställdhetsarbetet kräver att kön synliggörs

Den 12 november skrev Sveriges Kvinnolobby, tillsammans med sju andra jämställdhetsexperter, i Dagens Nyheter om den oroande utvecklingen där kön osynliggörs i mål, strategier, budgetar och andra styrande dokument i offentlig verksamhet. Vår generalsekreterare, Clara Berglund, medverkade också i bland annat Ekot och TV4 Nyheterna.

Sveriges Kvinnolobby polisanmäler Surrogatförmedling

Den nyöppnade surrogatförmedlingen Tammuz har polisanmälts för brott mot lagen om adoption och FN:s Barnkonvention. Barnkonventionen slår tydligt fast att man inte får köpa eller sälja barn. Sveriges Kvinnolobby och Sverige Kvinnliga Läkares Förening står bakom polisanmälan.

Uttalande av ENOMW

De senaste dagarna har 26 flickor från Nigeria i åldrarna 14 till 18 år hittats döda i Medelhavet. De rapporterar European Network of Migrant Women (ENoMW) som menar att dödsolyckor för människor på flykt har gått från att vara tragedi till att bli norm.

Socialdepartementet startar nyhetsbrev om jämställdhetspolitiken

Socialdepartementet startar ett nyhetsbrev för jämställdhetspolitiken för att samlat informera myndigheter, kommuner, landsting, länsstyrelser, organisationer men även allmänheten om beslut och satsningar.

Sveriges Kvinnolobby deltar på möte med EU:s jämställdhetsministrar

Idag samlas jämställdhetsministrar från EU:s medlemsstater i Göteborg för att diskutera hur jämställdhet bidrar till tillväxt. Elvy Svennerstål, vice ordförande i European Women’s Lobby, EWL, och Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby, deltar på mötet och kommer bland annat att lyfta vikten av att kommissionens förslag för fyra månaders kvoterad föräldraförsäkring utvecklas och förverkligas.

Slutreplik: Gränsen måste dras vid människohandel

Sveriges Kvinnolobby skriver tillsammans med andra slutreplik i Göterborgs-posten om surrogatförmedling och att gränsen för att tillfredsställa barnlängtan måste dras vid människohandel.

Från och med idag jobbar kvinnor i EU gratis!

Idag den 3 november är det European Equal Pay Day. Kvinnor tjänar i genomsnitt 16,3 % mindre än män i Europa. Omräknat i tid betyder det att kvinnor jobbar gratis från och med idag och fram till årsskiftet.

Wallström: Vi måste se över porren

Utrikesminister Margot Wallström vill se över pornografins påverkan för förekomsten av sexuellt våld efter den omfattande #metoo-rörelsen. Sveriges Kvinnolobby, som tillsammans med Unizon och Roks driver kampanjen Porrfritt, anser det behövs lagstiftning för att begränsa pornografins spridning och skadeverkningar och välkomnar Wallströms förslag.

Surrogatmödraskap är en form av människohandel

Idag svarar Sveriges Kvinnolobby tillsammans med Kvinnliga läkares förening surrogatföretaget Tammuz i ETC-tidningarna. Ingen Golden standard kan garantera att kvinnan inte kommer att må dåligt och få fysiska eller psykiska men av att ha burit och fött ett barn åt någon av Tammuz kunder.

Sveriges Kvinnolobby anmäler Nordiska museet för könsdiskriminerande reklam

Många privatpersoner har hört av sig till Sveriges Kvinnolobbys kampanj Reklamera angående Nordiska museets reklam om kvinnor på 50-talet. Kampanjen är nu anmäld till Reklamombudsmannen.