Sommarstängt till 12 augusti

Nu tar vi ledigt till 12 augusti. Skön sommar önskar Sveriges Kvinnolobby!

Föreläsningar från konferensen Makt, sex och skolan

Hur tar du ett porrkritiskt samtal? Hur kan skolan jobba med hedersrelaterad våld och förtryck? Hur går vi från en porrkultur till en samtyckeskultur?
Se föreläsningarna från konferensen Makt, sex och skolan här!

SOS! Synliggör maktperspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen

Skolverkets konsekvensutredning och förslag till ändring i läroplaner för sex- och samlevnadsundervisningen osynliggör stora problem i dagens skola. Hedersförtryck, porrkultur och samtycke ur ett maktkritiskt perspektiv saknas helt. Därför uppmanar vi nu alla att ställa krav på Skolverket att ta med dessa skrivningar i läroplanen. Vill du vara med?

Håll koll på jämställdheten i Almedalen med våra medlemsorganisationer!

Flera av våra medlemsorganisationer är på plats på årets Almedalsvecka i Visby. Här är några tips!

ÄNTLIGEN EN #METOO-KONVENTION!

– Att ilskan och det starkt brinnande systerskapet i #Metoo-upproret nu omvandlas till en ILO-konvention är historiskt. Det är ett viktigt erkännande för alla de kvinnor och flickor som blottat sina smärtsamma erfarenheter i hopp om förändring, säger Jenny Andersson sakkunnig för arbetsmarknadsfrågor på Sveriges Kvinnolobby.

En feministisk regering kan inte acceptera att kvinnors arbete nedvärderas

Kvinnodominerade yrken har lägre lön trots lika höga krav i arbetet. Staten som borde vara ett föredöme är inget undantag. Löneskillnaden mellan kvinnodominerade och likvärdiga yrken i statlig sektor är över fyrtiotusen kronor om året. Den feministiska regeringen och samarbetspartierna måste infria sina löften från valrörelsen och uppvärdera kvinnors arbete.

Ny rapport visar: Jämställdhetsinsatser bryter segregation

Hur kan jämställdhetsinsatser bryta segregation? Idag lanserar Sveriges Kvinnolobby rapporten Jämställdhet mot segregation – Utrikes födda kvinnors livsvillkor, makt och inflytande. Rapporten kartlägger utrikes födda kvinnors makt och inflytande och visar tydliga kopplingar mellan segregation och ojämställdhet. – Sverige är ett av världens mest jämställda länder och den nivån av

100 år sedan kvinnor fick rösträtt – dags för en jämställd AI-utveckling!

Idag är det 100 år sedan beslutet att kvinnor skulle beviljas rösträtt klubbades igenom. Kvinnor blev röstberättigade och valbara. Sedan dess har mycket hänt och mycket av makten över framtiden har förflyttats till teknikbranschen och utvecklingen av Artificiell Intelligens (AI). Avgörande beslut för mänsklighetens framtid fattas nu i styrelserum och av utvecklare som nästan uteslutande består av män. Kvinnors perspektiv måste inkluderas i formandet av framtidens samhälle. Utvecklingen går snabbt och effektiva insatser krävs för att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv.

Idag publicerade Reklamera nio förslag till Reklamombudsmannen för att motverka sexistisk och könsstereotyp reklam fram tills dess att en lagstiftning är på plats. Reklamera verkar för en lagstiftning mot könsstereotyp och sexistisk reklam. På uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen har Högskolan i Halmstad tagit fram en kartläggning av förekomsten av könsstereotyp och

Stor jämställdhetsguide inför EU-valet

Med mindre än två veckor kvar till valet lanserar vi äntligen vår granskning av partiernas löften inför valet. Här hittar du intervjuer med toppkandidaterna om jämställdhetsfrågor, en granskning av partiernas kandidatlistor och en stor – men översiktlig – jämställdhetsanalys av alla partiers valmanifest!