Brinner du för kvinnors rättigeter? Gör praktik hos oss i höst!

Vi söker en praktikant till Sveriges Kvinnolobbys kansli hösten 2019! Har du kunskap om genusfrågor, intresse för mänskliga rättigheter och kan uttrycka dig väl i skrift? Välkommen med din ansökan senast 14 april!

Anförande om kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter på CSW63

Sveriges Kvinnolobby är på plats i New York på FN:s årliga toppmöte för kvinnors rättigheter, Kvinnokommissionen CSW. Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund ingår i den svenska delegationen. På seminariet “Free to decide – free to choose” arrangerat av International Planned Parenthood Federation (IPPF) höll Clara Berglund ett anförande om kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter som du kan läsa här.

Dags att mobilisera väljare till Europaparlamentsvalet den 26 maj?

Nu finns metodhandboken “Makt att forma samhället och sitt eget liv” att ladda ner här eller beställa i tryckt form från info@sverigeskvinnolobby.se. Metodhandboken är en del av projektet RÖSTRÄTT och bygger på de erfarenheter, tillvägagångssätt och goda exempel från förra årets nationella valrörelse. Under den valrörelsen engagerade Sveriges Kvinnolobby över

SVENSKA JÄMSTÄLLDHETSPRISET 2019 GÅR TILL KUNSKAPSCENTRUM FÖR JÄMLIK VÅRD!

– Vi är så stolta! Både över priset och över att arbeta i en region som länge satsat på jämlik hälso- och sjukvård! säger Kristin Eliasson, teamledare och regionutvecklare, på Kunskapscentrum för jämlik vård.

Varför pratar vi om mäns våld mot kvinnor?

Att arbetet mot mäns våld mot kvinnor alltid ska bekönas är något som kvinnorörelsen i Sverige har arbetet för under lång tid och fortsätter att bevaka. Därför varnar vi till exempel för att ersätta begreppet mäns våld mot kvinnor med könsblinda formuleringar så som ”våld i nära relationer”. Och ”våld i hemmet” Låt oss förklara varför det är så viktigt!

FÖRSTÄRK OCH IMPLEMENTERA SEXKÖPSLAGEN I FRANKRIKE! 

I dag genomförs en hearing i Frankrikes konstitutionsutskott om den franska sexköpslagens framtid. Sveriges Kvinnolobby hoppas att utskottet beslutar sig för att förstärka och implementera sexköpslagen istället för att riva upp den

Den nya regeringen måste föra en offensiv jämställdhetspolitik

Jämställdhet var en av de högst prioriterade frågorna bland väljarna i valet och en vattendelare i regeringsförhandlingarna. Det måste märkas i politiken under den kommande mandatperioden. Sveriges Kvinnolobby välkomnar Åsa Lindhagen (Mp) som ny jämställdhetsminister och att politikområdet jämställdhet flyttas från Socialdepartementet till Arbetsmarknadsdepartementet. Viktigt är att jämställdhetspolitiken bedrivs strukturellt för att förbättra kvinnors liv och villkor i arbetslivet och samhället och inte förminskas till att enbart handla om diskriminering av individer.

Fadimedagen: Malmö,Uppsala och StockholmUnder Fadimedagen 2019 anordnar flera av våra medlemsorganisationer olika evenemang för att hedra minnet av Fadime Şahindal och för att uppmärksamma arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Malmö 19 januari

Varken hora eller kuvad anordnar en paneldiskussion där olika personer som är aktiva i kampen mot hedersförtryck kommer att ha en paneldebatt. Om du vill läsa mer och anmäla dig till evenemanget kan du göra det här.

Stockholm 20 januari

Den årliga Fadimegalan anordnas av GAPF från 15.00-17.00. Här kan du läsa mer och anmäla dig.

Stockholm 21 januari

Roks och Terrafem anordnar en konferens i Fadimes ära där föreläsarna utgörs av en grupp tongivande feminister som tillsammans besitter en bred kunskap om mäns våld mot kvinnor. Om du vill läsa mer om konferensen och anmäla dig kan du göra det här.

Uppsala 21 januari

Kransläggning 12.00-13.00 på Fadimes grav med GAPF och andra organisationer. Läs här för mer information.

Stockholm 23 januari

Varken hora eller kuvad anordnar en debatt i Riksdagen som Riksdagens tvärpolitiska nätverk anordnar i samband med årsdagen hedersmordet på Fadime Sahindal. Är du intresserad av att gå på debatten? Då kan du anmäla dig här.

Kvinnors och flickors rättigheter möter transinkludering – Sveriges Kvinnolobbys ställningstaganden och förslag

Sveriges Kvinnolobbys verksamhet utgår från FN:s Kvinnokonvention och handlingsplanen från Peking. Här samlar vi ett antal ställningstaganden och förslag som handlar om att bevara och förstärka jämställdhetsarbetet när transpersoner inkluderas i politik, verksamheter och organisationer. Vår syn på makt, kön och genus Sveriges Kvinnolobby arbetar för alla kvinnors och flickors

God jul önskar Sveriges Kvinnolobby

Kansliet är stängt mellan 22 december och 6 januari.