Vad gjorde Sveriges Kvinnolobby 2018?

Ta del av vår verksamhet och våra aktiviteter under 2018 här!

Brinner du för kvinnors rättigeter? Gör praktik hos oss i höst!

Vi söker en praktikant till Sveriges Kvinnolobbys kansli hösten 2019! Har du kunskap om genusfrågor, intresse för mänskliga rättigheter och kan uttrycka dig väl i skrift? Välkommen med din ansökan senast 14 april!

Möt Sveriges Kvinnolobbys fyra nya styrelseledamöter

På Sveriges Kvinnolobbys årsmöte den 23 mars tackades fyra styrelseledamöter för väl utfört arbete och fyra nya valdes in. De nya ledamöterna har kompetens och erfarenhet som sträcker sig från politisk förvaltning och egenföretagande till etablering och EU-frågor. De kommer också att bidra till att skapa en mer representativ åldersfördelning

Vem kan sitta i styrelsen? Och vad hände på årsmötet?

Efter Sveriges Kvinnolobbys årsmöte har vi fått frågor om vem som kan sitta i Sveriges Kvinnolobbys styrelse. Här svarar vi på de vanligaste frågorna och berättar mer om vad som hände på årsmötet. Denna text har uppdaterats vid flera tillfällen, bland annat för att förtydliga att ledamöter i valberedningen väljs på

Anförande om kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter på CSW63

Sveriges Kvinnolobby är på plats i New York på FN:s årliga toppmöte för kvinnors rättigheter, Kvinnokommissionen CSW. Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund ingår i den svenska delegationen. På seminariet “Free to decide – free to choose” arrangerat av International Planned Parenthood Federation (IPPF) höll Clara Berglund ett anförande om kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter som du kan läsa här.

Metodhandbok: Makt att forma samhället och sitt eget liv

Nu finns metodhandboken “Makt att forma samhället och sitt eget liv” att ladda ner här eller beställa i tryckt form från info@sverigeskvinnolobby.se. Metodhandboken är en del av projektet RÖSTRÄTT och bygger på de erfarenheter, tillvägagångssätt och goda exempel från förra årets nationella valrörelse. Under den valrörelsen engagerade Sveriges Kvinnolobby över

SVENSKA JÄMSTÄLLDHETSPRISET 2019 GÅR TILL KUNSKAPSCENTRUM FÖR JÄMLIK VÅRD!

– Vi är så stolta! Både över priset och över att arbeta i en region som länge satsat på jämlik hälso- och sjukvård! säger Kristin Eliasson, teamledare och regionutvecklare, på Kunskapscentrum för jämlik vård.

Varför pratar vi om mäns våld mot kvinnor?

Att arbetet mot mäns våld mot kvinnor alltid ska bekönas är något som kvinnorörelsen i Sverige har arbetet för under lång tid och fortsätter att bevaka. Därför varnar vi till exempel för att ersätta begreppet mäns våld mot kvinnor med könsblinda formuleringar så som ”våld i nära relationer”. Och ”våld i hemmet” Låt oss förklara varför det är så viktigt!

FÖRSTÄRK OCH IMPLEMENTERA SEXKÖPSLAGEN I FRANKRIKE! 

I dag genomförs en hearing i Frankrikes konstitutionsutskott om den franska sexköpslagens framtid. Sveriges Kvinnolobby hoppas att utskottet beslutar sig för att förstärka och implementera sexköpslagen istället för att riva upp den

Den nya regeringen måste föra en offensiv jämställdhetspolitik

Jämställdhet var en av de högst prioriterade frågorna bland väljarna i valet och en vattendelare i regeringsförhandlingarna. Det måste märkas i politiken under den kommande mandatperioden. Sveriges Kvinnolobby välkomnar Åsa Lindhagen (Mp) som ny jämställdhetsminister och att politikområdet jämställdhet flyttas från Socialdepartementet till Arbetsmarknadsdepartementet. Viktigt är att jämställdhetspolitiken bedrivs strukturellt för att förbättra kvinnors liv och villkor i arbetslivet och samhället och inte förminskas till att enbart handla om diskriminering av individer.