Stor jämställdhetsguide inför EU-valet

Med mindre än två veckor kvar till valet lanserar vi äntligen vår granskning av partiernas löften inför valet. Här hittar du intervjuer med toppkandidaterna om jämställdhetsfrågor, en granskning av partiernas kandidatlistor och en stor – men översiktlig – jämställdhetsanalys av alla partiers valmanifest!

Könsfördelningen på svenska kandidatlistor inför Europaparlamentsvalet!

Om en månad idag är det val till Europaparlamentet, ett av EU:s lagstiftande organ. Idag utgör kvinnor 36% av Europaparlamentets ledamöter. Underrepresentationen av kvinnor i beslutsfattande positioner är ett hot mot demokratin. Endast 30% av europeiska regeringar består idag av kvinnor. 89% av nationella ledare är idag män. I det

Flyer om varför surrogatmödraskap inte bör tillåtas

Idag lanserar vi vår flyer om varför någon form av surrogatmödraskap inte bör tillåtas. Här är våra tre huvudargument: Surrogatmödraskap är en global industri som handlar med kvinnor och barn. Handel med kvinnor och barn är oförenligt med den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna och internationella konventioner som rör

Svar på LSU:s öppna brev till Sveriges Kvinnolobby

Under förra veckan skrev LSU ett öppet brev som kritiserade Sveriges Kvinnolobby angående händelserna vid vårt årsmöte kopplat till valet av nya styrelse. Sveriges Kvinnolobby välkomnar en dialog med LSU om hur jämställdhetsarbetet kan förstärkas samtidigt som transpersoner inkluderas samt om demokratisk utveckling av föreningslivet. Här är vårt svar på LSU:s kritik.

Otillräckliga satsningar på jämställdhet i vårbudgeten

I vårbudgeten konstaterar regeringen att reformerna i den beslutade budgeten för 2019 bedöms öka den ekonomiska ojämställdheten mellan kvinnor och män. De åtgärder som regeringen och samarbetspartierna presenterar i vårbudgeten räcker inte till för att vända utvecklingen. Här är Sveriges Kvinnolobbys kommentar om den vårändringsbudget som presenterades av finansminister Magdalena Andersson idag.

Winnet Radio: Samtal om kvinnors entreprenörskap och jämställd regional utveckling

Den 3 april arrangerade Centerpartiet och Socialdemokraterna i samarbete med Winnet Sverige och Sveriges Kvinnolobby ett runda bordssamtal om jämställd regional utveckling och kvinnors entreprenörskap. Samtalet fokuserade på vikten av att säkerställa kvinnors och mäns lika möjligheter att kunna starta, driva och äga företag och delta i det regionala tillväxtarbetet

Nyheter från Bryssel: Rekommendationer till medlemsstaterna för att förebygga och eliminera sexism!

Sveriges Kvinnolobby välkomnar Ministerrådets Rekommendationer till medlemsstaterna för att förebygga och eliminera sexism. Den 27 mars tog Ministerrådet ett beslut om Rekommendation till medlemsstater att förebygga och eliminera sexism. Utifrån en tydlig definition av sexism och dess farliga konsekvenser adresserar Ministerrådet att det är staters skyldighet att förebygga och eliminera

Vad gjorde Sveriges Kvinnolobby 2018?

Ta del av vår verksamhet och våra aktiviteter under 2018 här!

Brinner du för kvinnors rättigeter? Gör praktik hos oss i höst!

Vi söker en praktikant till Sveriges Kvinnolobbys kansli hösten 2019! Har du kunskap om genusfrågor, intresse för mänskliga rättigheter och kan uttrycka dig väl i skrift? Välkommen med din ansökan senast 14 april!

Möt Sveriges Kvinnolobbys fyra nya styrelseledamöter

På Sveriges Kvinnolobbys årsmöte den 23 mars tackades fyra styrelseledamöter för väl utfört arbete och fyra nya valdes in. De nya ledamöterna har kompetens och erfarenhet som sträcker sig från politisk förvaltning och egenföretagande till etablering och EU-frågor. De kommer också att bidra till att skapa en mer representativ åldersfördelning