Kvinnorörelsen välkomnar förbud mot sexköp utomlands

Idag meddelade regeringen att man nästa år kommer att lägga fram ett lagförslag om kriminalisering av svenskars sexköp utomlands. Förslaget hyllas av kvinnoorganisationer runt om i världen och innebär att regeringen lever upp till sitt vallöfte och FN:s Kvinnokonvention.

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med vår medlemsorganisation 1,6 & 2,6 Miljonerklubben lämnat ett remissyttrande över betänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47).

Vi har samlat uppropen under #metoo

Under uppmärksammade #metoo vittnar tusentals kvinnor om sexuellt våld och ofredande. Kampanjen är ett kollektivt vrål som visar att problemet finns inom alla branscher och alla delar av samhället. Sveriges Kvinnolobby har sammanställt alla upprop.

Sveriges Kvinnolobby välkomnar nya medlemmar!

Sveriges kvinnolobby välkomnar Tantpatrullen och Kvinnlig Prioritet som nya medlemmar. Vi ser mycket fram emot vårt framtida sammarbete och önskar organisationerna varmt välkomna!

Barn till varje pris? Vi debatterar surrogatmödraskap!

Den 21 november var vår generalsekreterare Clara Berglund med i Malou efter tio och debatterade surrogatmödraskap. ”Surrogatmödraskap handlar inte om att bestämma över sin egen kropp, det handlar om att bestämma över någon annans kropp.”.

Åsa Regnér: Könsuppdelad statistik en grundförutsättning

Jämställdhetsminister Åsa Regnér har skrivit en replik till vår debattartikel om trenden att kön osynliggörs i styrande dokument. Regnér skriver att regeringen instämmer med Sveriges Kvinnolobby om att jämställdhetspolitiken behöver utgå från grupperna kvinnor respektive män och att kön måste synliggöras för ett effektivt förändrings- och jämställdhetsarbete.

Sociala Pelaren skrivs under på EU-toppmöte

På toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november signerades den europeiska pelaren för sociala rättigheter av de tre institutionerna Kommissionen, Rådet och Europaparlamentet.

Jämställdhetsarbetet kräver att kön synliggörs

Den 12 november skrev Sveriges Kvinnolobby, tillsammans med sju andra jämställdhetsexperter, i Dagens Nyheter om den oroande utvecklingen där kön osynliggörs i mål, strategier, budgetar och andra styrande dokument i offentlig verksamhet. Vår generalsekreterare, Clara Berglund, medverkade också i bland annat Ekot och TV4 Nyheterna.

Sveriges Kvinnolobby polisanmäler Surrogatförmedling

Den nyöppnade surrogatförmedlingen Tammuz har polisanmälts för brott mot lagen om adoption och FN:s Barnkonvention. Barnkonventionen slår tydligt fast att man inte får köpa eller sälja barn. Sveriges Kvinnolobby och Sverige Kvinnliga Läkares Förening står bakom polisanmälan.

Uttalande av ENOMW

De senaste dagarna har 26 flickor från Nigeria i åldrarna 14 till 18 år hittats döda i Medelhavet. De rapporterar European Network of Migrant Women (ENoMW) som menar att dödsolyckor för människor på flykt har gått från att vara tragedi till att bli norm.