Sex förslag mot sexuellt våld

Med anledning av gårdagens reportage i SVT:s program Uppdrag granskning vill Sveriges Kvinnolobby som paraplyorganisation för kvinnorörelsen lyfta våra viktigaste förslag för att minska mäns våld mot kvinnor.

Idag börjar nedräningen med #VALVÄN

Vill du vara med och öka valdeltagandet?
Hjälp oss att sprida ordet kring Sveriges Kvinnolobbys Instagramkampanj #valvän!
#Valvän är en del av projektet RÖSTRÄTT som drivs av Sveriges Kvinnolobby för att öka valdeltagandet hos utrikes födda kvinnor.

Slutspurt inför valet med #RÖSTRÄTT

Projektet Rösträtt verkar i Stockholm, Göteborg och Malmö för att öka utrikes födda kvinnors politiska engagemang och valdeltagande. Inför valets slutspurt arrangeras flera aktiviteter i de olika städerna. Alla aktiviteter är gratis!

Glad sommar!

Nu är det dags för oss på Sveriges Kvinnolobby att pusta ut efter Almedalsveckan. Vi vill rikta ett stort tack till alla som medverkat och bidragit till våra seminarier och alla som bjudit in oss till sina evenemang. Vi vill också tacka alla besökare som kommit och lyssnat, ställt frågor

KVINNORÖRELSEN TAR PLATS I ALMEDALEN

Kvinnorörelsen tar stor plats på årets politikervecka i Almedalen. Tillsammans ser vi till att jämställdhet och kvinnors rättigheter blir viktiga frågor i valrörelsen. Läs mer om Sveriges Kvinnolobbys och våra medlemmars aktiviteter!

Nytt manifest: Inkludera kvinnohandel i SRHR-politiken!

Sveriges Kvinnolobby lanserar ett manifest för en feministisk definition av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, SRHR!

Gertrud Åström utsedd till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet

Sveriges Kvinnolobbys tidigare ordförande Gertrud Åström har blivit utsedd till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet.

Anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

Riksdagen föreslås godkänna att Sverige ska ansluta sig till ILO:s konvention 189 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare. Det är ett viktigt förslag som Sveriges Kvinnolobby drivit länge. En majoritet av hushållsarbetare är kvinnor, ofta migranter, och det finns stor risk att de utnyttjas, arbetar under dåliga villkor eller utsätts för våld.

Järvaveckan: Debatt om kvinnors tillgång till offentliga rummetKvinnor och män, flickor och pojkar, har inte tillgång till det offentliga rummet på lika villkor, och när resurser investeras prioriteras ofta mäns och pojkars behov och livsvillkor. Demokratiambassadörer från Sveriges Kvinnolobbys projekt RÖSTRÄTT ställer sina viktigaste frågor på temat för att höra vad partierna utlovar inför valet!

Medverkande:
Anna Bonnier, Feministiskt Initiativ (Stockholms stad)
Ann-Margarethe Livh, Vänsterpartiet (Stockholms stad)
Emilia Bjuggren, Socialdemokraterna (Stockholms stad)
Daniel Helldén, Miljöpartiet (Stockholms stad)
Hanna Gerdes, Liberalerna (Stockholms stad)
Anna König Jerlmyr, Moderaterna (Stockholms stad)
Erik Slottner, Kristdemokraterna (Stockholms stad)
Karin Ernlund, Centerpartiet (Stockholms stad)

Sveriges Kvinnolobbys projekt RÖSTRÄTT syftar till att öka utrikes födda kvinnors valdeltagande och ta tillvara deras samhällsengagemang. Läs mer om projektet här.

Debatten äger rum under Järvaveckan på seminariescen 1. Här hittar du hela programmet.

Mejla: info@sverigeskvinnolobby.se om du har några frågor!

Pela och Maria-dagen 20 juniVarje år hedrar Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime minnet av Pela Atroshi och Maria Barin. År 2018 arrangerar GAPF i samarbete med ABF Stockholm ett seminarium om boken Förortens Grupp 8 och några av kvinnorna som gestaltas i den.

Program:

13:30-13:45 GAPFs representant välkomnar till seminariet
13:45-14:15 Samtal med författaren Helene Bergman
14:15-14:30 Fika
14.30-15:45 Panelsamtal: Sara Mohammad ordf. GAPF, Amineh Kakabaveh ordf. VHEK, Gulan Avci talesperson Integrationspolitik (L), Zeliha Dagli ordf. KIF och Hanna Gadban författare.
15:45-16:00 Tal: Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare i Socialdepartementet hos statsrådet

Medverkande:
Helene Bergman, Författare av boken Förortens Grupp 8
Amineh Kakabaveh, Grundare och ordförande för VHEK, Varken Hora eller Kuvad
Gulan Avci, Integrationspolitisk talesperson för liberalerna, ordförande för Liberalernas kvinnoförbund
Sara Mohammad, Grundare och ordförande för Riksorganisationen GAPF
Zeliha Dagli, Ordförande för KIF- Kvinnofrigörelsen I Förorten samt feministisk debattör som kämpar mot fundamentalism
Hanna Gadban, Författare, feministisk och politisk samhällsdebattör
Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare i Socialdepartementet hos statsrådet

Samtalsledare:
Dilsa Demirbag Sten, Journalist, författare, grundare och generalsekreterare för Berättarministeriet

Anmäla dig till: anmalan@gapf.se
Skriv i ämnesraden: 20 juni och sedan ange för- och efternamn. Du behöver få en bekräftelse för att anmälan ska gälla.

Lokal: Palmesalen, plan 1.

Läs mer här.