76 miljarder mer till mansdominerade yrken – varje år

76 miljarder per år är summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken i Sverige. Det visar en rapport som lanseras idag. Studien är den första som gjorts där löner jämförs i yrken som kan betraktas som likvärdiga vad gäller utbildning, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.

Jämställd föräldraförsäkring och arbetsmarknad måste gälla alla

Idag presenterar regeringens utredare förslag om att minska uttaget av föräldrapenning för nyanlända föräldrar. Sveriges Kvinnolobby välkomnar att möjligheten att ta ut ledighet över lång tid begränsas men anser att flexibiliteten i försäkringen ska begränsas för alla, inte bara nyanlända. För att säkerställa jämställdhet på arbetsmarknaden krävs mer och bättre etableringsinsatser för alla kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

En gradindelning skulle försvaga arbetet mot sexköp

Att dela in sexköp i olika grader skulle försvaga arbetet mot prostitution och urholka synen på sexköp som ett allvarligt brott. Istället bör man se till att fler döms till fängelse genom att minimistraffet höjs. Det slår Sveriges Kvinnolobby fast i sitt remissvar på Människohandelsutredningens delbetänkande (SOU 2016:42) som idag skickats till justitiedepartementet.

18 bidrag har nominerats till Svenska Jämställdhetspriset 2017

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som genomfört ett exceptionellt arbete för jämställda verksamheter. Inför prisutdelningen 2017 har 18 bidrag nominerats. Bland de nominerade finns kommuner, företag och ideella organisationer.

Ny rapport visar: Sverige sämst i Norden på könsdiskriminerande reklam

Idag släpper Sveriges Kvinnolobby en granskning av hur lagar mot könsdiskriminerande reklam i Norden ser ut och följs. Granskningen visar att alla länder behöver arbeta mer aktivt mot sexistisk reklam, men att Sverige är sämst i klassen. Det är hög tid för Sverige att införa en lag mot sexistisk reklam.

Höstbudgeten: Det finns inga snabbspår till jämställdhet!

Sveriges Kvinnolobby har granskat regeringens budget och efterlyser större och mer genomgripande reformer. 2017 års budget har fler jämställdhetsanalyser än tidigare, men de konkreta åtgärderna är fortfarande för få. Ett exempel är etableringssatsningarna. Snabbspår och korta vägar är bra, men om insatserna inte når både kvinnor och män är risken stor att ojämställdheten ökar.

Sveriges Kvinnolobbys önskelista till nya myndigheten för jämställdhet

Idag kom nyheten att en jämställdhetsmyndighet ska inrättas. Sveriges Kvinnolobby som länge har kritiserat den bristande styrningen av jämställdhetspolitiken tog emot beskedet med stor glädje. Nu finns alla förutsättningar för att skala upp det strukturella arbetet för jämställdhet.

Dags för en orange revolution – 10 krav för jämställda pensioner!

Idag lämnar Sveriges Kvinnolobby sitt remissvar till regeringens Pensionsgrupp som haft i uppdrag att analysera pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv. Trots att svenska kvinnor i genomsnitt har 30 procent lägre pension än män presenteras inga förslag till åtgärder. I ett orange kuvert skickar Sveriges Kvinnolobby tio förslag för mer jämställda pensioner. Satsningar på de kvinnliga pensionärerna måste synas i höstbudgeten.

Pressmeddelande: Annika Strandhäll kommer till Forum Jämställdhet

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll kommer att medverka vid konferensen Forum Jämställdhet 31 januari till 1 februari i Örebro. Forum Jämställdhet är landets största jämställdhetskonferens och ett viktigt tillfälle för kompetensutveckling för alla som arbetar med eller ansvarar för jämställda verksamheter.

36 saker att göra för kvinnors rättigheter med deadline år 2020

Tidigare i år gav FN rekommendationer till regeringen för hur kvinnors rättigheter ska stärkas i Sverige. Åtgärderna handlar bland annat om att stoppa mäns våld mot kvinnor och om att säkra ekonomisk jämställdhet. För att hjälpa regeringen att genomföra FN:s rekommendationer har Sveriges Kvinnolobby tagit fram en Att göra-lista med 36 åtgärder. Idag skickas listan till samtliga ministrar i regeringen och ledamöter i Sveriges riksdag.