Höstbudgeten: Det finns inga snabbspår till jämställdhet!

Sveriges Kvinnolobby har granskat regeringens budget och efterlyser större och mer genomgripande reformer. 2017 års budget har fler jämställdhetsanalyser än tidigare, men de konkreta åtgärderna är fortfarande för få. Ett exempel är etableringssatsningarna. Snabbspår och korta vägar är bra, men om insatserna inte når både kvinnor och män är risken stor att ojämställdheten ökar.

Sveriges Kvinnolobbys önskelista till nya myndigheten för jämställdhet

Idag kom nyheten att en jämställdhetsmyndighet ska inrättas. Sveriges Kvinnolobby som länge har kritiserat den bristande styrningen av jämställdhetspolitiken tog emot beskedet med stor glädje. Nu finns alla förutsättningar för att skala upp det strukturella arbetet för jämställdhet.

Dags för en orange revolution – 10 krav för jämställda pensioner!

Idag lämnar Sveriges Kvinnolobby sitt remissvar till regeringens Pensionsgrupp som haft i uppdrag att analysera pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv. Trots att svenska kvinnor i genomsnitt har 30 procent lägre pension än män presenteras inga förslag till åtgärder. I ett orange kuvert skickar Sveriges Kvinnolobby tio förslag för mer jämställda pensioner. Satsningar på de kvinnliga pensionärerna måste synas i höstbudgeten.

Pressmeddelande: Annika Strandhäll kommer till Forum Jämställdhet

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll kommer att medverka vid konferensen Forum Jämställdhet 31 januari till 1 februari i Örebro. Forum Jämställdhet är landets största jämställdhetskonferens och ett viktigt tillfälle för kompetensutveckling för alla som arbetar med eller ansvarar för jämställda verksamheter.

36 saker att göra för kvinnors rättigheter med deadline år 2020

Tidigare i år gav FN rekommendationer till regeringen för hur kvinnors rättigheter ska stärkas i Sverige. Åtgärderna handlar bland annat om att stoppa mäns våld mot kvinnor och om att säkra ekonomisk jämställdhet. För att hjälpa regeringen att genomföra FN:s rekommendationer har Sveriges Kvinnolobby tagit fram en Att göra-lista med 36 åtgärder. Idag skickas listan till samtliga ministrar i regeringen och ledamöter i Sveriges riksdag.

Trondheim inför förbud mot objektifierande reklam

Idag på Norges nationaldag hyllar Sveriges Kvinnolobby Trondheims kommun för deras initiativ att förbjuda manipulerad och retuscherad reklam med lättklädda modeller på offentliga platser. Nu hoppas vi att svenska städer följer efter.

Vårbudget 2016: Etableringspaket utan jämställdhetsanalys

Stödet om 10 miljarder till landets kommuner förlängs och ger en behövlig förstärkning till välfärden. Men regeringens satsningar på migration och integration kommer inte att lösa skillnaderna mellan utrikes födda kvinnor och män. Den bedömningen gör Sveriges Kvinnolobby när vårbudgeten presenteras idag.

Pressinbjudan: Feministisk tribunal i riksdagen 7 april

Hur ska regeringen säkra kvinnors rättigheter i asyl- och migrationspolitiken, fler fällande domar vid sexualbrott och en jämställd föräldraförsäkring? Idag håller Sveriges Kvinnolobby en utfrågning i riksdagen av bland andra justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Frankrike följer Sveriges exempel och inför sexköpslagen!

Idag kl. 16.00 röstar det franska parlamentet igenom en lag som förbjuder sexköp. Processen har tagit flera år, och i dag fattar parlamentet äntligen det slutgiltiga beslutet.

FN-kommitté till Sverige: Stärk rättigheterna för kvinnor på flykt!

I veckan kom FN:s Kvinnokommittés rekommendationer om vilka åtgärder som krävs för att Sverige ska leva upp till Kvinnokonventionen. Sverige får kritik på flera områden, bland annat när det gäller våld och sexualbrott och situationen för flickor och kvinnor på flykt. Nu återstår för regeringen att ta hand om rekommendationerna.