Nordiskt Forums slutdokument

Under Nordiskt Forum antogs ett handlingsprogram med krav och rekommendationer för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Dokumentet har varit öppet för alla som vill komma med kommentarer och förbättringar. Här hittar ni den slutgiltiga versionen på såväl svenska som engelska.

Sveriges Kvinnolobbys alternativa UPR-rapport

Under 2015 ska FN:s MR-råd granska situationen för mänskliga rättigheter i Sverige (UPR). Inför detta har Sveriges Kvinnolobby lämnat en alternativ rapport om vad som krävs för att realisera kvinnors rättigheter.

Reklamera – Agera mot könsdiskriminerande reklam (2014)

Sveriges Kvinnolobby och Allt är Möjligt har tagit fram ett kunskapsmaterial som riktar sig till unga. Materialet innehåller information om könsdiskriminerande reklam och strategier för att förhålla sig reklamkritisk.

Kvinnorna och krisen (2013)

Jämställdhetsgranskningen av regeringens budgetproposition för 2013 har ett särskilt fokus på ekonomiska krisers konsekvenser för kvinnors livsvillkor.

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? (2012)

Under hösten 2012 genomförde Sveriges Kvinnolobby en uppföljning av hur regeringen tagit omhand om FN:s CEDAW-kommittés rekommendationer till Sverige.

Duktiga flickor kostar inte (2012)

I 2012 års budgetgranskning har vi ett särskilt fokus på unga kvinnor. Vi utgår från politikområdena utbildning, arbetsmarknad och hälsa.

Folkhälsa för kvinnor? (2011)

I rapporten undersöker Sveriges Kvinnolobby hur kvinnors psykiska ohälsa formuleras i folkhälsopolitiken

Lathund för samtal med våldsutsatta kvinnor utan permanent uppehållstillstånd (2010)

Lathunden är en del av Sveriges Kvinnolobbys projekt Kvinnor i Asylprocessen som pågick under våren 2010.

På scenen – En feministisk genomgång av budgetpropositionen (2010)

Sveriges Kvinnolobby presenterar här sin tredje rapport med analyser av statsbudgeten ur ett jämställdhetsperspektiv.

Beijing +15: Handlingsplanen och Sverige (2010)

Skuggrapporten på den svenska regeringens rapport om implementeringen av Beijing Platform for Action har skrivits i samarbete med flera av våra medlemsorganisationer.