SVERIGES KVINNOLOBBY ANALYSERAR SLUTSATSERNA FRÅN ÅRETS KVINNOKOMMISSION CSW63

Varje år deltar Sveriges Kvinnolobby på FN:s Kvinnokommission, CSW, som är FN:s årliga möte om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Årets Kvinnokommission genomfördes den 11–22 mars i New York. Under mötets sista dag enades världens länder om gemensamma slutsatser utifrån temat sociala skyddssystem, tillgång till offentlig service och hållbar infrastruktur för jämställdhet. Sveriges Kvinnolobby har analyserat slutsatserna.

Otillräckliga satsningar på jämställdhet i vårbudgeten

I vårbudgeten konstaterar regeringen att reformerna i den beslutade budgeten för 2019 bedöms öka den ekonomiska ojämställdheten mellan kvinnor och män. De åtgärder som regeringen och samarbetspartierna presenterar i vårbudgeten räcker inte till för att vända utvecklingen. Här är Sveriges Kvinnolobbys kommentar om den vårändringsbudget som presenterades av finansminister Magdalena Andersson idag.

Replik: Fantasin om kvinnan

Den 5 juni skrev arbetarens ledarsida en artikel som riktade stark kritik mot Sveriges Kvinnolobby. Här är vår replik: Replik på – fantasin om kvinnan

Kvinnors och flickors rättigheter möter transinkludering – Sveriges Kvinnolobbys ställningstaganden och förslag

Sveriges Kvinnolobbys verksamhet utgår från FN:s Kvinnokonvention och handlingsplanen från Peking. Här samlar vi ett antal ställningstaganden och förslag som handlar om att bevara och förstärka jämställdhetsarbetet när transpersoner inkluderas i politik, verksamheter och organisationer. Vår syn på makt, kön och genus Sveriges Kvinnolobby arbetar för alla kvinnors och flickors

Sex förslag mot sexuellt våld

Med anledning av gårdagens reportage i SVT:s program Uppdrag granskning vill Sveriges Kvinnolobby som paraplyorganisation för kvinnorörelsen lyfta våra viktigaste förslag för att minska mäns våld mot kvinnor.

Nytt manifest: Inkludera kvinnohandel i SRHR-politiken!

Sveriges Kvinnolobby lanserar ett manifest för en feministisk definition av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, SRHR!

Sverige Kvinnolobbys årsmöte kräver: Säkra utrikes födda kvinnors makt och inflytande

Den 24 mars samlades kvinnoorganisationer från hela Sverige i Stockholm för Sveriges Kvinnolobbys årsmöte. Under mötet antogs ett årsmötesuttalande om att säkra utrikes födda kvinnors makt och inflytande.

Antitraffickingdagen: Stoppa handeln med surrogatmödrar och barn

Med anledning av EU:s Antitraffickingdag vill Sveriges Kvinnolobby uppmärksamma den växande handeln med kvinnor och barn inom surrogatindustrin, och kräver att EU och regeringen agerar för ett förbud mot surrogatmödraskap.

Uttalande om Kvinnor och Media inför FN:s 62:a Kvinnokommission

Den 12-23 mars 2018 äger FN:s årliga möte om kvinnors rättigheter rum i New York. Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med en rad organisationer skickat in ett skriftligt uttalande utifrån årets uppföljningstema Kvinnor och Media. Läs uttalandet här.

5 åtgärder för att motverka rasism och kvinnohat

Sveriges Kvinnolobby delar den oro som många organisationer uttryckt inför rasistiska och antifeministiska organisationers närvaro under politikerveckan i Almedalen. I ett uttalande kräver vi att lagarna om hets mot folkgrupp, hatbrott och diskriminering används och att mötesarrangörer tar ett större ansvar för sina evenemang.