Kvinnors och flickors rättigheter möter transinkludering – Sveriges Kvinnolobbys ställningstaganden och förslag

Sveriges Kvinnolobbys verksamhet utgår från FN:s Kvinnokonvention och handlingsplanen från Peking. Här samlar vi ett antal ställningstaganden och förslag som handlar om att bevara och förstärka jämställdhetsarbetet när transpersoner inkluderas i politik, verksamheter och organisationer. Vår syn på makt, kön och genus Sveriges Kvinnolobby arbetar för alla kvinnors och flickors

Sex förslag mot sexuellt våld

Med anledning av gårdagens reportage i SVT:s program Uppdrag granskning vill Sveriges Kvinnolobby som paraplyorganisation för kvinnorörelsen lyfta våra viktigaste förslag för att minska mäns våld mot kvinnor.

Nytt manifest: Inkludera kvinnohandel i SRHR-politiken!

Sveriges Kvinnolobby lanserar ett manifest för en feministisk definition av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, SRHR!

Sverige Kvinnolobbys årsmöte kräver: Säkra utrikes födda kvinnors makt och inflytande

Den 24 mars samlades kvinnoorganisationer från hela Sverige i Stockholm för Sveriges Kvinnolobbys årsmöte. Under mötet antogs ett årsmötesuttalande om att säkra utrikes födda kvinnors makt och inflytande.

Antitraffickingdagen: Stoppa handeln med surrogatmödrar och barn

Med anledning av EU:s Antitraffickingdag vill Sveriges Kvinnolobby uppmärksamma den växande handeln med kvinnor och barn inom surrogatindustrin, och kräver att EU och regeringen agerar för ett förbud mot surrogatmödraskap.

Uttalande om Kvinnor och Media inför FN:s 62:a Kvinnokommission

Den 12-23 mars 2018 äger FN:s årliga möte om kvinnors rättigheter rum i New York. Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med en rad organisationer skickat in ett skriftligt uttalande utifrån årets uppföljningstema Kvinnor och Media. Läs uttalandet här.

5 åtgärder för att motverka rasism och kvinnohat

Sveriges Kvinnolobby delar den oro som många organisationer uttryckt inför rasistiska och antifeministiska organisationers närvaro under politikerveckan i Almedalen. I ett uttalande kräver vi att lagarna om hets mot folkgrupp, hatbrott och diskriminering används och att mötesarrangörer tar ett större ansvar för sina evenemang.

​Sveriges Kvinnolobbys årsmöte kräver: Sluta bromsa jämställdheten i näringslivet

I ett uttalande från Sveriges Kvinnolobbys årsmöte kräver vi att regeringen går vidare med en proposition om könskvotering till bolagsstyrelser och åtgärder för att öka antalet kvinnliga VD:ar och styrelseordföranden.

SKRIFTLIGT UTTALANDE INFÖR FN:S KVINNOKOMMISSION 2017

Temat för nästa upplaga av FN:s Kvinnokommission (CSW61) är kvinnors ekonomiska självständighet i ett föränderligt arbetsliv. I ett skriftligt uttalande inför toppmötet betonar vi vikten av att FN:s medlemsstater säkerställer rättigheter och arbetsvillkor för de kvinnor, ofta migranter, som arbetar i hushåll runt om i världen.

Uttalande till UN Women’s konsultation om prostitution

UN Women är just nu i färd med att ta fram en policy om prostitution och har utlyst en öppen konsultation där de efterfrågar skriftlig input. Sveriges Kvinnolobby har skickat ett uttalande där vi lyfter den svenska sexköpslagen som det mest effektiva sättet att bekämpa prostitution.