Kvinnorörelsen tar initiativ när kvinnors rättigheter hotas

Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys uppföljningsmöte om FN:s 56:e Kvinnokommission 12 juni 2012.

Excellenssatsningarna – Förändra forskningspolitiken

Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 24 mars 2012.

Feministiskt nej till surrogatmödraskap

Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 26 mars 2011.