​Sveriges Kvinnolobbys årsmöte kräver: Sluta bromsa jämställdheten i näringslivet

I ett uttalande från Sveriges Kvinnolobbys årsmöte kräver vi att regeringen går vidare med en proposition om könskvotering till bolagsstyrelser och åtgärder för att öka antalet kvinnliga VD:ar och styrelseordföranden.

SKRIFTLIGT UTTALANDE INFÖR FN:S KVINNOKOMMISSION 2017

Temat för nästa upplaga av FN:s Kvinnokommission (CSW61) är kvinnors ekonomiska självständighet i ett föränderligt arbetsliv. I ett skriftligt uttalande inför toppmötet betonar vi vikten av att FN:s medlemsstater säkerställer rättigheter och arbetsvillkor för de kvinnor, ofta migranter, som arbetar i hushåll runt om i världen.

Uttalande till UN Women’s konsultation om prostitution

UN Women är just nu i färd med att ta fram en policy om prostitution och har utlyst en öppen konsultation där de efterfrågar skriftlig input. Sveriges Kvinnolobby har skickat ett uttalande där vi lyfter den svenska sexköpslagen som det mest effektiva sättet att bekämpa prostitution.

SKRIFTLIGT UTTALANDE INFÖR FN:S KVINNOKOMMISSION 2016

Temat för FN:s Kvinnokommission (CSW 60) i mars nästa år är kvinnors rättigheter kopplat till hållbar utveckling. I ett skriftligt uttalande inför mötet framhåller Sveriges Kvinnolobby vikten av att FN:s medlemsstater har ett jämställdhetsperspektiv i alla insatser för flyktingar.

7 krav för en feministisk flyktingpolitik

Både kvinnor och män flyr, men många fler män tar sig hela vägen till Sverige. Den feministiska utrikespolitiken måste finna vägar att undsätta kvinnor och flickor. Läs uttalandet från Sveriges Kvinnolobbys ordförandemöte 10 oktober 2015.

Skriftligt uttalande inför FN:s Kvinnokommission 2015

I vårt skriftliga uttalande inför CSW 59 presenterar vi rekommendationer för hur kvinnors rättigheter kan stärkas på fem kritiska områden: ekonomi, hälsa, våld, miljö samt ny teknologi och media.

Sverige behöver inte mer dold kvotering

Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 23 mars 2013.

Skriftligt uttalande inför FN:s Kvinnokommission 2013

Inför CSW57 uppmanar Sveriges Kvinnolobby FN och länders regeringar att förhindra, bekämpa och eliminera prostitution och trafficking av kvinnor och flickor. Läs vårt skriftliga uttalande.

Kvinnorörelsen tar initiativ när kvinnors rättigheter hotas

Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys uppföljningsmöte om FN:s 56:e Kvinnokommission 12 juni 2012.

Excellenssatsningarna – Förändra forskningspolitiken

Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 24 mars 2012.