7 krav för en feministisk flyktingpolitik

Både kvinnor och män flyr, men många fler män tar sig hela vägen till Sverige. Den feministiska utrikespolitiken måste finna vägar att undsätta kvinnor och flickor. Läs uttalandet från Sveriges Kvinnolobbys ordförandemöte 10 oktober 2015.

Skriftligt uttalande inför FN:s Kvinnokommission 2015

I vårt skriftliga uttalande inför CSW 59 presenterar vi rekommendationer för hur kvinnors rättigheter kan stärkas på fem kritiska områden: ekonomi, hälsa, våld, miljö samt ny teknologi och media.

Sverige behöver inte mer dold kvotering

Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 23 mars 2013.

Skriftligt uttalande inför FN:s Kvinnokommission 2013

Inför CSW57 uppmanar Sveriges Kvinnolobby FN och länders regeringar att förhindra, bekämpa och eliminera prostitution och trafficking av kvinnor och flickor. Läs vårt skriftliga uttalande.

Kvinnorörelsen tar initiativ när kvinnors rättigheter hotas

Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys uppföljningsmöte om FN:s 56:e Kvinnokommission 12 juni 2012.

Excellenssatsningarna – Förändra forskningspolitiken

Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 24 mars 2012.

Feministiskt nej till surrogatmödraskap

Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 26 mars 2011.