I Spanien diskuteras ett förslag till ny abortlag. Om förslaget går igenom får Spanien en av Europas strängaste abortlagstiftningar. Spanien färdas bakåt i tiden i kampen för kvinnors rättigheter, tillbaka till förhållanden som rådde under Francos regim.

Att de spanska kvinnorna berövas rätten att bestämma över sina egna kroppar är inte förenligt med demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Det strider mot internationella åtaganden som Spanien gjort, bland annat i FN:s Kvinnokonvention och i Beijing Platform for Action.

Med anledning av lagförslaget har Sveriges Kvinnolobby och flera andra kvinnoorganisationer runt om i Europa skrivit till Spaniens regering.

Läs brevet:

RE: Spanish Government draft bill to reform the current law on sexual and reproductive health and rights.