Nu finns metodhandboken “Makt att forma samhället och sitt eget liv” att ladda ner här eller beställa i tryckt form från info@sverigeskvinnolobby.se.

Metodhandboken är en del av projektet RÖSTRÄTT och bygger på de erfarenheter, tillvägagångssätt och goda exempel från förra årets nationella valrörelse. Under den valrörelsen engagerade Sveriges Kvinnolobby över 100 demokratiambassadörer för att öka valdeltagandet för utrikes födda kvinnor, som vanligtvis har ett lägre valdeltagande. Ambassadörerna i projektet nådde 15 000 utrikes födda kvinnor i tio städer och ökade valdeltagandet i många av de områden där mobiliseringen ägde rum.

Metodhandboken lyfter tips och goda exempel för att öka valdeltagandet i områden och i målgrupper som vanligtvis har ett lågt valdeltagande.