Sveriges Kvinnolobby har tagit fram Kvinnokonventionen på lätt svenska. Materialet har tagits fram för att fler ska få kunskap om kvinnors rättigheter och finns som broschyr och i inläst version.

I materialet går vi igenom de 16 grundartiklarna i FN:s Kvinnokonvention på lätt svenska. Materialet har tagits fram för att fler ska få kunskap om kvinnors rättigheter, exempelvis skolelever, personer som har begränsade kunskaper i svenska språket, nedsatt syn eller dyslexi. Allt material är fritt att använda i studiecirklar, workshops, diskussionskvällar, undervisning med mera.

Ladda hem broschyren här.

Vi har också tagit fram en inläst version av Kvinnokonventionen på lätt svenska.

Mer material om kvinnors rättigheter

Skuggrapport: Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention?

Sveriges Kvinnolobby och CEDAW-nätverket har granskat hur Sverige lever upp till sina åtaganden i FN:s Kvinnokonvention. Skuggrapporten innehåller 61 krav på åtgärder för att nå jämställdhet inom en rad områden. Rapporten finns på lättläst svenska, engelska och i punktskrift och kan laddas hem här.

Skol­material: Grundkurs i kvinnors rättig­heter

Materialet utgår från FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking och kan användas av lärare och elever i gymnasieskolan. Materialet följer gymnasieskolans läroplan och ämnesplaner och finns att ladda ner på: kvinnorsrattigheter.org.

Materialet

Kvinnokonventionen på lätt svenska

Skuggrapport

Skolmaterial

Mer om Kvinnokonventionen