Idag lanserar vi vår flyer om varför någon form av surrogatmödraskap inte bör tillåtas.

Här är våra tre huvudargument:

  1. Surrogatmödraskap är en global industri som handlar med kvinnor och barn.
    Handel med kvinnor och barn är oförenligt med den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna och internationella konventioner som rör barns och kvinnors mänskliga rättigheter.
  2. Kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar kan inte avtalas bort.
    Surrogatmödraskap innebär att förhandla bort kvinnans kroppsliga integritet och rätt till sin egen kropp genom avtal.
  3. Riskerna för att kvinnor och barn ska fara illa är stora.
    Vad händer om föräldrarna ångrar sig och inte vill ha barnet, om surrogatmodern vill behålla barnet efter födseln, eller om hon vill göra abort? Sådana omständigheter är omöjliga att förutse och väldigt svåra att hantera.

Du kan läsa mer om våra argument och ladda ner flyern här.

Materialet  har tagits fram i samarbete med Gröna kvinnor och stöttas av Föreningen Tillsammans, Kvinnofronten, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnlig Prioritet, Roks och SKEN. Mer om vårt arbete och om kampanjen Feministiskt Nej till Surrogatmödraskap kan du läsa här och på vår hemsida.