Stockholm: Makt, sex och skolan

Makt, Sex och Skolan. Sveriges Kvinnolobby bjuder i samarbete med Unizon in dig som jobbar inom elevhälsan till en heldagskonferens om hur skolan kan arbeta med sex- och samlevnadsundervisningen för att förebygga sexuella trakasserier.

Dagens mainstreamporr består av grovt våld och förnedring av verkliga kvinnor och når barn och unga i mobilen, i skolkorridoren, på surfplattan och i datorer, helt utan åldersgräns. Porren är en del av ungas vardag och flyttar fram gränserna i sociala medier såväl som i populärkulturen. Många berättar om hur porren påverkar deras syn på sig själva och på andra och tjejer berättar om att deras killar fått inspiration till övergrepp från porren. Utöver det visar en ny kartläggning av den svenska porrindustrin att gränserna mellan porr, prostitution, så kallad sugar dating, sexbloggar och pengar mot likes luckras upp (Talita, 2019). Hur ska skolan hantera detta?

Skolan måste aktivt jobba med alla elevers frihet från våld och kränkningar samt tydligt koppla värdegrundsarbetet och det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier med sex-och samlevnadsundervisningen. Vi måste inkludera ett maktperspektiv.

Den 10 maj bjuder vi in dig som arbetar inom elevhälsan till en heldag som erbjuder praktiska verktyg i kombination med föreläsningar från kunniga talare inom områden som porr, hedersförtryck och samtycke. Hur tar du ett porrkritiskt samtal? Hur kan skolan jobba med hedersrelaterad våld och förtryck? Hur går vi från en porrkultur till en samtyckeskultur?

Vi hör också den amerikanske medieprofessorn Robert Jensen om kopplingen mellan porr, sexualisering i populärkulturen och hur förändrade värderingar påverkar unga. Varmt välkommen!

HÄR ANMÄLER DU DIG