Män och porr

”Pornography is what the end of the world looks like. Pornography encourages men to abandon empathy, and a world without empathy is a world without hope.” Prof. Robert Jensen

Under de senaste tio åren har pornografin på nätet blivit allt grövre. Idag innehåller så gott som all mainstreamporr övergrepp, förnedring och sexuellt våld mot kvinnor, och kvinno- och tjejjoursrörelsen ser tydliga kopplingar mellan mäns konsumtion av porr och sexköp, våldsutövande och sexuella övergrepp.

Samtidigt lever vi i en tid där populärkulturen är alltmer influerad av porren. Tv-serier, sociala medier och annan populärkultur flödar av objektifiering av kvinnor och stereotyp maskulinitet.

Forskning visar att stereotypa föreställningar om kön påverkar mäns attityder kring jämställdhet och kvinnors rättigheter, på samma gång som det ökar risken för att utöva våld. Män står för majoriteten av alla sexköp, porrkonsumtion och annan form av sexuell exploatering.

Hur kan man prata om män & porr, prostitution och sexualitet? Hur påverkar porr dagens mediabild och populärkultur? Måste porrens avsaknad av empati speglas i mäns sexualitet?
Välkommen till en av vårens viktigaste AW:s där vi försöker besvara frågorna och uppmana män att ta ansvar mot mäns våld mot kvinnor!

AW:n inleds av MÄN och Unizon och sedan följer ett samtal mellan:

► Svante Tidholm, MÄN. Svante är dokumentärfilmare, journalist och författare och har gjort dokumentären Som en Pascha, som utspelar sig på Europas största bordell. Han är också anställd på organisationen MÄN och har lång erfarenhet av att arbeta med och föra samtal kring män, maskulinitet och mäns ansvar för att förebygga våld.

► Robert Jensen, professor emerita vid School of Journalism på University of Texas, Austin. Robert Jensen är expert på media och populärkultur. Han knyter samman sin förståelse av feminism, dagens populärkultur, porr och maskuliniteter med tankar kring moral, värderingar, media och mäns ansvar för samhällsförändring. Han utgår ofta från ett radikalfeministiskt perspektiv i anknytning till sexualitet och mäns våld. Han är bland annat författare till böckerna The End of Patriarchy: Radical Feminism for Men och Getting Off: Pornography and the End of Masculinity, samt texten Pornography Is What the End of the World Looks Like, publicerad på The Good Men Project .

När: 10 maj klockan 16:00-18:00
Var: Scandic Malmen, Götgatan 49-51
T-bana: Medborgarplatsen

Obligatorisk anmälan till https://simplesignup.se/event/151946-maen-porr senast 10 maj

Vi bjuder på snacks och alkoholfri dryck!
Observera att samtalet sker på engelska.