Den 30 mars 2016 skickade Sveriges Kvinnolobby våra kommentarer till regeringens och jämställdhetsminister Åsa Regnérs skrivelse för jämställdhetspolitiken. Vi ser skrivelsen som ett tillfälle för den feministiska regeringen att göra ett avtryck i utvecklingen mot jämställdhet mellan kvinnor och män.

Sveriges Kvinnolobby ser det som särskilt viktigt att adressera jämställdhetspolitiken på ett övergripande plan i en tid då jämställdhet mellan kvinnor och män ofta relativiseras eller förminskas till att handla om diskriminering istället för att ses som en genomgripande och strukturell ordning. I vårt medskick lyfter vi fyra punkter som vi särskilt vill uppmärksamma regeringen på inför fastställandet av skrivelsen.

  • Inrätta en jämställdhetsmyndighet
  • Se till att svensk lagstiftning implementeras och efterföljs
  • Ett jämställt mottagande
  • Reformer för ekonomisk jämställdhet

Läs brevet till Jämställdhetsminister Åsa Regnér: Medskick till regeringens skrivelse om jämställdhetspolitiken