På Sveriges Kvinnolobbys årsmöte den 23 mars tackades fyra styrelseledamöter för väl utfört arbete och fyra nya valdes in. De nya ledamöterna har kompetens och erfarenhet som sträcker sig från politisk förvaltning och egenföretagande till etablering och EU-frågor. De kommer också att bidra till att skapa en mer representativ åldersfördelning i styrelsen och föra in nya perspektiv, till exempel från erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning, av att bryta mot heteronormen och av att ha utländsk bakgrund.

Judit Svensson
Till kassör valdes Judit Svensson, nominerad av vår medlemsorganisation Winnet. Judit har sin bakgrund inom hälsovården men har sedan 25 år varit egen företagare. Hon har också varit aktiv i föreningar som Qvinnor på G och Tolkföreningen samt är nu ordförande för Winnet Kronoberg. Judit brinner särskilt för jämställt företagande.

Judit kommer att fortsätta arbeta för en trygg, stabil och framåtblickande ekonomi för Sveriges Kvinnolobby.

Niusha Khanmohammadi
Niusha har erfarenhet av arbete i FN, EU och i kommunal förvaltning. Niusha har även lång erfarenhet av arbete i ideell sektor och har tidigare gjort praktik på Sveriges Kvinnolobby. Niusha har skrivit sin kandidatsuppsats om surrogatmödraskap och sin masteruppsats om implementeringen av FN:s kvinnokonvention i Beirut. Niusha Khanmohammadi är invald ledamot och nominerad av vår medlemsorganisation Varken hora eller kuvad.

Niusha vill driva frågor om en feministisk definition av SRHR, stärkt etablering av nyanlända kvinnor och för en starkare röst för tjejer med utländsk bakgrund.

Sara Hultqvist
Sara har stor yrkeserfarenhet av kommunalt arbete, välfärdsföretag och inom Försäkringskassan med fokus på socialförsäkringsområdet, sektorer som Sveriges Kvinnolobby arbetar mot dagligen. Hon har erfarenhet av utredningsarbete inom Polisen och verksamhetsansvar. Sara är mycket insatt i politiska processer och politiskt arbete utifrån ett tjänstemannaperspektiv. Sara Hultqvist är invald ledamot och nominerad av vår medlemsorganisation Östersjöfred.

Sara vill driva på arbetet med jämställdhetsintegrering och bidra med sin kompetens om offentlig förvaltning såväl på lokal nivå som på nationell nivå.

Madeleine Linder
Madeleine har ett stort engagemang för jämställdhet och har mångårig erfarenhet av arbete med kvinnors rättigheter. Hon har tidigare varit ordförande för Forum – Kvinnor för Funktionshinder, suttit i Synskadades Riksförbunds styrelse och varit aktiv politiker. Madeleine har länge arbetet som lärare på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg och har i grunden en utbildning i genusvetenskap. Madelene Linder är invald ledamot nominerad av vår medlemsorganisation Forum – Kvinnor för Funktionshinder.

Madeleine vill synliggöra att kvinnor med funktionsnedsättning inte är en homogen grupp utan att det är kvinnor som på alla olika sätt utsätt för det förtryck som kvinnor utsätt för och höja dessa kvinnors röster!

Vi välkomnar Judit, Niusha, Madeleine och Sara till styrelsen och ser fram emot att driva kvinnorörelsen framåt tillsammans. Vi vill också tacka Kerstin Kyhlberg Engvall, Aase Smedler, Maria Rashidi och Paulin Susay för hårt och viktigt arbete, tack!