Sveriges Kvinnolobby välkomnar Ministerrådets Rekommendationer till medlemsstaterna för att förebygga och eliminera sexism.

Den 27 mars tog Ministerrådet ett beslut om Rekommendation till medlemsstater att förebygga och eliminera sexism. Utifrån en tydlig definition av sexism och dess farliga konsekvenser adresserar Ministerrådet att det är staters skyldighet att förebygga och eliminera sexism i enlighet med mänskliga rättigheter, jämställdhet och för att förebygga våld mot kvinnor och flickor.

Ministerrådet rekommenderar medlemsstaterna att:

  1. Take measures to prevent and combat sexism and its manifestation in the public and private spheres, and encourage relevant stakeholders to implements appropriate legislation, policies and programmes, drawing on the definition and guidelines appended to this Recommendation
  2. Monitor progress inte the implementation of this Recommendation and inform the competent Council of Europe steering committee(s) of the measures undertaken and the progress achieved in this field
  3. Ensure that this Recommendation, including its appendix, is translates and disseminated (in accessible formats) to relevant authorities and stakeholders.

Rekommendationen listar områden där sexism ofta förekommer och konkreta åtgärder för att förebygga och eliminera dess förekomst.

Här kan ni läsa hela texten.

Här kan ni läsa European Women’s Lobbys sammanfattning av texten.