genderbudgeting framsida

Vill du göra en egen gender budgetanalys? Ta hjälp av Sveriges Kvinnolobbys handbok Pengar nu! och få de redskap som behövs för att ställa konkreta krav på politiker och andra makthavare.

Många anser att det här med budgetar är krångligt och något som borde överlämnas åt experter, och förbiser då det maktmedel som fördelningen av resurser utgör. Det är i resursfördelningen som förutsättningarna för samhälleliga verksamheter ges. Ett jämställt samhälle kräver en jämn fördelning av resurser mellan de verksamheter som riktas mot kvinnor respektive män.

Med hjälp av gender budgetinganalyser kan du ställa konkreta krav på förändringar som behöver göras för att få en rättvis fördelning av de offentliga resurserna.

Pengar Nu! En handbok om gender budgeting

Mer om gender budgeting