Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,2 %. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 15:57 varje dag. (Räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17). Män har som vanligt betalt hela dagen. Såhär har det sett ut sedan början av 1980-talet.

15:57-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Filmproduktion: Beating Heart Group. Filmen på YouTube.

Teckenspråkstolkad kampanjfilm finns här och är gjord av Dramaski.

Delta i kampanjen

På Internationella kvinnodagen kl. 15:57 delar vi vårt gemensamma budskap i sociala medier:

“Efter kl. 15:57 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen!″

Runt om i landet arrangeras också evenemang och manifestationer. Läs mer här. Vill du vara med och engagera människor på din ort? Hör av dig till info@sverigeskvinnolobby.se.

Gilla vår facebooksida och följ oss på Instagram och Twitter: @lonheladagen.

Fäst klockslaget 15:57 på din profilbild.

KAMPANJENS MÅL

  • Lika lön för lika och likvärdigt arbete
  • Att kvinnor ska få lön hela dagen

VÅRA KRAV FÖR ATT NÅ DIT

Vi i 15:57-rörelsen är ense om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

Vi ställer tre krav:

  1. Jämställd föräldraförsäkring
  2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer
  3. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas

BAKGRUND

Sedan rörelsen bildades för fem år sedan har lönegapet minskat med 1,1 procentenheter. Vi har rört oss från kl. 15:51 till kl. 15:57. Om vi fortsätter i samma takt når vi jämställda löner först om 53 år. 15:57-rörelsen arbetar för att det ska gå fortare än så, men då krävs politisk vilja och kraftfulla åtgärder. Vi kommer att finnas ända tills vi nått jämställda löner och kvinnor får betalt till kl. 17:00.

Vi som är med i samarbetet, och som är avsändare av kampanjen Lön hela dagen, kallar oss 15:57-rörelsen. Sveriges Kvinnolobby är initiativtagare. Andra organisationer som ingår är:

Akademikerförbundet SSRBPW SverigeCenterkvinnorna, Fackförbundet STFastighetsanställdas FörbundFeministiskt Initiativ, FinansförbundetForum – Kvinnor och funktionshinderFredrika Bremer Förbundet, FTF – facket för försäkring och finans, FörsvarsförbundetGröna kvinnorHandelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacketIF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF)KommunalKvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Liberala KvinnorLO, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommittéS-kvinnorSveriges Universitetslärarförbund (SULF), Svenska Kvinnors VänsterförbundSveriges Makalösa FöräldrarTCOUnizonVarken hora eller kuvad, Vision, VårdförbundetVänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.

Sergel_33C2336

MEDIA

8 mars 2016, SvD Näringsliv: “Ge kvinnor lön för hela dagen”

6 mars 2015, Jämställdhetspodden: “Varför tjänar kvinnor mindre än män?”

8 mars 2014, SvD Brännpunkt: “Kvinnor ska inte behöva jobba gratis”

8 mars 2013, Aftonbladet: “Kvinna, du jobbar gratis efter 15:52”

8 mars 2012, SvD Brännpunkt: “Klockan 15:51 börjar kvinnor jobba gratis”

Löneskillnader mellan kvinnor och män

Vi baserar vår kampanj på statistik från Medlingsinstitutet, den myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet som är ansvarig för den officiella statistiken.

2015 års rapport, som bygger på data insamlade 2014, visar att den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,2 procent. Siffran gäller efter att deltider räknats upp till heltider. Här hittar du rapporten i sin helhet.

Statistiska centralbyrån har som främsta uppgift att tillhandahålla statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Vartannat år sedan 1984 utkommer de med sin lathund om jämställdhet i Sverige: På tal om kvinnor och män.

I sammanställningen utgår SCB från det övergripande målet för jämställdhetspolitiken: att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I handboken finns lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden. Bland annat hittar du där information om yrkesfördelning, lön, inkomst och pension uppdelat på kön.

Information om löneskillnaderna mellan kvinnor och män i EU hittar du här.

Frågor?

Kontakta oss:

info@sverigeskvinnolobby.se

08‐33 52 47

lollo