Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 12,5 %. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 16:00 varje dag. (Räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17). Män har som vanligt betalt hela dagen. Var med och ta ställning för #lönheladagen!

16:00-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Sedan vi startade kampanjen för fem år sedan har klockslaget flyttats fram från 15:51 till 16:00. Med den förändringstakten (1,8 minuter per år) når vi jämställda löner först om 33 år – år 2050. 16:00-rörelsen arbetar för att det ska gå fortare än så, och vi kräver att ambitioner omsätts i kraftfulla åtgärder.

VILL DU DELTA?

Varje år på Internationella kvinnodagen 8 mars genomförs en digital manifestation. Tusentals människor över hela landet delar budskapet i sociala medier på det klockslag då kvinnor börjar jobba gratis. Tack alla som deltog 8 mars 2017. Vi ses igen nästa år – förhoppningsvis med ett senare klockslag.

Efter kl. 16:00 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen!

Gilla vår facebooksida och följ oss på Instagram och Twitter: @lonheladagen. Fäst klockslaget på din profilbild.

Runt om i landet arrangeras evenemang och manifestationer. Vill du arrangera något, komma i kontakt med andra eller skicka en debattartikel till din lokala tidning? Gå med i gruppen för lokala ambassadörer.

Elin Lucassi tid

Seriebild: Elin Lucassi

KAMPANJENS MÅL

  • Lika lön för lika och likvärdigt arbete
  • Att kvinnor ska få lön hela dagen

VÅRA KRAV FÖR ATT NÅ DIT

Vi i 16:00-rörelsen är ense om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

Vi ställer tre krav:

  1. Jämställd föräldraförsäkring
  2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer
  3. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas

Vi fortsätter vår kampanj tills kvinnor har lön hela dagen, d.v.s. tills klockslaget på vår logga visar 17:00!

lönheladagen

VILKA ÄR VI?

Vi som är med i samarbetet, och som är avsändare av kampanjen Lön hela dagen, kallar oss 16:00-rörelsen. Sveriges Kvinnolobby är initiativtagare. Andra organisationer som ingår är:
Akademikerförbundet SSRBPW SverigeCenterkvinnornaFackförbundet STFastighetsanställdas FörbundFeministiskt InitiativFinansförbundetForum – Kvinnor och funktionshinderFredrika Bremer FörbundetFTF – facket för försäkring och finansFörsvarsförbundetGröna kvinnorHandelsanställdas förbundHotell- och restaurangfacketIF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF)KommunalKvinnliga Läkares FöreningKvinnofrontenKvinnor för fred västKvinnorKanKvinnor i Svenska kyrkanLiberala KvinnorLOMiljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommittéS-kvinnorSvenska Kvinnors VänsterförbundSveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa FöräldrarSveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCOUnizonVarken hora eller kuvad, VisionVårdförbundetVänsterpartiets kvinnonätverkWinnet Sverige.

Statistik

Vi baserar vår kampanj på statistik från Medlingsinstitutet, den myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet som är ansvarig för den officiella statistiken.

2016 års rapport, som bygger på data insamlade 2015, visar att den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män är 12,5 procent. Siffran gäller efter att deltider räknats upp till heltider. Här hittar du rapporten i sin helhet.

Statistiska centralbyrån har som främsta uppgift att tillhandahålla statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Vartannat år sedan 1984 utkommer de med sin lathund om jämställdhet i Sverige: På tal om kvinnor och män.

I sammanställningen utgår SCB från det övergripande målet för jämställdhetspolitiken: att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I handboken finns lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden. Bland annat hittar du där information om yrkesfördelning, lön, inkomst och pension uppdelat på kön.

KONTAKT

hej@lonheladagen.se
08‐33 52 47