Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisationer tog vid årsmötet 2011 ställning mot surrogatmödraskap. Årsmötet uttryckte starkt stöd för EU-parlamentets resolution där det fastslås att surrogatmödraskap är ett allvarligt problem som utnyttjar kvinnans kropp och reproduktiva organ. Surrogathandel är människohandel och ett brott mot mänskliga rättigheter.

Att en kvinna används för att föda barn åt andra, så kallat surrogatmödraskap, är idag inte tillåtet i Sverige. I februari 2016 presenterades betänkandet ”Olika vägar till föräldraskap”, som bland annat tagit ställning till surrogatmödraskap (SOU 2016:11). Utredningen kom fram till att surrogatmödraskap inte i någon form bör tillåtas i Sverige, något som kvinnorörelsen välkomnar. Också flera remissinstanser ställer sig bakom utredningens resultat. Bland dessa finns Barnombudsmannen (Dnr 3.9:0197/16) som delar utredningens bedömning om att det finns stora risker med surrogatarrangemang ifråga om att tillgodose barnets rättigheter. 

– Det här är en stor seger för alla som arbetar med kvinnors och barns rättigheter. Vi förutsätter att regeringen kommer ta till sig utredningens slutsatser och istället gå vidare med att utreda förbund mot surrogatmödraskap i Sverige, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby.

Även Europaparlamentet har i en resolution om mänskliga rättigheter och demokrati tagit ställning mot surrogatmödraskap och för ett förbud. I motiveringen till ställningstagandet beskriver parlamentet hur surrogatmödraskap underminerar kvinnans värde när hennes kropp används som en handelsvara vilket är en brådskande fråga i kampen för mänskliga rättigheter.

Sveriges Kvinnolobby är emot alla former av surrogatmödraskap. Vår hållning är att det i praktiken inte är någon skillnad mellan altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap – i båda fallen sker handel med kvinnor och med barn. Surrogatmödraskap innebär alltid ett kontrakt mellan beställaren/beställarna och surrogatmodern om barnet. Även den europeiska kvinnolobbyn arbetar för att motverka alla former av surrogatmödraskap.

Tillsammans med en rad andra organisationer driver Sveriges Kvinnolobby kampanjen “Feministiskt nej till surrogatmödraskap“. Besök hemsidan: nejtillsurrogat.se.

Kontakta info@sverigeskvinnolobby.se om din organisation vill ansluta sig.

Logga nej till surrogat

Mer läsning

Informationsmaterial om surrogatmödraskap

Sveriges Kvinnolobbys positionspapper om surrogatmödraskap

Upprop mot surrogat inför Nordiskt Forum

EWL:s informationsdokument om surrogatmödraskap

Europeiska kvinnorörelsen säger nej till surrogatmödraskap

Artiklar 2017

03/11-17 Ingen mänsklig rättighet att köpa surrogatbarn

01/11-17 Surrogatmödraskap är en form av människohandel

28/10-17 Sätt stopp för svenskars köp av surrogatbarn

07/10-17 Surrogatmödraskap är kommers med kvinnors reproduktiva förmåga

12/08-17 Sätt stopp för handeln med de ofödda barnen

08/06-17 Succéseriens dystra kvinnosyn redan här