Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Få inspiration för hela organisationen och utveckla din kompetens och ditt professionella nätverk. Programmet innehåller föreläsningar med intressanta talare, fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder. Goda exempel från hela landet, skarpa analyser och nya idéer ger dig verktyg för att skapa bättre och mer jämställda verksamheter. Välkommen till Örebro 31 januari till 1 februari 2017!

VEM KOMMER?
Forum Jämställdhet vänder sig till alla som arbetar med ledning och verksamhetsutveckling eller genomförande på alla nivåer, och i alla led. Vår målgrupp finns i kommuner, landsting och myndigheter, liksom i fackförbund, företag och organisationer. Kanske är du chef eller förtroendevald, controller eller sakkunnig? Kanske arbetar du på en myndighet, i en kommun eller i ett landsting? Kanske har du en titel som planerare, strateg eller samordnare där jämställdhet ingår? Eller jobbar du med verksamhets- eller kvalitetsutveckling som konsult, i ett företag eller i en stor organisation?

DET HANDLAR OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
Forum Jämställdhet utgår från jämställdhetsintegrering. Det är den strategi som Sverige och världen har valt för att nå ett jämställt samhälle. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av alla processer. Då bidrar jämställdhetsperspektivet till att förbättra den ordinarie verksamheten, istället för att bli ett sidoprojekt. Jämställdhetsintegrering är en strategi som passar så väl myndigheter och kommuner som organisationer och företag. Forum Jämställdhet har fokus på att integrera ett jämställdhetsperspektiv i budgetar, styrning och verksamhetsutveckling.

Läs mer om Forum Jämställdhet här! 

Utskrift

Se filmen om Forum Jämställdhet här.