Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

Sveriges Kvinnolobby arrangerar varje år Sveriges största jämställdhetskonferens – Forum Jämställdhet. Här får du inspiration, kompetensutveckling och möjlighet att nätverka med kollegor från hela landet.

2018 genomfördes Forum Jämställdhet 6 till 7 februari i Karlstad. Nästa år är du välkommen till Luleå 30-31 januari 2019! Programmet innehåller föreläsningar med intressanta talare, fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder. Under konferensen offentliggörs vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset.

Vem kommer?

Forum Jämställdhet vänder sig till alla som arbetar med ledning och verksamhetsutveckling eller genomförande på alla nivåer, och i alla led. Vår målgrupp finns i kommuner, landsting och myndigheter, liksom i fackförbund, företag och organisationer. Kanske är du chef eller förtroendevald, controller eller sakkunnig? Kanske arbetar du på en myndighet, i en kommun eller i ett landsting? Kanske har du en titel som planerare, strateg eller samordnare där jämställdhet ingår? Eller jobbar du med verksamhets- eller kvalitetsutveckling som konsult, i ett företag eller i en stor organisation? I så fall är Forum Jämställdhet årets viktigaste tillfälle för kompetensutveckling, nätverkande och inspiration för dig!

Det handlar om jämställdhetsintegrering!

Forum Jämställdhet utgår från jämställdhetsintegrering. Det är den strategi som Sverige och världen har valt för att nå ett jämställt samhälle. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av alla processer. Då bidrar jämställdhetsperspektivet till att förbättra den ordinarie verksamheten, istället för att bli ett sidoprojekt. Jämställdhetsintegrering är en strategi som passar så väl myndigheter och kommuner som organisationer och företag. Forum Jämställdhet har fokus på att integrera ett jämställdhetsperspektiv i budgetar, styrning och verksamhetsutveckling.

Läs mer om Forum Jämställdhet här!