Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

Sveriges Kvinnolobby har erhållit statsbidrag från Skolverket för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier i skolan och kompetensutveckla elevhälsan. Projektet kommer utmynna i en nätverkskonferens och guide för elevhälsan med särskilt fokus på pornografi ur ett kritiskt perspektiv, samtycke med maktperspektiv samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Nätverkskonferens 10 maj

Den 10 maj arrangerar Sveriges Kvinnolobby i samarbete med Unizon en nationell kompetenshöjande nätverkskonferens för personal inom elevhälsan med fokus på hur de kan arbeta samordnande och som kunskapsstöd för sex- och samlevnadsundervisningen. Syftet är att stärka och kompetensutveckla elevhälsans arbete mot sexuella trakasserier med särskilt fokus på heder, samtycke och makt samt ett kritiskt perspektiv på pornografi. En praktisk guide riktad mot personal inom elevhälsan kommer lanseras under konferensen. Konferensen är en del av Unizons En vecka fri från porr.

Robert Jensen, styrelseledamot i föreningen Culture Reframed som arbetar mot pornografi och före detta professor vid University of Texas kommer och gästföreläser!

Konferensen kommer vara gratis för personal inom elevhälsan. Mer information om anmälan och program kommer.

För frågor kontakta projektledare hanna.carlsson(a)sverigeskvinnolobby.se

SKOLINSPEKTIONENS GRANSKNING AV SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNINGEN

SKOLVERKET STATSBIDRAG FÖR ARBETET MOT SEXUELLA TRAKASSERIER