Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

Sveriges Kvinnolobby har erhållit statsbidrag från Skolverket för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier i skolan och kompetensutveckla elevhälsan. Projektet kommer utmynna i en heldagskonferens och guide för elevhälsan med särskilt fokus på pornografi ur ett kritiskt perspektiv, samtycke med maktperspektiv samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Makt, sex och skolan- 10 maj

Sveriges Kvinnolobby i samarbete med Unizon bjuder in dig som jobbar inom elevhälsan till en heldagskonferens om hur skolan kan arbeta med sex- och samlevnadsundervisningen för att förebygga sexuella trakasserier.

Dagens mainstreamporr består av grovt våld och förnedring av verkliga kvinnor och når barn och unga i mobilen, i skolkorridoren, på surfplattan och i datorer, helt utan åldersgräns. Porren är en del av ungas vardag och flyttar fram gränserna i sociala medier såväl som i populärkulturen. Många berättar om hur porren påverkar deras syn på sig själva och på andra och tjejer berättar om att deras killar fått inspiration till övergrepp från porren. Utöver det visar en ny kartläggning av den svenska porrindustrin att gränserna mellan porr, prostitution, så kallad sugar dating, sexbloggar och pengar mot likes luckras upp (Talita, 2019). Hur ska skolan hantera detta?

Skolan måste aktivt jobba med alla elevers frihet från våld och kränkningar samt tydligt koppla värdegrundsarbetet och det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier med sex-och samlevnadsundervisningen. Vi måste inkludera ett maktperspektiv.

Den 10 maj bjuder vi in dig som arbetar inom elevhälsan till en heldag som erbjuder praktiska verktyg i kombination med föreläsningar från kunniga talare inom områden som porr, hedersförtryck och samtycke. Hur tar du ett porrkritiskt samtal? Hur kan skolan jobba med hedersrelaterad våld och förtryck? Hur går vi från en porrkultur till en samtyckeskultur?

Vi hör också den amerikanske medieprofessorn Robert Jensen om kopplingen mellan porr, sexualisering i populärkulturen och hur förändrade värderingar påverkar unga.

Varmt välkommen!

Konferensen är kostnadsfri och finansieras genom medel från Skolverket.

KONFERENSEN ÄR NU FULLBOKAD


PROGRAM

Dagen kommer modereras av Carin Göransson Cederstrand

8.30 Registrering och kaffe jazzmusik med LP Duo

9 Invigning och samtal med Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner, Skolverket

9.30 Workshop: Samtycke och våld med Johan Pettersson, jämlikhetskonsult, Make Equal och Malin Avestad Ryd, jämlikhetskonsult, Make Equal

10.25  Unga tjejers vardag: Presentation av Friends kartläggningsverktyg av sexuella trakasserier samt slutsatser från studier med Magnus Loftsson, forskningssamordnare, Friends. Presentation av Talitas rapport Syns man inte, finns man inte med Meghan Donevan, ledare forskning och förebyggande arbete, Talita

11.10 Pornography and distortions med Robert Jensen, professor emerita vid School of Journalism på University of Texas, Austin

12 LUNCH

13 Workshop: Från porrkultur till en samtyckeskultur med Sofie Markne, verksamhetsansvarig, Juventas ungdomsjour och Oliver Stenvall, projektledare, Juventas ungdomsjour

13.4 0 Vad menas med hedersrelaterat våld och förtryck? med Sandra Sarin, samordnare våld i nära relationer & hedersrelaterat förtryck och våld Nacka kommun

14 Killars dubbla roller som bärare av hedersnormer med Alán Ali, ordförande, MÄN

14.30 Workshop:  Så bemöter du barn och ungdomar som lever i en hederskontext med Sandra Sarin, samordnare våld i nära relationer & hedersrelaterat förtryck och våld Nacka kommun

15 FIKA

15.30 Elevperspektiv och vad gör politiker? Med SNAF, Sexualkunskapen Ni Aldrig Fick och Lisa Friberg (S), ordförande i jämställdhetsberedningen Eskilstuna kommun

16 Elevhälsans tankar och kommentarer

16.20 Avslutning

 


För övriga frågor kontakta projektledare hanna.carlsson(a)sverigeskvinnolobby.se

SKOLINSPEKTIONENS GRANSKNING AV SEX- OCH SAMLEVNADSUNDERVISNINGEN

SKOLVERKET STATSBIDRAG FÖR ARBETET MOT SEXUELLA TRAKASSERIER