Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

Sveriges Kvinnolobby driver tillsammans med Unizon och Roks kampanjen #Porrfritt. Syftet är att få till stånd en statlig utredning om hur spridningen av pornografi kan begränsas.

Idag finns pornografi tillgänglig i varje laptop och mobil dygnet runt. Pornografin har blivit allt grövre och konsumenterna allt yngre. Forskning visar att den pornografi som idag sprids inspirerar till och normaliserar mäns övergrepp mot kvinnor och barn och begränsar sexuella relationer. Det är dags att öka jämställdheten och befria sexualiteten!

Tillsammans med våra medlemsorganisationer Roks och Unizon har vi tagit fram ett manifest för ett #porrfritt samhälle. Läs manifestet här.

Läs också:
Unizons rapport om kopplingen mellan pornografi och mäns våld mot kvinnor.
DN Debatt 15 oktober 2016: Låt haverikommission utreda porrens skadliga verkningar.
Studio Ett i P1 18 oktober 2016: Vår generalsekreterare i debatt om porr.
Fil.dr. Max Waltmans forskning om pornografi.