Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

”Om inte jag gör min röst hörd använder någon annan min tystnad”

”Det kan kännas som att min röst är en droppe i havet, men havet består ju av droppar”

RÖSTRÄTT syftar till att fördjupa demokratin och bidra till ett ökat valdeltagande för utrikes födda kvinnor i valet den 9 september. 

I det senaste riksdagsvalet röstade närmare 90 procent av inrikes födda kvinnor, jämfört med 72 procent av utrikes födda kvinnor. Studier har visat att personer som bor i områden med låg sysselsättningsgrad är mindre intresserade av och har sämre kunskap om politiska förhållanden. De har också en mer negativ bild av politikens möjligheter till förändring av samhället.

Sverige Kvinnolobby vill bidra till att minska avståndet mellan politiken och väljarna. Vi vill bidra till höjt valdeltagande och ökad demokratisk delaktighet för utrikes födda kvinnor, och skapa en grund för fortsatt politiskt engagemang hos denna, ofta underrepresenterade, grupp.Utskrift

Syftet med projektet Rösträtt är att öka valdeltagandet hos utrikes födda kvinnor och ta tillvara deras samhällsengagemang. Vi vill verka för att utrikes födda kvinnor ska få större makt att forma samhället och sina egna liv.

Under våren och sommaren 2018 kommer Sveriges Kvinnolobby, tillsammans med medlemsorganisationer, kommuner och andra civilsamhällesaktörer tillsammans arbeta för att öka den demokratiska delaktigheten. Vi kommer att ordna valaktiviteter, politikerutfrågningar, debatter, valvaka och mycket annat.

Om du vill engagera dig eller har du frågor om projektet, kontakta projektledare: Malpuri Groth.

DEMOKRATIFOLDRAR

SvenskaLätt svenskaArabiskaKurmanjiSorani | PashtoPersiskaSomaliska |

Tigrinska |

Kontakta Malpuri om ni vill ha informationsmaterialet skickat till er!

Malmö

I Malmö har vår samarbetspartner Tjejer i Förening (TIF), där vi har 17 demokratiambassadörer, påbörjat sitt arbete med att öka valdeltagandet. Samtal och diskussioner har hållits för förstagångsväljare i gymnasieklasser och vecka 25 börjar deras arbete med att utbilda nya demokratiambassadörer som ska praktisera i kommunen i sommar. Rösträtts arbetsmaterial utgör en av grundstenarna i utbildningen som TIF använder. Under hela sommaren kommer TIF hålla i olika valaktiviteter runt om i Malmös stadsdelar. 

I Malmö hjälper även föreningen ZigZag, i sitt projekt Din Röst gör skillnad, till med att sprida Rösträtts informationsmaterial i bostadsområden där valdeltagandet varit särskilt lågt. 

En annan samarbetspartner i Malmö är Skånes Stadsmission, där vi har 10 grymma demokratiambassadörer! De har redan haft flertalet informationsaktiviteter i sina verksamheter såsom på Enter och Unga Forum!

Den 25/8 arrangerar vi politikerutfrågning på Malmedalen tillsammans med ZigZag och Skåne Stadsmission.  Utrikesfödda kvinnor i Malmö ställer sina viktigaste frågor till Malmöpolitikerna! 

Vi är mycket glada över att samarbeta med dessa    fantastiska organisationer!

Välkommen på Demokratifest i Nydala den 9 september

Har du tips eller vill engagera dig i Malmö, hör av dig till Emma!

 3

KFUM Interactmässan den 31 augusti – Lyssna på när våra demokratiambassadörer ställer frågor till riksdagspolitiker om utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden, var med på visning av filmen Aktivisterna från initiativet RÖST och hör regissörerna och deltagarna i filmen samtala om filmen och kampen för att få stanna i Sverige. Lär dig mer om demokrati, jämställdhet och valet på workshop och glöm inte att passa på att förtidsrösta på Frilagret. Programmet släpps snart så håll utkik!

Om ni har frågor som ni vill ställa till politiker gällande kvinnors etablering på arbetsmarknaden: ställ din fråga till Lova!

Demokratidagarna i Angered den 8-9 september – Missa inte demokratifesten i Angered den 8 september mellan 12.00-16.00 och Valvakan den 9 september 18.00-22.00! Under två dagar firar vi demokratin och det politiska engagemanget tillsammans med tal, hennamålning, photobooth, livesänd valvaka, bokbord, gerillaslöjd, knappmaskin, artister, filmvisning med mer. Alla är välkomna! Mer information kommer!! Aktörer i samarbete; Sveriges Kvinnolobby, Blå stället i Angered, Angered är här, ABF Göteborg och KFUM Interact.

Har du tips eller vill engagera dig i Göteborg, hör av dig till Lova!

 

2

Utfrågning av Stockholmspolitiker på Järvaveckan 16 juni kl 17:00, Seminarietält 1.

Visning av filmen Grannar och diskussion den 27 augusti på biografen ZITA tillsammans med Folkets Bio!

Demokratifest den 9 september tillsammans med SDF Enskede, Årsta, Vantör och Nya Rågsveds folkets hus i Rågsved! Vi bjuder på live-aktet, hennamålning, musik, film, mat mm. Mer information kommer snart!

1

Vi samarbetar med Folkets Bio i visningen av kortfilmserien RÖST som syftar till att öka skapa diskussion och öka engagemang! Se de här! 

Vår metod

Engagemang föder deltagande. Vi vill ge förutsättningar för kvinnor att kanalisera sitt redan befintliga engagemang i politisk delaktighet.

Hållbar demokrati kräver engagemang. Vi vill se en hållbar demokrati med engagerade och medvetna medborgare och tror att det ger förutsättningar för en hållbar och långsiktigt stabil demokrati.

Riktade insatser för kvinnor och tjejer. Forskning visar på att insatser för kvinnor och tjejer, i högre utsträckning än för män och pojkar, får stor spridning och påverkan på övriga samhället.

Jämställdhetsfrågor är en nyckel till engagemang. Jämställdhetsfrågor engagerar många men får för lite utrymme i debatten, genom att flytta upp frågorna på den politiska agendan bidrar vi till att göra politiken mer relevant.

Vår metod går ut på att hitta eldsjälar i etablerade grupper, att utbilda dem och ge dem verktyg för att hålla informationsaktiviteter i sina etablerade sammanhang.

Läs mer om vår metod här.

Du som vill göra något extra i din befintliga yrkesutövning  

Är du barnmorska, frisör, butiksbiträde, idrottsledare, lärare, servicehandläggare, bibliotekarie, tjänsteperson på en myndighet eller kommun? Möter du kvinnor i din vardag som kanske inte kommer att gå till vallokalerna? Då kan du vara med och påverka deras förtroende för politiken och möjligheter att göra sina röster hörda! Hör av dig till Malpuri så kan du till exempel få våra dina demokratifoldrar!

Bevakning

Här hittar du pressmeddelande från lanseringen av projektet.

Här hittar du när vår generalsekreterare Clara Berglund intervjuas i SR Ekot om lanseringen av Rösträtt.

I Dagens ETCs pappersupplaga från den 16 mars intervjuas Malpuri Groth om varför det är viktigt att utrikes födda kvinnor röstar!

Lyssna när Malpuri Groth, projektledare för Rösträtt berättar i SR P4 om projektet Rösträtt och varför det låga valdetagandet är ett demokratiproblem.

Här hittar du när Malpuri Groth intervjuas i Dagens Arena om förslagen för att säkerställa kvinnors trygghet och tillgänglighet den 9 september.

Vad händer sen?

Efter valet kommer Sveriges Kvinnolobby tillsammans med en referensgrupp att ta fram ett metodkit för att ta tillvara erfarenheter från projektet. Materialet ska vara ett stöd för kommuner, regioner och landsting inför kommande val, så som Europaparlamentsvalet 2019, men också för att öka utrikes födda kvinnors delaktighet och inflytande i stort. Vi kommer också att följa upp med aktiviteter för de som varit engagerade under valrörelsen och facilitera organiseringen och engagemanget som vi hoppas ska väckas av projektet.

Vill du vara med och diskutera?

#val2018, #svpol, #postkodeffekten, #valvän