Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

”Om inte jag gör min röst hörd använder någon annan min tystnad”

Sveriges Kvinnolobby har med hjälp av medel fån Svenska Postkodstiftelsen påbörjat projektet Rösträtt. Med projektet vill vi fördjupa demokratin och bidra till ett ökat valdeltagande för utrikes födda kvinnor i valet den 9 september. 

I det senaste riksdagsvalet röstade närmare 90 procent av inrikes födda kvinnor, jämfört med 72 procent av utrikes födda kvinnor. Studier har visat att personer som bor i områden med låg sysselsättningsgrad är mindre intresserade av och har sämre kunskap om politiska förhållanden. De har också en mer negativ bild av politikens möjligheter till förändring av samhället.

Sverige Kvinnolobby vill bidra till att minska avståndet mellan politiken och väljarna. Vi vill bidra till höjt valdeltagande och ökad demokratisk delaktighet för utrikes födda kvinnor, och skapa en grund för fortsatt politiskt engagemang hos denna, ofta underrepresenterade, grupp.Utskrift

Syftet med projektet Rösträtt är att öka valdeltagandet hos utrikes födda kvinnor och ta tillvara deras samhällsengagemang. Vi vill verka för att utrikes födda kvinnor ska få större makt att forma samhället och sina egna liv.

Under våren och sommaren 2018 kommer Sveriges Kvinnolobby, tillsammans med medlemsorganisationer, kommuner och andra civilsamhällesaktörer tillsammans arbeta för att öka den demokratiska delaktigheten. Vi kommer att ordna valaktiviteter, politikerutfrågningar, debatter, valvaka och mycket annat.

Om du vill engagera dig eller har du frågor om projektet, kontakta projektledare: Malpuri Groth.

Läs mer om vår metod här.

Här hittar du pressmeddelande från lanseringen av projektet.

Här hittar du när vår generalsekreterare Clara Berglund intervjuas i SR Ekot om lanseringen av Rösträtt.

Lyssna när Malpuri Groth, projektledare för Rösträtt berättar i SR P4 om projektet Rösträtt och varför det låga valdetagandet är ett demokratiproblem.

Informationsmaterial

Vi kommer inom kort att ta fram ett material som innehåller praktisk information om valet och vad de politiska partierna vill göra inom viktiga frågor och områden som tar till vara kvinnors rättigheter i samhället. Materialet kommer tas fram på olika språk och finnas på vår hemsida.

Vill du vara DEMOKRATIAMBASSADÖR?

Vi söker kvinnor och tjejer som verkar i Stockholm, Malmö och Göteborg, du får gärna prata flera språk! Som demokratiambassadör är du med och sprider information, tillvaratar och bidrar med engagemang! Målet är att fler utrikes födda kvinnor ska göra sina röster hörda i valet den 9 september!

Dina uppgifter som demokratiambassadör:

  • Delta i utbildning om demokrati, jämställdhet och valet
  • Hålla informationsaktivitet (minst en innan valet)
  • Sprida vårt informationsmaterial

Du som demokratiambassadör går en utbildning och håller sen en informationsaktivitet! Informationsaktiviteterna får gärna hållas i ett sammanhang där du redan brukar vara t.ex. föreningar, träffar och liknande. (Resor och utlägg kommer att ersättas och du får ett symboliskt arvode.)

Är du intresserad? Beskriv kort vem du är och i vilken organisation/vilket sammanhang du vill hålla en informationsaktivitet och skicka till: malpuri.groth@sverigeskvinnolobby.se.

Du som vill göra något extra i din befintliga yrkesutövning  

Är du barnmorska, frisör, butiksbiträde, idrottsledare, lärare, servicehandläggare, bibliotekarie, tjänsteperson på en myndighet eller kommun? Möter du kvinnor i din vardag som kanske inte kommer att gå till vallokalerna? Då kan du vara med och påverka deras förtroende för politiken och möjligheter att göra sina röster hörda!

Vad händer sen?

Efter valet kommer Sveriges Kvinnolobby tillsammans med en referensgrupp att ta fram ett metodkit för att ta tillvara erfarenheter från projektet. Materialet ska vara ett stöd för kommuner, regioner och landsting inför kommande val, så som Europaparlamentsvalet 2019, men också för att öka utrikes födda kvinnors delaktighet och inflytande i stort. Vi kommer också att följa upp med aktiviteter för de som varit engagerade under valrörelsen och facilitera organiseringen och engagemanget som vi hoppas ska väckas av projektet.

Vill du vara med och diskutera?

#val2018, #svpol, #postkodeffekten, #valvän