Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

Sveriges Kvinnolobby och CEDAW-nätverket har granskat hur Sverige lever upp till sina åtaganden i FN:s Kvinnokonvention. Skuggrapporten innehåller 61 krav på åtgärder för att nå jämställdhet inom en rad områden.

Genom Kvinnokonventionen har regeringen åtagit sig att arbeta för kvinnors rättigheter inom alla områden. Vart fjärde år redovisar regeringen vad de gjort för att genomföra konventionen i Sverige till FN:s Kvinnokommitté.

Vid sidan av Sveriges officiella rapportering genomför den svenska kvinnorörelsen skuggrapporter för att ur sitt perspektiv återge verkligheten för kvinnor i Sverige. Skuggrapporten ger en överblick av hur Sverige brister i sitt jämställdhetsarbete och vilka handlingsstrategier som krävs för ökad jämställdhet. 1998 bildades CEDAW-nätverket. Nätverket samordnas av Sveriges Kvinnolobby och består av ett tjugotal organisationer som tillsammans arbetar med att sammanställa skuggrapporterna.

Vår senaste skuggrapport lanserades på Jämställdhetsdagarna i Malmö genom en överlämning till Jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Skuggrapporten skickades till FN:s Kvinnokommitté inför förhöret av Sverige som hölls i Genève i februari 2016. Se förhöret i sin helhet här. Sveriges Kvinnolobby och CEDAW-nätverket fanns på plats och framförde våra krav på åtgärder. Läs mer i vårt pressmeddelande och debattartikel som publicerades i samband med förhöret.

REGERINGENS ATT GÖRA-LISTA FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER

I mars 2016 kom CEDAW-kommitténs rekommendationer på åtgärder till Sverige. Dessa ska genomföras innan år 2020. Vissa åtgärder anser kommittén är särskilt brådskande. Redan år 2018 ska regeringen rapportera vad de gjort för kvinnors rättigheter inom asyl- och migrationspolitiken och för att stoppa mäns våld mot kvinnor. För att hjälpa regeringen att genomföra FN:s rekommendationer har Sveriges Kvinnolobby tagit fram en Att göra-lista med 36 åtgärder för kvinnors rättigheter.

Se Att göra-listan här.

I april 2017 arrangerade Sveriges Kvinnolobby ett seminarium i riksdagen för att följa upp rekommendationerna. Medverkade gjorde bland annat Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister och Pernilla Baralt, statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Se en film från “Feministisk tribunal: Hur lever regeringen upp till FN:s Kvinnokonvention?” här. Film gjord av Javier Escobar.

SVE skuggrapport framsidaRAPPORTEN

För att fler kvinnor ska känna till sina rättigheter, exempelvis kvinnor som blinda, har läs- och skrivsvårigheter eller har begränsade kunskaper i svenska språket, har skuggrapporten även tagits fram på lättläst svenska och i punktskrift.

Skuggrapporten på svenska

Skuggrapporten på engelska

Skuggrapporten på lättläst svenska

Skuggrapporten på punktskrift beställs via info@sverigeskvinnolobby.se.

LÄTTLÄST

Vi har också tagit fram Kvinnokonventionen på lättläst svenska. Den finns att ta del av i en broschyr och i inläst version. Läs mer här.

MER INFORMATION

FN:s Kvinnokommittés förhör av Sverige 2016, Genève.

Regeringens 8:e & 9:e rapporter om genomförande av Kvinnokonventionen i Sverige.

CEDAW-kommitténs rekommendationer till Sverige på svenska.

CEDAW-kommitténs rekommendationer på engelska.

CEDAWnätverket logga

 

Mer om FN:s Kvinnokonvention.

 

Inläsning av Kvinnokonventionen på lättläst svenska: