På senare tid har termen ”sexarbete” använts i flera FN-skrivningar. Bland annat använder UNAIDS termen i en konsultation om förebyggande av HIV i post 2015-agendan. I ett diskussionspapper om konsultationen säger man att kriminalisering av ”sexarbete” kan påverka HIV-spridningen negativt och bidra till starkare stigma kring HIV.

Sveriges Kvinnolobby ser allvarligt på denna förskjutning. Därför har vi skickat ett brev där vi ber UNAIDS, UNFPA and UNDP att tydliggöra sin syn på kopplingen mellan prostitution, trafficking och spridningen av HIV/aids. Vi uppmanar dem att i fortsättningen ha mänskliga rättigheter och Kvinnokonventionen som grund för sina policies.

Läs mer om UNAIDS konsultation här.

Brevet som pdf: Respect CEDAW – supress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women