Valet av parlamentariker till EU är avklarat och det är glädjande att Sverige skickar en jämställd uppställning av kvinnor och män. Tyvärr är kvinnor fortfarande underrepresenterade i EU:s institutioner, bland annat i Kommissionen där processen att välja nya kommissionärer har inletts. Idag skickar vi ett brev till EU-minister Birgitta Ohlsson där vi uppmanar den svenska regeringen att verka för jämställdhet i EU-kommissionen.

Till: EU-minister Birgitta Ohlsson

Säkerställ jämställdhet i EU-kommissionen

Sveriges Kvinnolobby vill uttrycka vårt stöd för European Women’s Lobbys 50/50-kampanj som syftar till att uppnå en jämställd representation av kvinnor och män i EU-kommissionen. Trots många åtaganden för jämställdhet på alla nivåer av det politiska beslutsfattandet är kvinnor fortfarande underrepresenterade inom EU:s institutioner. Vi står bakom EWL:s förslag till ett system där varje medlemsland föreslår en kvinna och en man till Kommissionen och där ordföranden utser en jämställd fördelning av kommissionärer.

Vi är glada att Sveriges representation i parlamentet nu är jämställd och hoppas att den svenska regeringen kommer att stödja och arbeta för förslaget om en jämställd kommission. I den europeiska kvinnorörelsen diskuteras också kravet på att tillsätta en särskild kommissionär för kvinnors rättigheter och jämställdhet vilket vi säkert kommer att ha anledning att komma tillbaka till.

Med vänliga hälsningar,

Gertrud Åström, ordförande, Sveriges Kvinnolobby