Seminarium om barn- och tvångsäktenskap

Vår medlemsorganisation Varken Hora eller Kuvad (VHEK) håller seminarium i Riksdagen om barn- och tvångsäktenskap där Sveriges nya lag kring tvångsäktenskap diskuteras.

FN uppskattar att fler än 700 miljoner kvinnor har tvingats gifta sig som barn, varav en tredjedel är under 15 år. Många barn och ungdomar i Sverige är utsatta för seder, bruk och traditioner som bryter mot individens mänskliga rättigheter. I Sverige lever fler än 100 000 ungdomar med hederskulturella normer, enligt uppgift från en rapport av regeringens utredare Carin Götblad i juni 2014.

Efter många års försening ändrades så lagen som kriminaliserar tvångsäktenskap den 1 juli 2014. Är vi nöjda med den nya lagen? Ger lagen tillräcklig skydd för alla ungdomar? Hur ska lagen efterlevas i praktiken? Och hur ska man få ut lagens mening och anda till människor inte läser lagtexter eller inte läser svenska? Hur ska barnäktenskap som ingås i utlandet med en svensk medborgare inkluderas?

Inbjudna är bland andra Göran Lambertz, justitieråd i Högsta domstolen och utredare av åtgärder mot tvångsäktenskap och barnäktenskap och representanter från Rädda Barnen. Samtalsledare är Amineh Kakabaveh. Välkomna!

Läs mer om seminariet här.