Nästan två år har gått sedan ”Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap” (SOU 2012:35) presenterades för regeringen. Till sommaren planerar regeringen att införa brottet äktenskapstvång i svensk lag. Det är bra, men för att minimera möjligheterna att kringgå lagstiftningen måste lagen skärpas ytterligare. I ett brev till Justitieminister Beatrice Ask idag presenterar företrädare för Sveriges Kvinnolobby, VHEK, GAPF, Rädda Barnen och RIFFI fem krav för att ytterligare stärka lagstiftningen.

Den internationella organisationen Equality Now lanserade nyligen rapporten Protecting the Girl Child som kartlägger omfattningen av och lagstiftningen mot barnäktenskap i 18 länder. Rapporten uppmanar alla regeringar att sätta stopp för barnäktenskap och säkerställa flickors rätt till hälsa, trygghet och utbildning. Sveriges Kvinnolobby vill se att den nya lagstiftningen mot äktenskapstvång innefattar de krav vi tidigare ställt och som får stöd i Equality Now:s nya rapport.

Enligt rapporten gifts 14 miljoner flickor världen över bort varje år. Sverige är tyvärr inget undantag. Enligt undersökningen Gift mot sin vilja, som genomfördes av Ungdomsstyrelsen 2009, finns det i Sverige över 70 000 unga som löper risk att bli bortgifta. Flickor är, såsom i resten av världen, särskilt överrepresenterade.

Det gläder oss att det nya brottet äktenskapstvång planeras införas i svensk lag. För att säkerställa att möjligheter att kringgå lagstiftningen minimeras vill vi återigen framhålla de rekommendationer vi den 27 november 2012 lämnade i vårt yttrande till SOU 2012:35: Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Vi kräver:

  • Att alla möjligheter till dispens för en omyndig person att gifta sig tas bort, även om en av parterna har anknytning till ett annat land än Sverige. Detta ska gälla oavsett vilket land äktenskapet ingås i och vilka lagar som gäller där.
  • Att utländska fullmaktsäktenskap med svensk anknytning ogiltigförklaras, även när det finns ”synnerliga skäl”.
  • Att bestämmelserna kring godkännande av vigselförrättare och kraven gällande vigselrätt för trossamfund skärps ytterligare. Det bör införas en skyldighet för vigselförrättare att försäkra sig om att parterna är fullt medvetna om vad det innebär att ingå äktenskap och att båda samtycker till äktenskapet.
  • Att undantagsregeln ”synnerliga skäl” för erkännande av tvångsäktenskap och barnäktenskap tas bort.
  • Att regeringen återkommer med specifika förslag på hur upplösning av de äktenskap som har skett mot minst en av parternas vilja ska förenklas.

Amineh Kakabaveh, Ordförande, Varken hora eller kuvad

Gertrud Åström, Ordförande, Sveriges Kvinnolobby

Margareta Olofsson, Ordförande, Rädda Barnens arbetsgrupp mot våld och förtryck i hederns namn

Meri Helena Forsberg, Ordförande, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor – RIFFI

Sara Mohammad, Ordförande, Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime och projektet Bortförda Barn – Mot barn-och tvångsäktenskap