Sveriges Kvinnolobby och CEDAW-nätverket har granskat hur Sverige lever upp till sina åtaganden i FN:s Kvinnokonvention. Skuggrapporten innehåller 61 krav på åtgärder för att nå jämställdhet inom en rad områden.

Genom Kvinnokonventionen har regeringen åtagit sig att arbeta för kvinnors rättigheter inom alla områden. Vart fjärde år redovisar regeringen vad de gjort för att genomföra konventionen i Sverige till FN:s Kvinnokommitté. Kvinnorörelsen har granskat regeringens senaste rapport. Trots att Kvinnokonventionen trädde i kraft för mer än 30 år sedan återstår mycket att göra.

– Särskilt brådskande är det att öka kvinnors ekonomiska självständighet. Utrikes födda kvinnor och äldre kvinnor är två grupper som måste prioriteras. Det är också akut att förövare i sexualbrottsfall ställs till svars. Antalet åtal och domar förblir de samma år efter år, trots att anmälningarna av sexualbrott fortsätter att öka, sa Clara Berglund, Generalsekreterare på Sveriges Kvinnolobby när rapporten lanserades på Jämställdhetsdagarna i Malmö den 27 januari.

Skuggrapporten skickades till FN:s Kvinnokommitté inför förhöret av Sverige som ägde rum i Genève den 18 februari. Sveriges Kvinnolobby och CEDAW-nätverket fanns på plats vid förhöret. Den 7 mars kom kommitténs rekommendationer till Sverige. För att hjälpa regeringen att genomföra FN:s rekommendationer har Sveriges Kvinnolobby tagit fram en Att göra-lista med 36 åtgärder för kvinnors rättigheter. 

Se Sveriges Kvinnolobbys Att göra-lista till regeringen här.

SVE skuggrapport framsidaRapporten

För att fler kvinnor ska känna till sina rättigheter, exempelvis kvinnor som blinda, dyslektiker, eller har begränsade kunskaper i svenska språket, har skuggrapporten även tagits fram på lättläst svenska och i punktskrift. Rapporten finns också på engelska.

Skuggrapporten på svenska.

Skuggrapporten på engelska.

Skuggrapporten på lättläst svenska.

Skuggrapporten på punktskrift beställs via info@sverigeskvinnolobby.se.

lättläst material

Det är viktigt att alla kan få kunskap om kvinnors rättigheter. Därför har Sveriges Kvinnolobby tagit fram material på lätt svenska. Det kan användas av till exempel skolelever, personer som har begränsade kunskaper i svenska språket, nedsatt syn eller läs- och skrivsvårigheter. Allt material är fritt att använda i studiecirklar, workshops, diskussionskvällar, undervisning med mera. Läs mer och ladda hem materialet här.

Mer information

FN:s Kvinnokommittés förhör av Sverige 18/2, Genève.

Regeringens 8:e & 9:e rapporter om genomförande av Kvinnokonventionen i Sverige.

CEDAW-kommitténs rekommendationer till Sverige.

Sveriges Kvinnolobbys Att göra-lista till regeringen.

komihågstefan4

 

CEDAWnätverket logga

 

Mer om Sveriges Kvinnolobby och CEDAW-nätverket.