Stockholm: Heldagskonferens om våldsprevention

 

Nu bjuder organisationen MÄN och vår medlemsorganisation Unizon in till en heldagskonferens om våldsprevention. Dagens fokus är hur vi ska förebygga mäns och killars våld hela livet. Under dagen kommer det föras diskussion kring varför vi måste arbeta utifrån WHO:s strategier, hur gör vi det mer tillgängligt att prata om våld i olika sammanhang och hur arbetar vi tillsammans för att förebygga våld – från vaggan till graven? Konferensen är öppen för alla, om du är intresserad kan du läsa mer och anmäla dig här.