Nu står det klart att Kunskapscentrum för jämlik vård tar hem Svenska Jämställdhetspriset 2019. I motiveringen lyfts bland annat initiativet ”En förälder blir till” som hjälper barnavårds- och familjecentraler att stötta ett mer jämställt föräldraskap och satsningen ”Ta med en vän” som fått fler kvinnor med utrikes bakgrund genomgå cellprovstagning. Priset delades ut under konferensen Forum Jämställdhet i Luleå.

– Kunskapscentrum för jämlik vård har bidragit till en bättre och mer jämställd hälso- och sjukvård men också till att minska skillnaderna mellan kvinnors och mäns liv och villkor i Västra Götaland och Sverige. Vi hoppas att fler regioner och landsting kan inspireras av deras uthålliga och framgångsrika arbete, kommenterar priskommitténs ordförande Anna Giotas Sandquist.

Priset togs emot av Kristin Eliasson, teamledare och regionutvecklare, på Kunskapscentrum för jämlik vård:

– Vi är så stolta! Både över priset och över att arbeta i en region som länge satsat på jämlik hälso- och sjukvård! Att Kunskapscentrum för jämlik vård vinner Svenska Jämställdhetspriset är ett erkännande av vårt arbetssätt: Att uppmärksamma omotiverade skillnader i hälso- och sjukvården och faktiskt göra något åt dem. Och vi delar det här priset med alla som varje dag gör allt för att ge regionens invånare en jämlik vård med respektfullt bemötande och inkluderande kommunikation.

Juryns motivering

”I tio års tid har Kunskapscentrum för jämlik vård varit nationellt ledande i arbetet för mer jämställd hälso- och sjukvård. Verksamheten har lett till ökad jämställdhet i samhället och till att kvinnor och män, flickor och pojkar, i Västra Götalandsregionen har fått en bättre och mer likvärdig vård. Kunskapscentrum för jämlik vård står bakom flera framgångsrika metoder som spridits runt om i landet, till exempel ”En förälder blir till” som hjälper barnavårds- och familjecentraler att stötta ett mer jämställt föräldraskap och ”Ta med en vän” som fått fler kvinnor med utrikes bakgrund att genomgå cellprovstagning. Vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset 2019, visar hur jämställdhet räddar liv och stärker folkhälsan. Vi ser fram emot att följa deras och hela Västra Götalandsregionens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering.”

Priset delades ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag.