Sveriges Kvinnolobby välkomnar flera av de satsningar regeringen gör för att förbättra kvinnors livsvillkor. Men trots att de i sin budget än en gång slår fast att en feministisk grundsyn ska prägla den ekonomiska politiken så saknas flera viktiga åtgärder för att öka jämställdheten. För att den feministiska våren ska spira krävs tyngre, strukturellt inriktade reformer och insatser.

image001

Sveriges Kvinnolobby gör återkommande granskningar av regeringens budgetpropositioner ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att granska om regeringen lever upp till sina egna åtaganden om jämställdhetsintegrering, samt att se hur samhällets resurser fördelas.

LÄS SVERIGES KVINNOLOBBYS GRANSKNING AV VÅRBUDGETEN 2015 HÄR.