Sveriges Kvinnolobbys årsmöte

Kallelse till årsmöte lördagen den 23 mars 2019

Anslutna föreningar i Sveriges Kvinnolobby kallas härmed till årsmöte lördagen den 23 mars.

Tid: kl. 11.00–15.00. Plats: Samlingssalen Birkagården, Karlbergsvägen 86B, 113 35 Stockholm

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Det innebär att motioner skickas till info@sverigeskvinnolobby.se senast 9 februari 2019. Förslag till stadgeändring ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december innevarande år. Årsmöteshandlingar skickas ut senast fyra veckor före årsmötet.

Varje medlemsorganisation har rätt till ett ombud med rösträtt vid årsmötet. Röstning fordrar personlig närvaro.

Anmälan till årsmötet görs senast den 13 mars till: info@sverigeskvinnolobby.se.

Uppmärksamma att medlemsavgiften för 2019 måste vara betald för att ombud ska kunna rösta på årsmötet. Avgiften är 3000 kr för organisationer med fler än 3000 medlemmar och 600 kr för övriga organisationer. Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 142-5198.

Hjärtligt välkomna!