Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

Kontakta oss!                                            Adress
info@sverigeskvinnolobby.se                      Karlbergsvägen 86A, 3 tr
08 33 52 47                                               113 35 Stockholm

Sociala medier                                          Organisationsnummer
Facebook I Twitter I Instagram                   802403-5241

Kansli

Sveriges Kvinnolobbys sekretariat finns på Karlbergsvägen 86a i Stockholm.

Clara Berglund
Generalsekreterare
Johanna Alm Dahlin
Strategisk projektledare
Stéphanie Thögersen (tjänstledig)
Programansvarig
Fanny Cavalli
Administratör & ekonomiansvarig
Hanne Clivemo
Vik. Organisationssekreterare

Styrelsen och förtroendevalda

Sveriges Kvinnolobbys styrelse består av representanter från våra medlemsorganisationer. Ledamöterna väljs för två år på årsmötet. Styrelsen står för organisationens dagliga ledning.

Kerstin Kyhlberg Engvall
Vice ordförande
Aase Smedler
Kassör
Elvy Svennerstål
Styrelseledamot
Marie Unander-Scharin
Styrelseledamot
Camilla Wagner
Styrelseledamot
Linda Schang
Styrelseledamot
Kirsti Niskanen
Styrelseledamot
Emma Blomdahl
Styrelseledamot
Margareta Rehn
Styrelseledamot
Paulin Susay
Styrelseledamot

Valberedning

Valberedning och suppleanter väljs på ett år vid varje årsmöte.

Gertrud Åström
Sammankallande
Birgitta Andersson
Ordinarie
Maj-Inger Klingvall
Ordinarie
Louise Lindfors
Suppleant
Gabriele Winai Ström
Suppleant

Revisorer

På varje årsmöte väljs de revisorer och revisorersättare som ska godkänna budget och kassörens årsrapport.

Christina Gotting
Auktoriserad revisor
Margareta Olofsson
Föreningsrevisor
Kerstin Åkare
Föreningsrevisor
Elisabeth Hammam
Revisorsersättare
Carina Diaz
Revisorsersättare