Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

Kontakta oss!                                            Adress
info@sverigeskvinnolobby.se                      Karlbergsvägen 86A, 3 tr
08 33 52 47                                               113 35 Stockholm

Sociala medier                                          Organisationsnummer
Facebook I Twitter I Instagram                   802403-5241

Kansli

Sveriges Kvinnolobbys sekretariat finns på Karlbergsvägen 86a i Stockholm.

Clara Berglund
Generalsekreterare och projektledare Forum Jämställdhet
Fanny Cavalli
Ekonomiansvarig och koordinator Forum Jämställdhet
Malpuri Groth
Projektledare RÖSTRÄTT och sakkunnig demokrati och makt
Hanna Carlsson
Administratör och talarkoordinator Forum Jämställdhet
Lova Gustafson
Projektmedarbetare och sakkunnig jämställdhetsintegrering
Emma Ley
Projektledare Delmos-kartläggning, Malmö
Jenny Andersson
Projektledare och sakkunnig arbetsmarknad och ekonomi
AnnaStina Johansson
Praktikant
Sara Pönniäinen
Praktikant
Stéphanie Thögersen
Programansvarig och sakkunnig mäns våld mot kvinnor (Föräldraledig)

Styrelsen och förtroendevalda

Sveriges Kvinnolobbys styrelse består av representanter från våra medlemsorganisationer. Ledamöterna väljs för två år på årsmötet. Styrelsen står för organisationens dagliga ledning.

Kerstin Kyhlberg Engvall
Vice ordförande
Aase Smedler
Kassör
Marie Unander-Scharin
Styrelseledamot
Camilla Wagner
Styrelseledamot
Linda Schang
Styrelseledamot
Emma Blomdahl
Styrelseledamot
Margareta Rehn
Styrelseledamot
Paulin Susay
Styrelseledamot
Maria Rashidi
Styrelseledamot
Louise Elemalm
Styrelseledamot

Valberedning

Valberedning och suppleanter väljs på ett år vid varje årsmöte.

Elvy Svennerstål
Sammankallande
Amalia Holm Bjelke
Ordinarie
Maria Hampusgård
Suppleant
Louise Lindfors
Ordinarie
Johanna Karlsson
Suppleant

Revisorer

På varje årsmöte väljs de revisorer och revisorersättare som ska godkänna budget och kassörens årsrapport.

Christina Gotting
Auktoriserad revisor
Margareta Olofsson
Föreningsrevisor
Kerstin Åkare
Föreningsrevisor
Elisabeth Hammam
Revisorsersättare
Carina Diaz
Revisorsersättare