Vi arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vill du vara med? In English

Kontakta oss!                                            Adress
info@sverigeskvinnolobby.se                      Karlbergsvägen 86A, 3 tr
08 33 52 47                                               113 35 Stockholm

Sociala medier                                          Organisationsnummer
Facebook I Twitter I Instagram                   802403-5241

Kansli

Sveriges Kvinnolobbys sekretariat finns på Karlbergsvägen 86a i Stockholm.

Clara Berglund
Generalsekreterare och projektledare Forum Jämställdhet (föräldraledig)
Fanny Cavalli
Ekonomiansvarig och projektledare Forum Jämställdhet
Malpuri Groth
Tf Verksamhetschef
Hanna Carlsson
Administratör och talarkoordinator Forum Jämställdhet
Jenny Andersson
Projektledare och sakkunnig arbetsmarknad och ekonomi
Stéphanie Thögersen
Programansvarig och sakkunnig mäns våld mot kvinnor (Föräldraledig)

Styrelsen och förtroendevalda

Sveriges Kvinnolobbys styrelse består av representanter från våra medlemsorganisationer. Ledamöterna väljs för två år på årsmötet. Styrelsen står för organisationens dagliga ledning.

Marie Unander-Scharin
Styrelseledamot
Camilla Wagner
Vice ordförande
Linda Schang
Styrelseledamot
Emma Blomdahl
Styrelseledamot
Margareta Rehn
Styrelseledamot
Louise Elemalm
Styrelseledamot
Judit Svensson
Kassör
Niusha Khanmohammadi
Styrelseledamot
Sara Hultqvist
Styrelseledamot
Madeleine Linder
Styrelseledamot

Valberedning

Valberedning och suppleanter väljs på ett år vid varje årsmöte.

Elvy Svennerstål
Sammankallande
Amalia Holm Bjelke
Ordinarie
Maria Hampusgård
Suppleant
Louise Lindfors
Ordinarie
Johanna Karlsson
Suppleant

Revisorer

På varje årsmöte väljs de revisorer och revisorersättare som ska godkänna budget och kassörens årsrapport.

Christina Gotting
Auktoriserad revisor
Margareta Olofsson
Föreningsrevisor
Kerstin Åkare
Föreningsrevisor
Elisabeth Hammam
Revisorsersättare
Carina Diaz
Revisorsersättare