Anlita oss för skräddarsydda utbildningar och temadagar

Du kan anlita Sveriges Kvinnolobby AB för att göra jämställdhetsgranskningar, hålla i utbildningar eller arrangera temadagar. Sveriges Kvinnolobbys arbete utgår från jämställdhet som en del av svaret på framtidens utmaningar. Vi arbetar för att förverkliga jämställdhetsintegrering som strategi. Det innebär att vi hjälper dig att bygga in jämställdhet i alla processer, verksamheter och beslut. Då bidrar jämställdhetsperspektivet till att förbättra er ordinarie verksamhet, istället för att bli ett sidoprojekt.

Jämställdhetsgranskningar av budgetar och andra styrdokument

Fördelar ni era resurser på ett rättvist sätt? Leder era satsningar till ökad jämställdhet, eller bidrar ni omedvetet till att upprätthålla skillnader mellan kvinnor och män? Vi hittar svaren genom att granska budgetar och andra styrdokument åt kommuner, landsting, regioner, myndigheter och företag.

Interaktiva och praktiska utbildningar i jämställdhetsbudgetering

Hur gör man när man jämställdhetsbudgeterar? Vi erbjuder utbildningar i jämställdhetsbudgetering för både förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner. Under utbildningen går vi igenom jämställdhetsintegrering av den ekonomiska politiken, metoder för jämställdhetsbudgetering och organisering av arbetet. Ett viktigt moment i utbildningen består i att lära sig granska den egna budgeten med hjälp av vår unika metod för budgetgranskning.

Interaktiva utbildningar i hur du ökar demokratisk delaktighet bland utrikes födda kvinnor

Har du som kommun, parti eller organisation svårt att nå, engagera och få utrikes födda kvinnor att delta i demokratiska processer och/eller till din organisation. Vi har genom vårt projekt Rösträtt tillskansat oss metoder, arbetssätt och handfasta knep för att nå ut till och engagera utrikes födda kvinnor som har resulterat i denna handbok. Till handboken kan du boka en interaktiv utbildning eller processtöd! Det är viktigt för demokratin att alla kvinnor och män, oavsett bakgrund, kommer till tals!

Utbildning om jämställdhet i förhandlingsarbete och kollektivavtal

Är ni ett fackförbund eller en arbetsgivarorganisation som vill vässa ert jämställdhetsarbete? Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar och workshops om hur ni kan jämställdhetsintegrera er förhandlingsprocess och använda kollektivavtalen som ett verktyg för ökad jämställdhet. Vi kommer med konkreta tips på hur jämställdhetsåtgärder kan skrivas in i avtalen och metoder för hur ni kan vässa ert förhandlingsarbete med hjälp av jämställdhetsanalyser.

Temadagar för kommuner, företag, Skolor och andra organisationer

Låt oss skräddarsy en verksamhetsnära, utvecklande och kunskapshöjande temadag om jämställdhet för din organisation! Sveriges Kvinnolobby har stor erfarenhet av att arrangera stora möten för över 1000 personer och mindre, interna seminarier. Kännetecknande för våra evenemang är att vi lägger stor vikt vid att kunskapen ska vara användbar i er vardag. Vi vill ge dig verktyg att skapa bättre och mer jämställda verksamheter!

Är något av ovanstående erbjudanden intressant? Kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se eller 08-33 52 47 så berättar vi mer!