Styrelsen och förtroendevalda

Sveriges Kvinnolobbys styrelse består av representanter från våra medlemsorganisationer. Ledamöterna väljs för två år på årsmötet. Styrelsen står för organisationens dagliga ledning.

anna lågupplöst
Anna Giotas Sandquist
Ordförande

Anna Giotas Sandquist är Sveriges Kvinnolobbys ordförande sedan årsmötet 2016. Hon nominerades till posten av Mälardalens Kvinnolobby.

Anna arbetar som kvalitetschef på Botkyrka kommun. Hon har bred erfarenhet av jämställdhetsarbete och har bland annat arbetat på Jusek, Svenska kommunförbundet och Regeringskansliet. Jämställdhetsintegrering har varit en röd tråd i Annas yrkesliv och hon har också haft en rad olika chefsuppdrag. Anna har under flera år ingått i Sveriges Kvinnolobbys arbetsgrupp för jämställdhetsgranskning av budgetar.

_P4A3220-Edit-Edit
Marie Unander-Scharin
Styrelseledamot

Marie Unander-Scharin arbetar som prevention- och säkerhetssamordnare i Sigtuna kommun med ansvar för krisberedskap, prevention och brottsförebyggande arbete. Sedan 2005 är hon ordförande i Kvinno- och Tjejjouren Sigtuna och sedan 2014 ledamot i styrelsen för Unizon.

Som fokus har Marie Unizons vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld. Hon har ett stort engagemang för sexköpslagen och sitter också som representant i European Women’s Lobby’s observatorium för frågor om mäns våld mot kvinnor.

_P4A3203-Edit-Edit
Camilla Wagner
Vice ordförande

Camilla Wagner är journalist, debattör och författare. Hon har tidigare varit redaktör för VA Ledarskap på Veckans Affärer, med framför allt jämställdhet och ledarskap som bevakningsområden.

Camilla är nominerad till styrelsen av 1,6 miljonerklubben.

_P4A3262-Edit-Edit-Edit-Edit
Linda Schang
Styrelseledamot

Linda Schang är nominerad av Soroptimisterna där hon varit aktiv i över tjugo år. Linda har arbetat som personalchef och personaldirektör inom flera olika verksamheter och med utveckling av Ericssons globala traineeprogram för unga talanger. Idag arbetar Linda som ledningskonsult med personalfrågor.

_P4A3172-Edit-2
Emma Blomdahl
Styrelseledamot

Emma Blomdahl arbetar som jämställdhetspolitiskt sakkunnig på Centerkvinnorna. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör kvinnors rättigheter både inom politik och civilsamhälle. Emma har även god kunskap om förenings- och styrelsearbete framförallt från kvinno- och tjejjoursrörelsen. Emma är en av grundarna till Föreningen Tillsammans som också är den organisation som nominerat henne till styrelsen. Föreningen Tillsammans arbetar för att förebygga sexuellt våld och för att förbättra stödet till utsatta.

_P4A3239-Edit-Edit-Edit
Margareta Rehn
Styrelseledamot

Margareta Rehn är legitimerad barnmorska och sjuksköterska och har genom sitt arbete särskilt intresserat sig för kvinnors hälsa och vård kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Margareta arbetar idag som handläggare på Barnmorskeförbundets kansli och är även chefredaktör för deras tidskrift Jordemodern. Margareta nominerades till styrelsen av KSAN – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor.

_P4A3273-Edit-Edit-Edit-Edit
Louise Elemalm
Styrelseledamot

Louise är styrelseledamot i Sveriges Kvinnolobby och nominerades till posten av BPW Sweden, Business & Professional Women. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete, som klubbordförande i BPW Luleå, styrelseledamot samt andre vice ordförande i BPW Sweden. Hon har även haft olika chefsuppdrag inom barn- och utbildningsväsendet och inom den sociala sektorn där hon bland annat ansvarat för LSS-frågor. Hon är utbildad vid Uppsala universitet med beteendevetenskap- och pedagogisk huvudinriktning. Louise har också förtroendeuppdrag inom Brottsofferjouren och Överförmyndarnämnden.

judit
Judit Svensson
Kassör

Judit Svensson nominerades till kassör av medlemsorganisationen Winnet. Judit har sin bakgrund inom hälsovården men har sedan 25 år varit egen företagare. Hon har också varit aktiv i föreningar som Qvinnor på G och Tolkföreningen samt är nu ordförande för Winnet Kronoberg. Judit brinner särskilt för jämställt företagande. Hon arbetar för en trygg, stabil och framåtblickande ekonomi för Sveriges Kvinnolobby.

 

Niusha
Niusha Khanmohammadi
Styrelseledamot

Niusha Khanmohammadi har erfarenhet av arbete i FN, EU och i kommunal förvaltning. Niusha har även lång erfarenhet av arbete i ideell sektor och har tidigare gjort praktik på Sveriges Kvinnolobby. Niusha har skrivit sin kandidatsuppsats om surrogatmödraskap och sin masteruppsats om implementeringen av FN:s kvinnokonvention i Beirut. Niusha Khanmohammadi är invald ledamot och nominerad av Varken hora eller kuvad. Niusha vill driva frågor om en feministisk definition av SRHR, stärkt etablering av nyanlända kvinnor och för en starkare röst för tjejer med utländsk bakgrund.

Sara Hultqvist
Styrelseledamot

Sara Hultqvist har stor yrkeserfarenhet av kommunalt arbete, välfärdsföretag och inom Försäkringskassan med fokus på socialförsäkringsområdet, sektorer som Sveriges Kvinnolobby arbetar mot dagligen. Hon har erfarenhet av utredningsarbete inom Polisen och verksamhetsansvar. Sara är mycket insatt i politiska processer och politiskt arbete utifrån ett tjänstemannaperspektiv. Sara Hultqvist är invald ledamot och nominerad av vår medlemsorganisation Östersjöfred. Hon vill driva på arbetet med jämställdhetsintegrering och bidra med sin kompetens om offentlig förvaltning såväl på lokal nivå som på nationell nivå.

madde
Madeleine Linder
Styrelseledamot

Madeleine Linder har ett stort engagemang för jämställdhet och har mångårig erfarenhet av arbete med kvinnors rättigheter. Hon har tidigare varit ordförande för Forum – Kvinnor för Funktionshinder, suttit i Synskadades Riksförbunds styrelse och varit aktiv politiker. Madeleine har länge arbetet som lärare på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg och har i grunden en utbildning i genusvetenskap. Madelene Linder är invald ledamot nominerad av Forum – Kvinnor för Funktionshinder. Madeleine vill synliggöra att kvinnor med funktionsnedsättning inte är en homogen grupp utan att det är kvinnor som på alla olika sätt utsätt för det förtryck som kvinnor utsätt för och höja dessa kvinnors röster.

Kansli

Sveriges Kvinnolobbys sekretariat finns på Karlbergsvägen 86a i Stockholm.

clara lågupplöst
Clara Berglund
Generalsekreterare och projektledare Forum Jämställdhet (föräldraledig)
_P4A7507-Edit-Edit
Fanny Cavalli
Ekonomiansvarig och projektledare Forum Jämställdhet
_P4A7614-Edit-Edit
Malpuri Groth
Tf Verksamhetschef
Hanna
Hanna Carlsson
Administratör och talarkoordinator Forum Jämställdhet
_P4A7681-Edit-Edit
Elin Kusmin
Kommunikatör
_P4A7557-Edit-Edit
Jenny Andersson
Projektledare och sakkunnig arbetsmarknad och ekonomi
stephanie lågupplöst
Stéphanie Thögersen
Programansvarig och sakkunnig mäns våld mot kvinnor (Föräldraledig)