Styrelsen och förtroendevalda

Sveriges Kvinnolobbys styrelse består av representanter från våra medlemsorganisationer. Ledamöterna väljs för två år på årsmötet. Styrelsen står för organisationens dagliga ledning.

anna lågupplöst
Anna Giotas Sandquist
Ordförande

Den 9 april 2016 valdes Anna Giotas Sandquist till ny ordförande för Sveriges Kvinnolobby. Hon nominerades till posten av Mälardalens Kvinnolobby.

Anna arbetar som kvalitetschef på Botkyrka kommun. Hon har bred erfarenhet av jämställdhetsarbete och har bland annat arbetat på Jusek, Svenska kommunförbundet och Regeringskansliet. Jämställdhetsintegrering har varit en röd tråd i Annas yrkesliv och hon har också haft en rad olika chefsuppdrag. Anna har under flera år ingått i Sveriges Kvinnolobbys arbetsgrupp för jämställdhetsgranskning av budgetar.

Kerstin Kyhlberg Engvall
Vice ordförande

Kerstin Kyhlberg Engvall arbetar som administrativ samordnare i Stockholms domkyrkoförsamling. Närmast kommer hon från Verbum AB där hon varit v vd (2013-2016) och dessförinnan förlagschef sedan 2004. Intresseområde och yrkeserfarenhet är inom fältet kultur, kyrka och folkbildning/utbildning, jämställdhet och organisation. Kerstin nominerades till styrelsen av Kvinnor i Svenska Kyrkan.

Aase Smedler
Kassör

Aase Smedler har under många år varit verksam inom FN, både vid huvudkontoret och i fält. Hon avslutade sin FN-tjänstgöring som UN Resident Coordinator där hon hade såväl nationellt som regionalt ansvar. Dessutom har Aase arbetat med krishantering, humanitära hjälpinsatser och mänskliga rättigheter.

Aase har en examen i civilekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och har även studerat utvecklingsekonomi och planering på Tekniska Högskolan i Zürich. Aase är nominerad till styrelsen av UN Women nationell kommitté Sverige.

Elvy Svennerstål
Styrelseledamot

Elvy Svennerstål var i elva år avdelningschef för Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Bryssel. Elvy är nominerad av Svenska Kvinnors EuropaNätverk (SKEN), där hon var vice ordförande 2012-2014, och vars huvuduppgift är att förse svenska kvinnor med information och ökad kunskap om EU. Elvy har också arbetat vid EFTA-sekretariatet i Genève och Bryssel som senior officer för tull- och handelsfrågor, samma frågor som hon tidigare svarade för vid Sveriges Industriförbund. 

Elvy är också Sveriges Kvinnolobbys representant i den europeiska kvinnolobbyns (EWL) styrelse. I juni 2016 valdes hon till  vice ordförande i EWL. Elvy brinner för kvinnors mänskliga rättigheter, fler kvinnor på höga poster och jämställda löner.

Maria Sandgren Loa
Styrelseledamot

Maria Sandgren Loa bor i Munkfors i Värmlands län och är där ordförande i Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Hon är även aktiv i andra föreningar och förtroendevald i kommunen.

Ursprungligen kommer Maria från Norge och har bott i Sverige sedan 1964. Under 30 år var hon anställd inom kommunen i Stockholm. Maria har lång erfarenhet av arbete inom beroendevård och har sett skillnaden i behandling av kvinnor respektive män.

Marie Unander-Scharin
Styrelseledamot

Marie Unander-Scharin arbetar som preventionssamordnare i Sigtuna kommun. Där arbetar Marie utifrån Barnkonventionen med tidig upptäckt bland små barn och för att stärka föräldrar i sitt föräldraskap. Marie ansvarar också för det drogförebyggande arbetet och driver ANDT-strategin bland unga och föräldrar.

Marie är sedan 2005 ordförande i Kvinno- och Tjejjouren Sigtuna och sedan 2014 ledamot i styrelsen för Unizon. Som fokus har hon Unizons vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld. Marie har ett stort engagemang för sexköpslagen och arbetar med att stödja unga så att de inte hamnar i prostitution, samt för att förebygga att unga blir sexköpare.

Camilla Wagner
Styrelseledamot

Camilla Wagner är journalist, debattör och författare. Hon har tidigare varit redaktör för VA Ledarskap på Veckans Affärer, med framför allt jämställdhet och ledarskap som bevakningsområden.

Camilla är nominerad till styrelsen av 1,6 miljonerklubben.

Alexandra Iriarte
Styrelseledamot

Alexandra Iriarte är nominerad till styrelsen av Winnet Sverige som arbetar för jämställd tillväxt. Alexandra har länge varit engagerad och jobbat inom den internationella solidaritets- och fredsrörelsen. Hennes huvudsakliga sakfrågor är genus inom mänskliga rättigheter, internationellt utvecklingssamarbete och hållbar utveckling.

Linda Schang
Styrelseledamot

Linda Schang är nominerad av Soroptimisterna där hon varit aktiv i över tjugo år. Linda har arbetat som personalchef och personaldirektör inom flera olika verksamheter och med utveckling av Ericssons globala traineeprogram för unga talanger. Idag arbetar Linda som ledningskonsult med personalfrågor.

Kirsti Niskanen
Styrelseledamot

Kirsti Niskanen är professor i historia, särskilt genushistoria, vid Stockholms universitet. Kirsti har bland annat varit forskningsledare vid Nordiskt institut för kunskap om kön vid Oslo universitet. För närvarande koordinerar hon ett europeiskt forskningsprogram. Kirsti nominerades till styrelsen av Kvinnliga Akademikers Förening.

Kansli

Sveriges Kvinnolobbys sekretariat finns i gamla Enkehuset på Norrtullsgatan 45 i Stockholm.

clara lågupplöst
Clara Berglund
Generalsekreterare
johanna lågupplöst
Johanna Dahlin
Strategisk projektledare
stephanie lågupplöst
Stéphanie Thögersen
Programansvarig (tjänstledig)
fanny
Fanny Cavalli
Administratör & ekonomiansvarig