Styrelsen och förtroendevalda

Sveriges Kvinnolobbys styrelse består av representanter från våra medlemsorganisationer. Ledamöterna väljs för två år på årsmötet. Styrelsen står för organisationens dagliga ledning.

anna lågupplöst
Anna Giotas Sandquist
Ordförande

Anna Giotas Sandquist är Sveriges Kvinnolobbys ordförande sedan årsmötet 2016. Hon nominerades till posten av Mälardalens Kvinnolobby.

Anna arbetar som kvalitetschef på Botkyrka kommun. Hon har bred erfarenhet av jämställdhetsarbete och har bland annat arbetat på Jusek, Svenska kommunförbundet och Regeringskansliet. Jämställdhetsintegrering har varit en röd tråd i Annas yrkesliv och hon har också haft en rad olika chefsuppdrag. Anna har under flera år ingått i Sveriges Kvinnolobbys arbetsgrupp för jämställdhetsgranskning av budgetar.

Kerstin Kyhlberg
Kerstin Kyhlberg Engvall
Vice ordförande

Kerstin Kyhlberg Engvall arbetar som administrativ samordnare i Stockholms domkyrkoförsamling. Närmast kommer hon från Verbum AB där hon varit v vd (2013-2016) och dessförinnan förlagschef sedan 2004. Intresseområde och yrkeserfarenhet är inom fältet kultur, kyrka och folkbildning/utbildning, jämställdhet och organisation. Kerstin nominerades till styrelsen av Kvinnor i Svenska Kyrkan.

Aase
Aase Smedler
Kassör

Aase Smedler har under många år varit verksam inom FN, både vid huvudkontoret och i fält. Hon avslutade sin FN-tjänstgöring som UN Resident Coordinator där hon hade såväl nationellt som regionalt ansvar. Dessutom har Aase arbetat med krishantering, humanitära hjälpinsatser och mänskliga rättigheter.

Aase har en examen i civilekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och har även studerat utvecklingsekonomi och planering på Tekniska Högskolan i Zürich. Aase är nominerad till styrelsen av UN Women nationell kommitté Sverige.

Elvy
Elvy Svennerstål
Styrelseledamot

Elvy Svennerstål var i elva år avdelningschef för Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Bryssel. Elvy är nominerad av Svenska Kvinnors EuropaNätverk (SKEN), där hon var vice ordförande 2012-2014, och vars huvuduppgift är att förse svenska kvinnor med information och ökad kunskap om EU. Elvy har också arbetat vid EFTA-sekretariatet i Genève och Bryssel som senior officer för tull- och handelsfrågor, samma frågor som hon tidigare svarade för vid Sveriges Industriförbund. 

Elvy är också Sveriges Kvinnolobbys representant i den europeiska kvinnolobbyns (EWL) styrelse. I juni 2016 valdes hon till  vice ordförande i EWL. Elvy brinner för kvinnors mänskliga rättigheter, fler kvinnor på höga poster och jämställda löner.

Marie
Marie Unander-Scharin
Styrelseledamot

Marie Unander-Scharin arbetar som prevention- och säkerhetssamordnare i Sigtuna kommun med ansvar för krisberedskap, prevention och brottsförebyggande arbete. Sedan 2005 är hon ordförande i Kvinno- och Tjejjouren Sigtuna och sedan 2014 ledamot i styrelsen för Unizon.

Som fokus har Marie Unizons vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld. Hon har ett stort engagemang för sexköpslagen och sitter också som representant i European Women’s Lobby’s observatorium för frågor om mäns våld mot kvinnor.

camilla 3
Camilla Wagner
Styrelseledamot

Camilla Wagner är journalist, debattör och författare. Hon har tidigare varit redaktör för VA Ledarskap på Veckans Affärer, med framför allt jämställdhet och ledarskap som bevakningsområden.

Camilla är nominerad till styrelsen av 1,6 miljonerklubben.

Linda3
Linda Schang
Styrelseledamot

Linda Schang är nominerad av Soroptimisterna där hon varit aktiv i över tjugo år. Linda har arbetat som personalchef och personaldirektör inom flera olika verksamheter och med utveckling av Ericssons globala traineeprogram för unga talanger. Idag arbetar Linda som ledningskonsult med personalfrågor.

kirsti
Kirsti Niskanen
Styrelseledamot

Kirsti Niskanen är professor i historia, särskilt genushistoria, vid Stockholms universitet. Kirsti har bland annat varit forskningsledare vid Nordiskt institut för kunskap om kön vid Oslo universitet. För närvarande koordinerar hon ett europeiskt forskningsprogram. Kirsti nominerades till styrelsen av Kvinnliga Akademikers Förening.

Emma3
Emma Blomdahl
Styrelseledamot

Emma Blomdahl arbetar som jämställdhetspolitiskt sakkunnig på Centerkvinnorna. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör kvinnors rättigheter både inom politik och civilsamhälle. Emma har även god kunskap om förenings- och styrelsearbete framförallt från kvinno- och tjejjoursrörelsen. Emma är en av grundarna till Föreningen Tillsammans som också är den organisation som nominerat henne till styrelsen. Föreningen Tillsammans arbetar för att förebygga sexuellt våld och för att förbättra stödet till utsatta.

Margaretha3
Margareta Rehn
Styrelseledamot

Margareta Rehn är legitimerad barnmorska och sjuksköterska och har genom sitt arbete särskilt intresserat sig för kvinnors hälsa och vård kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Margareta arbetar idag som handläggare på Barnmorskeförbundets kansli och är även chefredaktör för deras tidskrift Jordemodern. Margareta nominerades till styrelsen av KSAN – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor.

Paulin Susay
Styrelseledamot

Paulin Susay kommer ursprungligen från Malaysia där hon arbetat som handledare och organisationsutvecklare. Hon har även flera års erfarenhet av HR-arbete och engagerar sig främst för våldsutsatta kvinnors situation. Paulin nominerades till styrelsen av Internationella kvinnoförbundet, IKF, där hon varit styrelseledamot i fem år. Hon är också ordförande i OliviA (Oskarshamns Internationella Kvinnoförening) och sitter i styrelsen för OSAK (Oskarshamns Södra Afrika Kommitté).

Kansli

Sveriges Kvinnolobbys sekretariat finns i gamla Enkehuset på Norrtullsgatan 45 i Stockholm.

clara lågupplöst
Clara Berglund
Generalsekreterare
johanna lågupplöst
Johanna Alm Dahlin
Strategisk projektledare
stephanie lågupplöst
Stéphanie Thögersen (tjänstledig)
Programansvarig
fanny
Fanny Cavalli
Administratör & ekonomiansvarig
IMG_9050
Hanne Clivemo
Vik. Organisationssekreterare
Malpuri Groth
Projektledare