Styrelsen och förtroendevalda

Sveriges Kvinnolobbys styrelse består av representanter från våra medlemsorganisationer. Ledamöterna väljs för två år på årsmötet. Styrelsen står för organisationens dagliga ledning.

anna lågupplöst
Anna Giotas Sandquist
Ordförande

Anna Giotas Sandquist är Sveriges Kvinnolobbys ordförande sedan årsmötet 2016. Hon nominerades till posten av Mälardalens Kvinnolobby.

Anna arbetar som kvalitetschef på Botkyrka kommun. Hon har bred erfarenhet av jämställdhetsarbete och har bland annat arbetat på Jusek, Svenska kommunförbundet och Regeringskansliet. Jämställdhetsintegrering har varit en röd tråd i Annas yrkesliv och hon har också haft en rad olika chefsuppdrag. Anna har under flera år ingått i Sveriges Kvinnolobbys arbetsgrupp för jämställdhetsgranskning av budgetar.

_P4A3195-Edit-3-Edit-Edit
Kerstin Kyhlberg Engvall
Vice ordförande

Kerstin Kyhlberg Engvall arbetar som administrativ samordnare i Stockholms domkyrkoförsamling. Närmast kommer hon från Verbum AB där hon varit v vd (2013-2016) och dessförinnan förlagschef sedan 2004. Intresseområde och yrkeserfarenhet är inom fältet kultur, kyrka och folkbildning/utbildning, jämställdhet och organisation. Kerstin nominerades till styrelsen av Kvinnor i Svenska Kyrkan.

_P4A3278-Edit-2-Edit
Aase Smedler
Kassör

Aase Smedler har under många år varit verksam inom FN, både vid huvudkontoret och i fält. Hon avslutade sin FN-tjänstgöring som UN Resident Coordinator där hon hade såväl nationellt som regionalt ansvar. Dessutom har Aase arbetat med krishantering, humanitära hjälpinsatser och mänskliga rättigheter.

Aase har en examen i civilekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och har även studerat utvecklingsekonomi och planering på Tekniska Högskolan i Zürich. Aase är nominerad till styrelsen av UN Women nationell kommitté Sverige.

_P4A3220-Edit-Edit
Marie Unander-Scharin
Styrelseledamot

Marie Unander-Scharin arbetar som prevention- och säkerhetssamordnare i Sigtuna kommun med ansvar för krisberedskap, prevention och brottsförebyggande arbete. Sedan 2005 är hon ordförande i Kvinno- och Tjejjouren Sigtuna och sedan 2014 ledamot i styrelsen för Unizon.

Som fokus har Marie Unizons vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld. Hon har ett stort engagemang för sexköpslagen och sitter också som representant i European Women’s Lobby’s observatorium för frågor om mäns våld mot kvinnor.

_P4A3203-Edit-Edit
Camilla Wagner
Styrelseledamot

Camilla Wagner är journalist, debattör och författare. Hon har tidigare varit redaktör för VA Ledarskap på Veckans Affärer, med framför allt jämställdhet och ledarskap som bevakningsområden.

Camilla är nominerad till styrelsen av 1,6 miljonerklubben.

_P4A3262-Edit-Edit-Edit-Edit
Linda Schang
Styrelseledamot

Linda Schang är nominerad av Soroptimisterna där hon varit aktiv i över tjugo år. Linda har arbetat som personalchef och personaldirektör inom flera olika verksamheter och med utveckling av Ericssons globala traineeprogram för unga talanger. Idag arbetar Linda som ledningskonsult med personalfrågor.

_P4A3172-Edit-2
Emma Blomdahl
Styrelseledamot

Emma Blomdahl arbetar som jämställdhetspolitiskt sakkunnig på Centerkvinnorna. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör kvinnors rättigheter både inom politik och civilsamhälle. Emma har även god kunskap om förenings- och styrelsearbete framförallt från kvinno- och tjejjoursrörelsen. Emma är en av grundarna till Föreningen Tillsammans som också är den organisation som nominerat henne till styrelsen. Föreningen Tillsammans arbetar för att förebygga sexuellt våld och för att förbättra stödet till utsatta.

_P4A3239-Edit-Edit-Edit
Margareta Rehn
Styrelseledamot

Margareta Rehn är legitimerad barnmorska och sjuksköterska och har genom sitt arbete särskilt intresserat sig för kvinnors hälsa och vård kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Margareta arbetar idag som handläggare på Barnmorskeförbundets kansli och är även chefredaktör för deras tidskrift Jordemodern. Margareta nominerades till styrelsen av KSAN – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor.

Paulin
Paulin Susay
Styrelseledamot

Paulin Susay kommer ursprungligen från Malaysia där hon arbetat som handledare och organisationsutvecklare. Hon har även flera års erfarenhet av HR-arbete och engagerar sig främst för våldsutsatta kvinnors situation. Paulin nominerades till styrelsen av Internationella kvinnoförbundet, IKF, där hon varit styrelseledamot i fem år. Hon är också ordförande i OliviA (Oskarshamns Internationella Kvinnoförening) och sitter i styrelsen för OSAK (Oskarshamns Södra Afrika Kommitté).

Maria Rashidi beskuren
Maria Rashidi
Styrelseledamot

Maria Rashidi är ordförande för och grundare av organisationen Kvinnors rätt. Hon kämpar för att hedersutsatta kvinnor ska få bättre livsvillkor och för att få politiker att ta könssegregationen i många svenska förorter på allvar. På Kvinnors rätt arbetar Maria med allt från att hjälpa hedersutsatta kvinnor och flickor till opinionsbildning för att sprida kunskap om invandrarkvinnors mänskliga och demokratiska rättigheter. Våren 2018 släpper Maria Rashidi sin självbiografi “bränd frihet”.

_P4A3273-Edit-Edit-Edit-Edit
Louise Elemalm
Styrelseledamot

Louise är styrelseledamot i Sveriges Kvinnolobby och nominerades till posten av BPW Sweden, Business & Professional Women. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete, som klubbordförande i BPW Luleå, styrelseledamot samt andre vice ordförande i BPW Sweden. Hon har även haft olika chefsuppdrag inom barn- och utbildningsväsendet och inom den sociala sektorn där hon bland annat ansvarat för LSS-frågor. Hon är utbildad vid Uppsala universitet med beteendevetenskap- och pedagogisk huvudinriktning. Louise har också förtroendeuppdrag inom Brottsofferjouren och Överförmyndarnämnden.

Kansli

Sveriges Kvinnolobbys sekretariat finns på Karlbergsvägen 86a i Stockholm.

clara lågupplöst
Clara Berglund
Generalsekreterare och projektledare Forum Jämställdhet
_P4A7507-Edit-Edit
Fanny Cavalli
Ekonomiansvarig och koordinator Forum Jämställdhet
_P4A7614-Edit-Edit
Malpuri Groth
Projektledare RÖSTRÄTT och sakkunnig demokrati och makt
Hanna
Hanna Carlsson
Administratör och talarkoordinator Forum Jämställdhet
_P4A7574-Edit-Edit
Lova Gustafson
Projektmedarbetare och sakkunnig jämställdhetsintegrering
_P4A7643-Edit-Edit
Emma Ley
Projektledare Delmos-kartläggning, Malmö
_P4A7681-Edit-Edit
Elin Kusmin
Kommunikatör
_P4A7557-Edit-Edit
Jenny Andersson
Projektledare och sakkunnig arbetsmarknad och ekonomi
_P4A7613-Edit-Edit-Edit
AnnaStina Johansson
Praktikant
_P4A7579-Edit-Edit
Sara Pönniäinen
Praktikant
stephanie lågupplöst
Stéphanie Thögersen
Programansvarig och sakkunnig mäns våld mot kvinnor (Föräldraledig)