PLENT – för individualiserad föräldraförsäkring

Sveriges Kvinnolobby ingår i det europeiska nätverket Plent (Platform for equal and nontransferable parental leave). Samarbetet syftar till att uppnå ett jämställt föräldraskap.

En av grundbultarna i dagens ojämställda samhällsordning är det sätt på vilket vi organiserar och fördelar ansvaret för hem och barn. Genom en individualiserad föräldraförsäkring säger vi inte bara ideologiskt att barn är både kvinnors och mäns ansvar, vi tar även ett konkret politiskt steg mot ökad jämställdhet.

Plent verkar för att skapa en bred opinion för individualiserad försäkring och för ökad diskussion kring de frågor om välfärd och jämställdhet som föräldraförsäkringen är en del av.

Det är dags att utmana samtalet om föräldrars villkor och förändra den föreställning som säger att barn är kvinnors huvudansvar och mäns valmöjlighet!

plent