Marie Unander-Scharin invald i EWL Observatory on Violence against Women

Sveriges Kvinnolobbys styrelseledamot Marie Unander-Scharin har blivit invald som svensk representant i European Women’s Lobby Observatory on Violence against Women.

EWL Observatory on Violence against Women har funnits sedan 1997 och består av representanter från över 30 länder med olika kunskap och expertis inom området mäns våld mot kvinnor.  EWL:s Observatory’s huvudfokus är att jobba för att stärka och förbättra EWL:s arbete för att förebygga och stötta kvinnor utsatta för mäns våld. I arbetet inkluderas synliggörande av mäns våld mot kvinnor och övervakning av att förpliktelser för att motverka detta på lokal, regional, nationell och europeisk nivå uppfylls. Läs mer om EWL Observatory on Violence against Women här.

Sedan den 2 oktober är Sveriges Kvinnolobbys styrelseledamot Marie Unander-Scharin vald som svensk representant. Marie kommer från vår medlemsorganisation Unizon. Stort grattis Marie!