Handels släpper rapport om kvinnors pensioner!

I veckan har Handels släppt rapporten Man får lära sig leva på det man har. Rapporten visar på stora skillnader mellan handelsanställda mäns och kvinnors pensioner, och lyfter konsekvenserna av den ojämställdhet som präglar det svenska arbetslivet och pensionssystemet. Det är hög tid att genomföra åtgärder för att minska gruppen kvinnliga fattigpensionärer.

Handels har i rapporten med hjälp av SCB kartlagt handelsanställdas pensioner. De siffror som presenteras i rapporten är mycket nedslående. Det framgår bland annat att den genomsnittliga pensionen inklusive tjänstepension ligger på 17 300 kronor för män och 12 000 kronor för kvinnor före skatt. Detta innebär att kvinnor har 70 procent av mäns pensioner. Det framgår även att så mycket som 63 procent av alla kvinnor över 65 år trots att de har arbetat och har en inkomstrelaterad pension behöver någon form av garantipension för att klara sig. Motsvarande siffra för män är 11 procent. Hela 60 procent av Handels kvinnliga pensionärsmedlemmar uppgav dessutom att de var helt eller delvis beroende av sin partner för att få det att gå ihop ekonomiskt.

Skillnaden i pension speglar ett ojämställt arbetsliv där deltidsarbete har inlåsningseffekter som ger färre arbetade timmar, lägre livsinkomst och därmed också lägre pension. En stor grupp av kvinnliga fattigpensionärer växer. Kvinnor som har arbetat större delen av sitt liv inom detaljhandeln kommer efter att de lämnar arbetslivet att få ut mycket låga pensioner bland annat som ett resultat av att heltidsarbete inte är norm.

Rapporten i sin helhet finns att läsa här. Handels pressmeddelande finns att läsa här.

En annan påverkansfaktor till kvinnors låga pensioner som uppmärksammas i rapporten är bristande jämställdhet i löner och inkomster. Frågan om jämställda löner drivs av 15:57-rörelsen där Handels är ett av de förbund som nätverket utgörs av.

Läs mer om 15:57-rörelsen – Lön hela dagen här.

Sveriges Kvinnolobby presenterade i september i år en rad förslag till såväl akuta som långsiktiga åtgärder för jämställda pensioner i ett remissyttrande till Pensionsgruppens skrivelse ”Jämställda pensioner?” Bland de förslag som presenterades finns höjda löner, tryggare anställningar, fler och mer hållbara jobb och förbättrad arbetsmiljö inom välfärden och kvinnodominerade sektorer. Ett annat förslag handlar om en höjd garantipension.

Ta del av remissyttrandet här.